09. -12. JUULI KÄSMUS, LAINELA PUHKEKÜLAS

ÜLDINE TUTVUSTUS

Roomlastele 1:16-17 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. 17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama”.

Maailmas on meie ümber palju hääli ja sõnumeid ning iga hääl tõmbab inimesi omas suunas kas siis midagi tarbima, ostma või millelegi pühenduma. Milline hääl on kogudusel, kuhu tõmbab kogudus inimesi ning kui tihti, kui selgelt, kui julgelt, see hääl kõlab? Kas see hääl on keskpärane või see üllatab? Kirjas Roomlastele tutvustab Paulus sõnumit, millel on vägi muuta inimest rohkem kui ühelgi teisel sõnumil. See on evangeeliumi vägi, mis päästab, vabastab, tervendab ja taastab. “Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele” (Rooma 1:16).

Kui kogudus on kutsutud seda sõnumit edastama ja muutvat väge inimestele vahendama, siis kuidas me saame eemaldada kõik hirmud, eelarvamused, valed, mugavused ja muud takistused endilt ning edastada seda väge näljasele ja katkisele maailmale julgelt, veendunult ja järeleandmatult armastuses nii, et see üllatab maailma.

EKNK suvepäevade eesmärgiks on julgustada sind ja sinu kogudust arendama misjonipärast elustiili, kus evangeelium oma väega jõuab inimesteni, kes seda vajavad.


Romans 1:16-17
For I am not ashamed of the gospel: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. For therein is revealed a righteousness of God from faith unto faith: as it is written, But the righteous shall live by faith.

TÖÖTOAD
 • Prohveteerimine – Sola Osinoiki (Pastor, Inglismaa)
  Uurime seda mis on prohveteerimine ja asume teekonnale, et koos avastada prohvetlik enda elu jaoks.
 • Suhtlemise kunst evangelismis – Keith Wheeler (Evangelist, USA)
  Igatsed saada paremaks evangeeliumi edastamisel? See töötuba aitab sind!
 • Tervenemine tänavatel – Alice Pärnits ja Agnes Aasa (EKNK Pärnu Kogudus)
  Kuidas palvetada haigete eest väljaspool kirikut ja tunnistada Jeesusest?
 • Lastetöö koguduses – Shawna Barnes (Lastepastor, EKNK Fookus Kogudus)
  Kuidas ehitada põnevat, loovat ja elumuutvat lasteteenistust? Kui sa teenid kaasa lastetöö meeskonnas, siis on see töötuba just sulle.
 • Evangeelsed noored – Joe Weser (Noortepastor, USA)
  Milline näeb välja evangeelne noor, kuidas ulatuda välja oma sõpradeni evangeeliumiga? Kui sa käid või teenid noortekates, siis on see töötuba just sulle.
 • Jumal töö juures – Sola Osinoiki (Pastor, Inglismaa)
  Vaatame kuidas Jumal saaks välja paista ja olla kogetav meie  töökohtades.
 • Üleloomulik teenimine koguduses – Sola Osinoiki (Pastor, Inglismaa)
  Kuidas koosolekul inimesi vaimulikult üleloomulike andidega teenida ja juhtida. Kui sa oled pastor, diakon, noorte- või lastetöötaja ja igatsed näha Püha Vaimu töö läbi inimesi muutumas oma üritustel, siis on see töötuba sulle.
 • Kuidas leida tulevast abikaasat? – Nicole Wheeler (USA)
 • Millist Jeesust me tegelikult järgime? – Keith Wheeler (Evangelist, USA). Kas me päriselt tunneme seda Jeesust keda me järgime? Kuidas armastada inimesi nende oma kontekstis nagu Jeesus armastas?
 • Prophecy – Sola Osinoiki (Pastor, England). Together we will study what is prophecy and go on the journey to discover the prophetic for our own lives.
 • The Art of Communicating in Evangelism – Keith Wheeler (Evangelist, USA). Would you like to become better at proclaiming the gospel? This workshop will help you!
 • Healing on the streets – Alice Pärnits and Agnes Aasa (EKNK Pärnu Congregation). How to pray for the sick and talk about Jesus?
 • Children´s Ministry at the Church – Shawna Barnes (Children’s pastor, EKNK Focus Congregation). How to build an exciting, creative and life changing children´s ministry? If you are involved in a children’s ministry then this workshop is just for you.
 • Evangelical Youth – Joe Weser (Youth pastor, USA). What does the evangelical young look like and how to reach out to your friends with the gospel? If you are involved in youth ministry then this workshop is just for you.
 • God at Workplace – Sola Osinoiki (Pastor, England). Let’s look at how God can be manifested and recognized at our workplaces.
 • Supernatural serving at the church – Sola Osinoiki (Pastor, England). How to serve and lead people with supernatural gifts. If you are a pastor, deacon, involved in youth or children´s ministry and longing to see people changed by the work of the Holy Spirit then this is the workshop for you.
 • How to find a future spouse? – Nicole Wheeler (USA)
 • Are we following the Jesus we claim to Know? — Keith Wheeler (Evangelist, USA). Loving people where they are in the way that Jesus loves them.
SPORDITEGEVUSED

