Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK Georgia misjon

Mis on Georgia Misjon?

EKNK Georgia misjon on olnud sõprusele ja isiklikele suhetele rajanev ja seda juba alates aastast 2008! Seega tähistame käesoleval aastal esimest väikest juubelit – 10 aastat edukat koostööd!

Kõik sai alguse tollase EKNK evangelisti ja misjonäri Johannes Gudrini algatuses 2008 aasta hilissuvel, kui tema koos oma teenistusega “Harvest 21” korraldas toetusreisi Georgiasse.
EKNK Toompea kogudus, osales projektis panustades vahendeid ja Johannese ning tema abikaasa Ljudmilla juhtimisel osteti ning jagati laiali nii madratseid, tekke kui muid praktilisi abivahendeid äsja sõjas kodu kaotanud inimestele.
Samuti osteti ja kingiti Piibleid, korraldati evangeelseid üritusi ja loodi nii sõprus kohaliku Nelipühi Kirikuga.

Esimestel aastatel juhtisid misjonireise ja kirikute vahelist suhtlust Johannes ja Ljudmilla Gudrin. Igal aastal on kas korraldatud misjonireise või toetatud vahenditega Georgia Nelipühi Kiriku ettevõtmisi.
Nendeks on olnud erinevad lastele ja noortele mõeldud laagrid, evangeelsed projektid, koguduse rajamine kui ka näit. ettevõtjatele mõeldud seminari korraldamine ning ettevõtte rajamine.

Alates aastast 2014 juhib Georgia misjoni tööd EKNK Georgia Misjoni grupp.

Pin It on Pinterest

Share This