Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK Lastetöö

Laste olulisust on raske üle tähtsustada. Jeesus oli meile parim eeskuju sellest, kuidas kohelda lapsi: „Laske lapsukesed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik!“ Mk 10:14. Jeesus tõotas, et Jumala riik kuulub ka lastele! Teeme Eesti Kristlikus Nelipühi Kirikus parima, et varustada neid pisikesi, keda Jumal on meie kätte usaldanud, kõigega, et nad võiksid täita täiel määral oma kutset, olles põlvkond, kellest kirjutatakse Joel 3:1: „Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi.“ Kui ka Sul on sama igatsus, siis jagame kõike seda, mis meil on, hea meelega ka Sinuga!

Visioon

Varustame väikseid pühasid käima Jumala üleloomulikus väes!

Lähtume laste õpetamisel nende vaimulikest vajadustest ja usume, et:

  1. Lastele tuleb pakkuda Jumala Sõna tahket rooga! Piiblilood on vajalikud ja head ning peaksid olema iga lapse vaimuliku kasvu alus, kuid me ei tohiks neid hoida piiblilugude dieedil 13-eluaastani! Seetõttu anname neile sama vaimulikku rooga mis täiskasvanutelegi, kuid neile sobilikes kogustes.

  2. Lapsi tuleb varustada! On lapsi, kes õpivad vaadates. On lapsi, kes õpivad kuulates. Kuid kõik lapsed õpivad ise tehes. Seetõttu teeme parima, et meie lapsed saaksid osa õpetusest, mida on võimalik igas tunnis praktikasse panna ning kasutame treenimisel põhimõtet:

Mina teen – sina vaatad

Mina teen – sina aitad

Sina teed – mina aitan

Sina teed – mina vaatan

  1. Lapsed peavad kogema Jumala ligiolu! Selleks, et praeguses ühiskonnas Jumala lastena edukalt hakkama saada, peavad lastel olema regulaarsed isiklikud kohtumised Jumalaga. Selleks loome igas lastetunnis võimalused, mil lapsed saavad kogeda Jumala ligiolu.

Videod lastele

Siit leiad julgustust lapsele ja endale!

Õppematerjalid

Mitmetes Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kogudustes kasutame Kids In Ministry International https://kidsinministry.org/  poolt välja antud õppematerjale, mis on tõlgitud eesti keelde. Need materjalid toetavad meie visiooni ellu viimist. Nimekiri täieneb vastavalt materjalide eesti keeles valmimisele.

MEIE IMELINE JUMAL – mahukas programm 17. õppetunniga. Sobilik materjal lastetööga alustamiseks!

Materjali tutvustuse leiad siit: https://drive.google.com/file/d/1bcAJP8AymGuZDMfXhhwjwzG1mKqZBo4T/view?usp=sharing

Raamatud

Koolitused

LASTETÖÖTAJATE KOKKUSAAMISED

Lastetöötajate kokkusaamised toimuvad üldjuhul kaks korda aastas. Seal on võimalik saada infot uute lastetöö materjalide ja koolituste kohta, leida uusi tuttavaid ning saada julgustust ja palvetuge. Kuigi Kokkusaamistele on rõõmsalt oodatud ka need, kes ei kuulu Nelipühi kirikusse – ühine visioon ja igatsus on see, mis liidab! Kui soovid infot kokkusaamiste kohta, täida registreerimisvorm, mille leiad lehelt JÄRGMISED SAMMUD, mille leiad „siit“. Järgmine Lastetöötajate Laupäev toimub jaanuaris 2021, asukoht täpsustamisel.

Lisaks on võimalik saada infot ka koolituste kohta, mis varustavad Sind selleks, et saada suuremat ja selgemat visiooni laste vaimulikust harimisest ning omandada põhimõtteid, mis aitavad Kids In Ministry International materjale võimalikult efektiivselt kasutada.

Pin It on Pinterest

Share This