Kindlasti tuleb taas traditsiooniline võrkpalliturniir, et välja selgitada kelle kätte läheb selle aasta võidukarikas!

Lisaks toimuvad põnevad sportmängud ja lõbusad seltskonnamängud.

LASTEPROGRAMM

Sel aastal toimub lastele ja teismelistele täismahus põnev eriprogramm terve laagri vältel.

Lastele kõneleb lastepastor Shawna Barnes USA-st (EKNK Fookus Kogudus lastepastor) ja teismeliste kõneleb noortepastor Joe Weser USA-st. Koos meeskonnaga tehakse lastele ja teismelistele üks meeldejääv ja põnev programm!

Registreeri kindlasti oma lapsed ja teismelised!
Laste ja teismeliste eriprogramm toimub Suvepäevade raames, see tähendab, et laste ja teismeliste majutus ning toitlustus toimub omal käel koos vanematega/ülevaatajaga.

TEENUSED

Healing rooms – See töö on kristlike koguduste ühine töö, kus eri koguduste kristlased palvetavad 2-3 liikmelistes gruppides palvekliinikusse tulnud inimese vajaduste pärast. Üldisemad palvevajadused on füüsilise või psüühilise tervenemise või sisemise tugevnemise pärast. Suvepäevadel on kõigil võimalik oma palvevajadusega tulla ja saada teenitud.

Pastoraalnõustamine – Anname nõu ja psühholoogilist tuge erinevatele vanusegruppidele – kõigile, kellel on muresid ja probleeme – abielus, koolis, perekonnas, suhetes, sotsiaalsfääris, ettevõtluses jne.

Coaching – See on mentorluse vorm, mille keskmes on indiviidile fokusseerimine, tema toetamine ja talle väljakutsete esitamine, et tal tekiks selgem arusaam oma eesmärkidest, et ta saavutaks oma potentsiaali ja liiguks edasi kõrgema efektiivsus- ja rahuldustaseme poole. See aitab inimesel saavutada erakordseid tulemusi nii elus, tööl, äris kui ka organisatsioonides. Coaching ei ole nõu andmine ega õpetamine.

SAUN

Teisipäeva õhtul peale jumalateenistust on naistel võimalik minna sauna.
Kolmapäeva õhtul peale jumalateenistust on meestel võimalik minna sauna.

RISTIMINE

Neljapäevasel jumalateenistusel toimub juba tavaks saanud ristimine! Kui sina soovid saada ristitud EKNK Suvepäevadel võta kindlasti ühendust oma pastoriga. Ristimisklass toimub Suvepäevade kolmapäevasel päeval. Täpsem info koha peal.

JUMALATEENISTUSED

Hommikuti ja õhtuti toimuvad inspireerivad ja ülesehitavad jumalateenistused.

