Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Tunnustati EKNK Aasta Tegijaid 2021

28. märts 2022 | Uudised

EKNK Kevadkonverentsil 26.03.22 tunnustati EKNK 2021 Aasta tegijaid.

Aasta tegijad 2021 on:

Põhja-Eesti praostkonnas – Rodney Corcoran

Lõuna-Eesti praostkonnas – Mariin Sirk

Lääne-Eesti praostkonnas – Maret Põld

Vene praostkonnas – Artur Postolenko

Edela-Eesti praostkonnas – Karl London

 Iga praostkond valib igal järgneval aastal oma praostkonnast Aasta Tegija.

Oleme tänulikud Jumalale nende pühendunud inimeste eest, kes teenivad igas praostkonnas ja laiemalt ka kogu EKNK-d.

Nad on eeskujuks, inspiratsiooniks ja toeks ning nendest särab armastus Jeesuse vastu!

Rodney Corcoran

Täname teda pühendumise eest EKNK NextStep piiblikooli, diakonikooli ja pastorikooli juhtimisse ning järgmisesse põlvkonda panustamise eest. Samuti Fookus koguduses teenimise eest.

Koolidirektorina ei pühendu Rodney mitte ainult õpilaste arendamisele ja nende potentsiaali avastamisele, vaid soovib, et ka ta meeskond saaks areneda. Ta on väga aus, töökas ja pühendunud oma tööle ja teenimisele.

Rodney on Fookus koguduses tegev nii juhatuse liikmena kui ka õpetava pastorina. Lisaks nendele kohustustele on Rodney alati valmis toetama ja aitama kus vaja, olgu see siis kohvi tegemisel või abielu tarkuse jagamisel. Rodney ja tema pere on oluline osa Fookus kogudusest. 

Mariin Sirk

Mariin Sirk on koguduses ustavalt teeninud alates 1992. a, kui alustas 11aastasena lastetundide läbiviimist endast vaid pisut noorematele lastele. Loomuliku jätkuna hakkas Mariin ühel hetkel tegema noortetööd, olles hiljem koos abikaasaga koguduse noortejuhtide rollis. Hetkel teenib Mariin kaasa ülistuses, juhatab jumalateenistusi ja jutlustab ning on olnud aastaid koguduse juhatuse liige. Mariini pikaajaline ustavus ja pühendumus läbi kõikide eluetappide on eeskujuks meile kõigile. Ta on olnud alati valmis lööma kaasa koguduse nendes valdkondades, kus abi vajatakse. Mariin ordineeriti täna diakoniks.

Maret Põld

Oh, et mu rahvas mind kuuleks…siis alistab Ta meie vaenlased,

Siis toidaks meid nisutuumadega ja meega kaljust küllaga. Ps 81:14,17

Kuidas kuulutada lastele nii, et nad kuulates omaksid isiklikku suhet. Sügavad tõed Jumala sõnast ei vaja sobivaid aegu, vaid  ilmutust, tarkust, kuidas peaks lapsi teenistuseks ette valmistama. Põlvest põlve on hoitud muutumatuna lähenemine lastetööle, mis sellest, et see pole tulemusi andnud.

Selgus, just õiged materjalid Becy Fischeril  olemas.  Maret Põld kuulis sellest võimalusest 2019, generaator käivitus,  liitusid abilised, sest laste töötajate hulgas oli suur vajadus ja suur nälg. Eeltöö juba käis, organiseerimine ja ka aeg soosis. Kahe aastaga said materjalid tõlgitud ja 2021 suvelaagri ajaks ilmus raamat murranguliseks muutuseks töös laste, teismelistega. Nüüd  käsiraamat ja õppematerjalid valmis ja praeguseks on MARET läbi viinud juba neli seminari, huvilisi on pea kõigist konfessioonidest.

Küll on õnn, et  MINU RAHVAS KUULEB MIND, ja mina avan nende ees uksi ning toidan neid ja nende järeltulevat sugu  nisutuumade ja meega kaljust külluslikult.

Artur Postolenko

Artur Postolenko täidab pastori kohuseid EKNK Kingi Lootus koguduses, Narva linnas.

Arthur on üks neist, kes armastab inimesi ja Jumalat mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.

Tema juhtimisel kogudusetöö kasvab ja areneb. Lisaks tavapärastele jumalateenistustele ja kodugrupidele korraldab kogudus piiblitunde, puuetega laste teenistusi, noortetööd, laste suvelaagreid ja meesteteenistusi.

Arthur on näidanud üles häid juhi omadusi, aitab inimestel saada tugevamaks ja annab neile võimaluse avada oma potentsiaali Jumala teenimises.

Sel aastal asutas Artur Tallinnas uue kodugrupi, kus on juba 15 inimest ja millel on potentsiaali saada alguseks uuele kogudusele.

Artur hoolitseb pereväärtuste eest, tema abikasa ja neli last on pühendunud Jumalale ning inimeste teenimisele.

Karl London

Karl on mõne aastaga kümneid inimesi juhatanud EKNK Viljandi kogudusse ja Abja meeste teenistusse. Ta on imelise evangelisti kutsumusega, kes oskab omapärasel viisil kuulutada Jumala Sõna. Tihti võib teda kohata Viljandi turul ja muudel inimeste kokkusaamistel, kus ta püüab sõbralikult vestelda, kuulata  ja kuulutada evangeeliumi. Tema kutsumine on praostkonda võrratult rikastanud. Ta on inimene, kellelt tasub õppida, kuidas jääda iseendaks. Ta on originaalne, intellektuaalne  isik, kes omapäraste viisidega oskab edastada sõnumit Kristusest. Soovime teda tunnustada, kui aastategija 2021 Edel-Eesti praostkonnas.

Pin It on Pinterest

Share This