Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK jagas taaskord toetust misjoniprojektidele!

7. detsember 2017 | Uudised

Eelmisel nädalal kogunes taaskord misjoniprojektide komisjon koosseisus Titus Paldrok, Markko Põld ja Nikolai Rütkinen, et vaadata üle laekunud misjoniprojektid. Seekord laekus 11 projekti erinevatest EKNK kogudustest! Suur rõõm ja tänu, et on nii palju erinevaid projekte tulekul ja käimas, mis on kõik sooviga oma kogukonnas ja laiemaltki jagada evangeeliumi!

Otsustamine ei olnud kerge, sest toetuste kindel kogusumma 2500 eurot tuli jagada paljude vajalike sihtkohtade vahel. Otsuste tegemisel arvestati toetatava projekti suunatust konkreetsele misjonitegevusele ja koguduste rajamisele, sihtgrupi ulatust ning oma initsiatiivi osa rahastajate leidmisel.

Misjoniprojektide komisjon otsustas toetada kaheksat projekti:

• Lootuse Küla Tänavamisjon Rakveres (EKNK Lootuse Küla kogudus)
• Jõulupidu Rakveres (EKNK Toompea koguduse Rakvere töö)
• Laste jõulupidu „Jõule otsimas“ (EKNK Paldiski kogudus)
• Jõulupidu lastele Maardus (EKNK Maardu kogudus)
• Projekt „Kingitus Isalt“ (EKNK Viljandi kogudus)
• Jõuluetendus koolidele (EKNK Toompea kogudus)
• Raadio 7 saated Armust Kantud (EKNK Toompea kogudus)
• Varssavi Nelipühi kogudustes uute kurtide töö loomine ja seminari läbiviimine (EKNK Toompea koguduse kurtide töö)

Tutvu EKNK misjonitööga kodulehel www.eknk.ee/misjon

Suur tänu iga üksikisiku ja koguduse misjonitöö annetuste eest. Tänu teile saab evangeelium levida iga inimeseni!

Pin It on Pinterest

Share This