Õhtused jumalateenistused on avatud kõigile inimestele. Seal võtame aega, et palvetada tervenemiste, vabanemiste ja muutuste eest inimeste elus, mistõttu on sinna oodatud ka usuvõõrad inimesed. Kutsu kaasa oma tuttav sõber või töökaaslane.

Peale õhtuseid teenistusi on võimalik veel saunas käia, lauamänge mängida ning nautida üksteise seltskonda lõkke ümber.

Õhtustele teenistustele on vaba sissepääs kõigile, kes tulevad kohale ainult õhtuks.

PALVETEEMAD
 • Et laagri jumalateenistused, töötoad, nõustamised, jms oleksid täis võidmist, mis tooks esile vabanemised hirmudest, kõiksugused imed ja tervenemised ja julgustuse inimestele elada välja ulatuvat elustiili.
 • Et tänavaaktsioon “laagrist välja” oleks Püha Vaimu poolt juhitud, laagrilised jõuaksid õigete inimesteni, julgeksid evangeliseerida ning saaksid elumuutva kogemuse välja astumisest.
 • Et lapsed lastelaagris saaksid täis Püha Vaimu ja hakkavad õppima kasutama vaimuandeid.
 • Et Eesti kogudused suunavad oma fookuse evangelismile ja üleloomulikkusele.
TÄNAVAAKTSIOON "LAAGRIST VÄLJA"

EKNK Suvepäevade 2018 eesmärgiks on julgustada sind ja sinu kogudust arendama misjonimeelset elustiili, kus evangeelium oma väega jõuab inimesteni, kes seda vajavad. Sellest teemast ajendatuna korraldame kolmapäeval hommikuse sessiooni järel tänavaaktsiooni “Laagrist välja”, kus on võimalus kõigil osalejatel liituda meeskondadega, mis lähevad 1 tunniks ümberkaudsete külade/linnade (Võsu, Rakvere, Käsmu) tänavatele inimeste eest palvetama, evangeeliumi jagama ja kutsuma neid õhtusele jumalateenistusele. See on hea võimalus panna ennast proovile praktiseerides oma usku, tunnistust ja palvet inimeste peal, kes on Jumalast kaugel.

KAVA

15:00-16:00 Registreerimine
16:00-17:00 Töötoad
– Prohveteerimine – Sola Osinoiki (Pastor, Inglismaa)
– Tervenemine tänavatel – Alice Pärnits ja Agnes Aasa (EKNK Pärnu Kogudus)
17:30-18:30 Õhtusöök
19:00-21:00 Õhtune jumalateenistus (Sola Osinoiki, Inglismaa)
21:00 Eesti 100 tähistamine (palume võtta kaasa maitsva suupiste, küpsetise, kommid vms)

08:30-09:30 Hommikusöök
10:00-11:30 Hommikune jumalateenistus – Märt Vähi (piiskop-emeeritus)
11:30-12:30 Vaba aeg/nõustamine/coaching
12:30-13:30 Lõunasöök
13:30 Vaba aeg/Palvekliinik
14:00 Spordi- ja meeskonnamängud / VÕRKPALL!
15:00-17.00 Töötoad
15:00 – Jumal töö juures – Sola Osinoiki (Pastor, Inglismaa)
15:00 – Lastetöö koguduses – Shawna Barnes (Lastepastor, EKNK Fookus Kogudus)
16:00 – Evangeelsed noored – Joe Weser (Noortepastor, USA)
17:30-18:30 Õhtusöök
19:00-21:00 Õhtune jumalateenistus (Keith Wheeler, USA)
21:30 Saunaõhtu naistele!

