Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK jagas taaskord toetust misjoniprojektidele

15. detsember 2016 | Pressiteade

Nelipühi Kirik julgustab kogudusi suunama oma tegevust väljapoole

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku (EKNK) juhatuse poolt määratud kolmeliikmeline komisjon koosseisus Nikolai Rütkinen (EKNK LVK), Markko Põld (EKNK Lihula kogudus) ja Titus Paldrok (EKNK Toompea kogudus), otsustas toetada kõiki laekunud üheksa projekti, mis on selgelt misjonitegevusele suunatud ning aitab kaasa Nelipühi kiriku visioonile ehitada ja rajada eluandvaid kogudusi ja usukogukondi:

  • Vali Vabadus! tuur 2017. aasta kevadel, projekti läbiviijaks EKNK Toompea kogudus;
  • Narkoennetus projekt „Vali elu!“, projekti läbiviijaks EKNK Lootuse Küla kogudus
  • Jõuluüritus Regionaalhaigla Järelravi kliinikus, projekti läbiviijaks EKNK Lasnamäe Vene kogudus
  • Gospelüritus Viljandi linnas, projekti läbiviijaks EKNK Viljandi kogudus
  • Jõulupidu Rakvere linnas, projekti läbiviijaks EKNK Rakvere töö
  • Laste jõulupidu Paldiski linnas, projekti läbiviijaks EKNK Paldiski kogudus
  • Transport Piiblikooli evangelisatsiooni praktika heaks, projekti läbiviijaks EKNK Piiblikool
  • EKNK 25. aastapäevale pühendatud saated Raadio 7’s, projekti läbiviijaks EKNK Toompea kogudus
  • Pere jõulupidu Maardu linnas, projekti läbiviijaks EKNK Maardu kogudus

EKNK kogudused soovivad olla senisest veelgi aktiivsem ja mõjukam osa Eesti ühiskonnas, seda nii uutes paikades Eestimaal, kui ka kogukondades, kus juba kogudused tegutsevad. Seda eesmärki silmas pidades on ellu kutsutud misjoniprojektide toetusfond, kust on võimalik taotleda toetust kõigile projektidele, mille tegevus on suunatud uutele kohtumistele uute inimestega nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks sellele teevad projektipõhiselt tööd EKNK pikaajalised misjonärid Raivo Kurg ning Margit ja Vitali Taks.

Toetuste kindel kogusumma 2500 eurot jagati vajalike sihtkohtade vahel. Hea meel on näha, et kogudused soovivad teha head oma kogukonna inimestele, nii sõnas kui teos.

Nelipühi kiriku juht Alur Õunpuu: „Misjonitegevus on EKNK’le oluline olnud läbi aastate. Jeesuse sõnum: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni“ (Mt 28:19-20), on üleskutse Kirikule ja selle täitmisega liigub EKNK julgelt edasi. Soovin kõigile evangeeliumi kuulutajatele Jumala juhtimist ja et teie üritused kannaksid head vilja.“

Misjoniprojektide tingimustega saate tutvuda siin.

Eesti Kristlikku Nelipühi Kirikusse kuulub 33 eesti-, vene-, inglise- ning viipekeelset kogudust, mis tegutsevad neljas praostkonnas. Lisaks pastorite ja diakonite koolitamissuundadele kirikus on EKNKst välja kasvanud kristlik meediakanal Raadio 7 ja piiskop emeeritus Märt Vähi poolt loodud ning tänaseni juhitav narkomaanide ja alkohoolikute rehabilitatsioonikeskus Lootuse Küla. Viimastel aastatel on EKNK kogudused algatanud mitmeid elujõulisi ettevõtmisi kogukondade parema teenimise eesmärgil: tegutsevad perekeskused, kus on võimalik vaba aega veeta ja ka kõht täis süüa, lastepäevahoiud ning jagatakse regulaarselt toidu- ja muud abi.

Lisainfo:
Marilin Kukk
EKNK sekretär-juhiabi
+372 5663 3110
eknk@eknk.ee
www.eknk.ee

Pin It on Pinterest

Share This