Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

1. september 2014 | Karjasekiri

Mine edasi…

Nende sõnadega võiks kokku võtta Jumala juhise Moosesele pärast seda, kui rahvas oli Aaroni juhtimisel korraldanud kõrbes kuldvasika valmistamise ja selle ümber jumalateenistuse. Meiegi elus juhtub asju, kus paistab, et olukord väljub kontrolli alt. Kuid ka sellises situatsioonis on Jumalal meile lahendus ja juhis, kuidas edasi minna.

Jumal oli toonud oma rahva välja Egiptusest suurte imetegude ja tunnustähtedega. Nad olid kogenud Jumala suurust ja vägevust. Nii meiegagi, Jumal on teinud imelisi asju, kui ajas tagasi vaatame.

Kuid samal ajal oleme ehk kõik ühel või teisel viisil kogenud oma elus või koguduses juhtumas asju, mis oleks pidanud olemata olema. Aga seal see juhtus. Keegi koguduse töötegija lahkus kogudusest, tekkis arusaamatus, mis paisus liiga suureks, keegi koguduse juhtidest tegi midagi, mida poleks pidanud tegema jne. Loetelu sellest, mis läks valesti võiks jätkuda veel pikalt. Meie kõigi elus on juhtunud ja juhtub asju, mida me ei sooviks. Vahel selle kõige keskel oleme segaduses ja küsime Jumalalt, mida peame tegema edasi? Kuid selles olukorras, kus asjad olid läinud viltu ja valesti oli Jumalal ikka sõnum oma rahvale.

Vahel jääme ennast haletsema, teinekord teisi süüdistama, kuid Jumal tahab suunata meie pilgud tuleviku suunas. Jumala sõnum: „Mine edasi…“ on aktuaalne ka täna. Võib-olla oled kogenud oma elus või koguduses olukordi või protsesse, mitte ehk sarnast segadust millest eelnevalt juttu oli, kuid midagi, mis tekitanud sinus olukorra, et sa pole kindel, mida sa peaksid järgmiseks tegema ja mis suunas liikuma.

Jumala kõne Moosesele võib olla meile abiks: Jumal ütles: Nüüd aga mine, juhi rahvas sinna paika, millest ma sulle olen rääkinud! Vaata, minu ingel käib su eel. Oma karistuspäeval ma karistan neid nende patu pärast. (2 Ms 32:34) Ühesõnaga, mine edasi selle poole, mida ma olen sulle näidanud. Jäta need inimesed, kes on segadusega seotud, Jumala hooleks. Las Jumal annab hinnangu toimunu üle. Ära kanna kaasas juhtunu taaka, sest see takistab sul jõudmast kuhu Jumal on sind kutsunud minema.

Meie südamesse on Jumal pannud kujutluse, millisena tema tahab, et meie isiklik või ka koguduse elu, kus teenime, võiks välja näha. Sellised segadused ja rasked olukorrad tahavad tihti meilt röövida jõu, veendumuse ja vahel isegi tahte liikuda nägemuse suunas, mis Jumal on meile andnud. Vaatamata raskustele ja tagasilöökidele on Jumalal eesmärk, mille poole ta tahab, et liiguksime.

Võitjate ja kaotajate vaheline erinevus seisneb esimeste võimes pärast pikali löömist tõusta veel üks kord püsti. Armas sõber, tõuse sinagi, suuna pilk ettepoole, kuivata pisarad, pane oma lootus Jumala peale saades jõudu tema käest ning mine edasi eesmärgi poole, mida Jumal on sulle näidanud.

Rahutervitusega
piiskop Ago Lilleorg

Pin It on Pinterest

Share This