08:30-09:30 Hommikusöök
10:00-13:00 Hommikune jumalateenistus – Keith Wheeler (USA) + tänavaaktsioon “Laagrist välja”
13:00-14:30 Lõunasöök
14:00 Spordi- ja meeskonnamängud / VÕRKPALL!
– Lastetöötajate töötuba – Shawna Barnes, Audley Miles
14:00 Vaba aeg/palvekliinik/nõustamine/coaching
14:30-17:00 Töötoad
14:30 – Üleloomulik teenimine koguduses – Sola Osinoiki (Pastor, Inglismaa)
15:00 – Kuidas leida tulevast abikaasat? – Nicole Wheeler (USA)
16:00 – Millist Jeesust me tegelikult järgime? Keith Wheeler (Evangelist, USA)
17:30-18:30 Õhtusöök
18.30-19.00 Ristimisklass
19:00-21:00 Jumalateenistus (Keith Wheeler, USA)
21:30 Saunaõhtu meestele

08:30-09:30 Hommikusöök
09:30
10:00 Ristimine
10:00-11:30 Hommikune jumalateenistus (Alur Õunpuu)
12:00 Lõpetamine

KÜLALISKÕNELEJAD

Sola Osinoiki on HR Tehnoloogia spetsialist, kes näeb ennast oma töövaldkonnas apostlina. Tema süda põleb, et Jumal saaks ilmutatud maa peal. Ta teenib koguduse vanemana ja usaldusisikuna oma kohalikus koguduses Kerith Community Church Inglismaal. Ta on ka autor. Samuti on ta palju reisinud üle maailma tehes koostööd kohalike koguduste ja ettevõtetega ning tema visiooniks on varustada kristlasi ja kasvatada juhte.


Sola Osinoiki
is a HR Technology professional who sees himself as an apostle in the marketplace. He is passionate about seeing God revealed and manifested in the earth. He serves as an Elder and Trustee in his local church Kerith Community Church in the UK. He is a published author. He has travelled extensively around the world working with local churches and businesses with a vision to empower believers and raise leaders.

LASTELAAGRI PEAKÕNELEJA

Shawna Barnes sai päästetud ja kutsumuse Jumalariigi töösse juba lapsena. Shawna usub, et koguduse üks olulisemaid ülesandeid on jõuda tänapäeva lasteni. Shawnal on bakalaureusekraad Piibliõppes ja misjonitöös ning 15 aastat töökogemust teenides lastepastorina. Hetkel teenib Shawna lastepastorina EKNK Fookus Koguduses Tallinnas.

 

Shawna Barnes was saved and called into the ministry as a child herself, Shawna believes that reaching today’s children is one of the most important functions of the church. She has a bachelors degree in Biblical Studies and Missions, and 15 years of experience serving as a Children’s Pastor. She is currently serving as Children’s Pastor at Focus Church in Tallinn.

 

Keith Wheeler pühendas oma elu Jeesusele 1982. aastal. 1985. aasta Suurel Reedel alustas Keith Tulsas (Oklahoma, USA) umbes 3 meetri suuruse risti kandmist. Tänaseks on Keith kõndinud umbes 38 624 kilomeetrit läbi 175 riigi kõigil seitsmel mandril. Keith on kandnud risti kohtades nagu: Tiibet, Iraan, Iraak, Hiina ja isegi Antarktika. Ta on kõndinud läbi Kesk-Ida, Põhja-Aafrika ja paljude Raudse eesriide riikide. Keith on kandnud risti ka läbi mitmete riikide, kus on toimunud sõjad nagu: Liibüa, Bosnia, Rwanda, Tšetšeeni piirkond ning Petlemm. Nendel aegadel on ta mitmeid kordi vahistatud (mitte kuritegude eest) ja isegi vangi pandud. Üks kord taheti teda isegi maha lasta ja teine kord jälle jäeti ta peale läbipeksmist surema. Keith tundis Jumala kõnetamas: “Sinu jaoks ei ole rist protesti sümbol, vaid sümbol leppimisest. Ma soovin, et oleksid rahu palverändur ja Minu armastuse sõnumitooja”.

