Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Mis on Misjon?

See on armastada oma ligimest nagu iseennast ja teha teisele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse.

misjon-worldmap

Armastust võib väljendada ka sõnades, kuid teod on need, mis loevad ja muudavad! Sinu teod on need, mis näitavad kui palju sa armastad.

EKNK misjonitegevuse eesmärk on Püha Vaimu toel olla Jeesuse tunnistajad oma kogukonnas, kogu Eestis, naaberriikides ja üle kogu maailma. Misjonitööd EKNK-s viiakse ellu läbi koguduste regulaarse misjoniohvri võtmise, misjoniprojektide toetamise ning misjonäride läkitamise.

Deviis

“Maailma Otsani…” Apt.1:8; “Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni! ”

Missioon

Teha jüngreid üle maailma, kuid esmalt Eestimaal, kuulutades rõõmusõnumit Püha Vaimu väes. Mt.28:19-20 “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

Kutsume kogudusi üles võtma regulaarset misjoniohvrit

EKNK peab oluliseks, et EKNK kogudustel oleks misjonitöös ühised valdkonnad, mida koos toetame ning lähtuvalt sellest seame ühiseks eesmärgiks, et kõik EKNK Kogudused toetaksid koos nelja olulist valdkonda:

Koguduste rajamine ja tugevdamine
Piiblikool
Lootuse Küla
Misjon

Kogudustel on võimalik valida, millist valdkonda nemad soovivad toetada, märkides ülekannet tehes vastava märksõna. Võimalik on toetada ka kõiki valdkondi ehk kui tuleb ülekanne EKNK misjonifondi ja seal ei ole konkreetset märksõna või on üldine märksõna misjonitöö, siis sellisel juhul jagatakse laekunud summa nelja valdkonna vahel. Võib ka näiteks jagada toetuse kvartalite kaupa, üks kvartal toetatakse üht valdkonda ja teine kvartal teist jne. See kuidas seda tehakse on kohalike koguduste juhatuse otsustada.
Küll on aga oluline, et me seda kõik koos teeme!

Misjoniohvri võib kanda: Eesti Kristlik Nelipühi Kirik,
Swedbank Konto: EE232200221014182298

Sinu toetus on oluline!

Suur tänu kõigile annetajatele!

Pikaajaliste misjonäride läkitamine

EKNK misjonäril peab olema Jumala kutse asuda täisajalisele misjonitööle ning hea tunnistus oma koguduses ja väljaspool.

Eeldus misjonärile

Pikaajaline misjonär allub vaimulikult pastorile ja teda läkitanud kogudusele, kuid omab administratiivset sidet ja töölepingut EKNK-ga

Eeldus kogudusele

EKNK eeldab, et läkitav kogudus toetab misjonäri ka igakuiselt finantsidega, samuti on hea, kui misjonäril on lisaks teisi toetajaid. EKNK-l on õigus lõpetada misjonäri teenistus, kui misjonär ei tegutse Piibli, EKNK Põhikirja ja muude reglementide alusel.

Selleks, et saada pikaajaliseks misjonäriks:

  • Peaks eelnevalt aktiivselt tegutsema mõnes oma kodukoguduse teenistusharus
  • Omama misjonitöö kogemust misjoniprojektides osalemise kaudu
  • Kasuks tuleb piiblikooli või muu ettevalmistava koolituse läbimine
  • Samuti on hea tulevase teenistuspiirkonna keele oskus vähemalt algtasemel ning eelnevad teadmised tulevase teenistuspiirkonna kultuurist ja tavadest

Misjonär läkitatakse misjonipõllule kodukogudusest käte peale panemisega (1Tim 1:6; Heeb 6:2)

 

Kui eeltingimused on täidetud, siis tuleb esitada EKNK Juhatusele:

Avaldus koos kolme soovitusankeediga

Esimese misjonil olemise jooksva aasta tegevusplaan

Täitma misjonäri avalduse

Pin It on Pinterest

Share This