Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Pastor Nikolai Rütkinen õnnistati tegutsema sordikaplanina

7. detsember 2023 | Uudised

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik õnnistas 4.novembril EKNK Pastorite ja töötegijate päeval pastor Nikolai Rütkineni tegutsema spordikaplanina.

Spordikaplan on vabatahtlik hingehoidja, kes pakub sportlasele, spordimeeskonnale või spordiklubile igakülgset toetust lähtuvalt inimese või organisatsiooni vajadustest.

Pastor Nikolai Rütkinen teenib EKNK Lasnamäe Vene koguduses ja EKNK Pärnu Vene koguduses. Lisaks koguduste teenimisele on ps Nikolai väga hea sportlane ning treener, mille kaudu on Jumal avanud uksi inimeste vaimulikuks teenimiseks ka väljaspool kirikut. Ps Nikolai läbis Ülemaailmse Spordikaplanite ühenduse rahvusvahelise koolituse ja tegutseb täna Eesti spordikaplanaadis.

Markuse evangeeliumi lõpus ütles Jeesus oma jüngritele: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ (Mr 16:15)

Usume, et Jeesus on läkitanud oma jüngreid minema ka spordimaailma ja seal laskma valgusel paista.

Rohkem infot Eesti spordikaplanaadi tegemistest saab lugeda siin: https://spordikaplan.ee/blogi/nelipuhi-kirik-seadis-ametisse-esimese-spordikaplani/

Pin It on Pinterest

Share This