Keith Wheeler committed his life to follow Jesus in 1982. In 1985 on Good Friday in Tulsa, Oklahoma, USA he began carrying a 12-foot wooden cross. He has now walked with the cross over 24,000 miles, through more than 175 countries on all seven continents.
Keith has carried the cross through places such as Tibet, Iran, Iraq, China and even, Antarctica. He has walked through the Middle East, North Africa and many former Iron Curtain countries before the political changes. Keith has carried the cross through many nations at war such as Libya, Bosnia, Rwanda, the Chechen region and Bethlehem. During this time he has been arrested many times (none for crimes) and even jailed. Once, Keith was even taken before a firing squad to be shot; and yet another time he was beaten and left for dead. Keith felt God’s call, “For you, the cross is never to be a symbol of protest but a symbol of reconciliation; I want you to be a ‘pilgrim of peace’ and a messenger of My love.”

 

Joe Weser on sündinud ja kasvanud Massachusetts, USA-s. Peale keskkooli kutsus Jumal teda teenistustöösse ning Valley Forge ülikooli (Bible College), kus ta kohtas oma abikaasat Angelat. Neil on kolm last: Domenic (19), Maya (16) ja Anthony (13). Alates 1990. aastast on Joe teenistustöö olnud noored Massachusettis, West Virginias, Ohios. 2010. aastal tundsid Joe ja tema abikaasa kutset ulatuda välja misjonäridena kolledži noorteni läbi Chi Alfa. See on juba kolmas kord, kui Joe toob õpilasi Eestisse teenima.

 

Joe Weser was born and raised in Massachusetts, USA. After high school, God called him into the ministry and to the University of Valley Forge [Bible College] where Joe met his wife, Angela. They have three children: Domenic (19), Maya (16) and Anthony (13). Since 1990, Joe has been ministering to youth in Massachusetts, West Virginia and Ohio. In 2010 Joe and his wife felt the call to reach out to college students on the secular campus through Chi Alpha as missionaries. This will be Joe’s 3rd time bringing students to Estonia to minister.

 

MAKSMINE

Suvepäevade eest tuleb tasuda hiljemalt 25. juuniks
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku arveldusarvele
EE762200221006118704 (Swedbank).
Selgitusse märgi Suvepäevad (majutus/toitlustus) ja oma nimi.

Majutus “retro” toas (maja nr 2,3,7)   RETRO TOAD VÄLJA MÜÜDUD!            
Voodikoht täiskasvanule: 40 € (3 ööd)
Voodikoht lapsele 7-14 a: 20 € (3 ööd)
Lapsed 0-6 a: tasuta!

“Retro” majades asuvad ühiskasutatavad wc- ja duširuumid koridoris.
Lisaks on majas nr. 7 ühiskasutatav köök.

Majutus renoveeritud toas (maja nr 4,5)   RENOVEERITUD TOAD VÄLJA MÜÜDUD!
Voodikoht täiskasvanule: 55 € (3 ööd)
Voodikoht lapsele 7-14 a: 25 € (3 ööd)
Lapsed 0-6 a: tasuta!

Renoveeritud majades asuvad ühiskasutatavad wc- ja duširuumid koridoris.
Toad, wc- ja duširuumid on saanud värskenduse ja uue mööbli.

Majutus uues toas (maja nr 1,6)   UUED TOAD VÄLJA MÜÜDUD!
Voodikoht täiskasvanule: 90 € (3 ööd)
Uues majas lapsele 7-14 a. soodustust ei ole! Voodikoht 90 € (3 ööd)
Lapsed 0-6 a: tasuta ainult ilma voodikohata! Võimalik kaasa võtta endal madrats, beebi matkavoodi vms.

Uutes majades on igas toas wc ja dušinurk.
Kõik toad on invatoad.

Telkimine/Karavan
Ühe telgi hind on 25  olenemata telgi suurusest ja ööbivate inimeste arvust.

 

Toitlustus ühele inimesele– 44 € (8 söögikorda) 

NB! Tellida on võimalik ainult kõik söögikorrad koos.

NB! Lainela Puhkekülas on avatud ka kohvik, kus saab endale meelepärast snäkki, jäätist ja jooki osta!

