Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Lastetöö laupäev

15. september 2021 | Uudised

  1. septembril kogunesid EKNK lastetöötegijad Raplamaal Jõeveere talus Marek ja Ellen Jallai kaunis kodus. Sel korral kohtuti hubases ja koduses õhkkonnas, mis julgustas osalejail end vabalt tundma ja vahetut osadust nautima. Suur rõõm oli ühisesse osadusse vastu võtta ka lastetöötegijaid Paidest Järvamaa Kristlikust Keskusest.

Päeva esimeses pooles said kõik tutvustada ennast ning rääkida oma piirkonna lastetööst. Kuulsime mõningaid imelisi tunnistusi, saime inspireeritud ja jagasime ka muresid.

 

Lastetöötegijate süda hakkab põksuma ja silmad lähevad särama siis, kui mõni laps nende tunnis reaalselt kohtub Jumalaga, saab isikliku puudutuse ja kuuleb Jumala häält. Ainult teadmised Jumalast ei vii lapsi läbi eluraskuste, vaid isiklik suhe Jumalaga.

 

Lõunasöögiosadusele järgnes uute materjalide tutvustamine ja tõlkimise vajaduse kaardistamine.

EKNK lastetöös on mitmed kogudused võtnud kasutusele rahvusvahelise lasteorganisatsiooni Lapsed Teenimistöös materjali „Meie imeline Jumal“, mille autoriks on Becky Fisher. Õpetajad on materjaliga rahul ning kogevad seda kasutades arenemisvõimalust ning uut põnevust. Peagi saab valmis uus programm “Jumala hääle kuulmine“.

 

Arutati uute kohtumiste sagedust ning õpetajate täiendusvõimalust zoomi teel.

Päeva lõpus said kõik mahlase osa Jumala Sõnast, mida jagas EKNK lastetöö koordinaator Maret Põld. Sõnum, mis tuli südamest sütitas kuulajate südamed igatsema rohkem Issanda ligiolu ja Tema tundmist.

 

Mõtlemisainet andis ka D. Eisenhoweri tsitaat: „Pakilised asjad on harva olulised ja olulised asjad on harva pakilised.“ Laskem end igal päeval juhtida olulistest asjadest!

Pin It on Pinterest

Share This