Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Milleks misjon?

1. juuli 2024 | Misjoniprojekt, Uudised

Milleks misjon?

Käsk on antud

Apostlite teod 1:8 – “…vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

Matteuse 28:19 – “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad…”

Markuse 16:15 – „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!

Rahvusvaheline misjon peaks olema osa igast EKNK kogudusest, olenemata koguduse suurusest. Misjonitiimid võivad koosneda vaid mõnest inimesest. Meie eesmärk on täpselt määratleda hetkel toimiv välismisjon EKNK-s. Samuti soovime koordineerida Eestisse tulevaid misjonigruppe, et nad saaksid anda oma panuse EKNK koguduste abistamiseks.

Mida misjon põhjustab?

Tekitab kohalikus koguduses elevust – on midagi, mida oodata ja mille nimel tööd teha.

Treenib jüngreid, et neid valmistada ette paremaks teenimiseks.

Loob keskkonna meeskonnatööks.

Põhjustab kasvu jüngri isiklikul teekonnal Jumalaga

Misjonilt tulev meeskond õhutab üles usku ja tugevdab kogudust oma julgustuse, uute kogemuste ning tunnistuste kaudu.

Õnnistab neid, kes Eestist reisivad.

Õnnistab neid kirikuid või välispartnereid, kes võõrustavad EKNK meeskondi. Misjonärid toovad kaasa armastuse, kaastunde, oskused ja Püha Vaimu teenistuse.

Õnnistab kohalikke inimesi ja evangeelium saab levida.

Igal EKNK kogudusel võiks olla “Misjoni tšempion,” keda koolitada rahvusvaheliseks misjoniks ja on tulevaste lühiajaliste misjonireiside kontaktisikuks.

Nii et tulge misjonikonverentsile ja saage rohkem teada rahvusvahelisest misjonist ning olge osa EKNK misjonituleviku kujundamisest.

Kuupäev:07.09.24

Asukoht: Muhu saarel

Osavõtutasu: 15 eurot kattab kohvilaua ja lõunasöögi.

Registreerin SIIN!

Pin It on Pinterest

Share This