MENÜÜ (BUFFEE)

09.07 ÕHTUSÖÖK
Kanafilee paprika kastmes 100g
Wokitud köögiviljad TT/Vegan 150g
Praetud kartul aiarohelisega TT/Vegan 150g
Salativalik: Värske kurgi salat hapukoorega TT 50g
Leiva- ja kuklivalik: Valik leiva- ja saiakukleid, või
Dessert – Karamelline õuna-vaniljekreemi krõbedik
Joogivalik: Kohv /Termosetee, piim, allikavesi
(pruunsuhkur, mesi, sidrun)

10.07 HOMMIKUSÖÖK
Kaerahelbepuder, moos, TT/Vegan 300g
Munapuder peekoni ja kirsstomatitega (peekon serveeritakse eraldi)
Värviliste kirsstomatite salat TT/Vegan 40g
Magusad Taani saiakesed 20g
Leiva- ja kuklivalik: Valik kukleid, röstsai, või
Joogivalik: Kohv/Termostee, piim, allikavesi
(pruunsuhkur, mesi, sidrun)

10.07 LÕUNASÖÖK
Praetud kodused kotletid
Koorekaste
Porgandikotletid TT/Vegan 150g
Koorekaste
Aurutatud kartul TT/Vegan 150g
Salativalik: Ribastatud porgandi salat apelsini kastmega TT/Vegan 50g
Leiva- ja kuklivalik: Valik leiva- ja saiakukleid, või
Dessert – Kohupiimakook marjakastmega
Joogivalik: Kohv/Termosetee, piim, allikavesi
(pruunsuhkur, mesi, sidrun)

10.07 ÕHTUSÖÖK
Pikkpoiss 100g
Valge kaste
Soe vahemerepärane köögiviljasalat maheda tšillikastme ja ürtidega TT/Vegan 150g
Gratineeritud kartulikreem TT/Vegan 150g
Salativalik: Lehtsalati valik tomati ja kurgiga TT/Vegan 50g
Leiva- ja kuklivalik: Valik leiva- ja saiakukleid, või
Dessert – Kamakreem marja kastmega
Joogivalik: Kohv/Termosetee, piim, allikavesi
(pruunsuhkur, mesi, sidrun)

11.07 HOMMIKUSÖÖK
Talupoja omlett (maasuitsusink serveeritakse eraldi) 300g
Lehtsalati valik redisega ja röstitud seemnetega
Riisihelbepuder kuivatatud kirssidega 300g
Moos, TT/Vegan
Kaneelisaiake
Leiva- ja kuklivalik: Valik kukleid, röstsai, või
Joogivalik: Kohv/Termosetee, piim, allikavesi
(pruunsuhkur, mesi, sidrun)

11.07 LÕUNASÖÖK
Kalkuni riisiroog 400g
Riisiroog aedviljadega TT/Vegan
Salativalik: Punase ja valge kapsa salat vürtsköömne ja mee vinegretiga 50g
Leiva- ja kuklivalik: Valik leiva- ja saiakukleid, või
Dessert – Mustikamuffin
Joogivalik: Kohv/Termosetee, piim, allikavesi
(pruunsuhkur, mesi, sidrun)

11.07 ÕHTUSÖÖK
Klassikaline lasanje 400g
Köögivilja lasanje TT/Vegan
Salativalik: Coleslow salat 50g
Leiva- ja kuklivalik: Valik leiva- ja saiakukleid, või
Joogivalik: Kohv/Termosetee, piim, allikavesi
(pruunsuhkur, mesi, sidrun)

12.07 HOMMIKUSÖÖK
Kaerahelbepuder, moos TT/Vegan 300g
Munapuder peekoni ja kirsstomatitega (peekon serveeritakse eraldi)
Värviliste kirsstomatite salat TT/Vegan 40g
Röstitud müsli TT/Vegan 50g
Jogurt, piim (mandlipiim)
Leiva- ja kuklivalik: Valik kukleid, röstsai, või
Joogivalik: Kohv/Termosetee, piim, allikavesi
(pruunsuhkur, mesi, sidrun)

KONTAKT

Berit Rikko
EKNK juhiabi
Mobiil: +372 5663 3110
E-mail eknk@eknk.ee

Lisaküsimused

13 + 15 =

Pin It on Pinterest

Share This