10-13 juuli Käsmus, Lainela Puhkekülas

ÜLDINE TUTVUSTUS

Elame täna maailmas, mis muutub üha kirjumaks: erinevad rahvused, erinevad põlvkonnad, erinevad elustiilid, erinevad väljendusviisid. Kuidas meie Jumala rahvana saame selle keskel toimida ühtse tugeva jõuna edastades jõuliselt pääste sõnumit? Jumal on kõnelemas prohvetlikult, et täna on aeg emmata üksteise erinevusi, mitte töötada eraldi. See on aeg näha teises usklikus venda ja õde, mitte konkurenti – me oleme kõik ühe pere lapsed, koos oleme tugevad, sest me vajame üksteist ja nii saame üles ehitatud. “Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.” Efeslaste 4:16.

Inimeste elutempo meie põlvkonnas on kiirem kui kunagi varem. On uskumatu kui palju suudavad inimesed oma nädalasse ettevõtmisi planeerida. Kui heita kaine ja aus pilk oma tegevustesse nii isiklikus kui koguduse plaanis, siis kui palju on neid tegevusi, mis kannavad vilja igaviku perspektiivis? Jeesuse igatsus on, et igaühe elutöö kannaks vilja ja et see jääks, “…mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.” Johannese 15:16

EKNK Suvepäevade 2017 eesmärgiks on julgustada sind ja sinu kogudust ehitada ühtsust omavahel ja oma kogukonnaga, ning õhutada sind ja su kogudust prioriteete selliselt seadma, et kogu tegevusel oleks vili, ja et see vili jääks.

TÖÖTOAD
Prohveteerimine – Kenn Parker (Pastor, Kanada)
Kuidas kuulda Jumala häält teiste inimeste jaoks ja seda neile edasi anda?

Loov kommunikatsioon – Jamie Doyle (Lastepastor, USA)
Kuidas esitada evangeeliumi kasutades erinevaid loovaid viise?

Aeg, prioriteedid, distsipliin – Märt Vähi (Piiskop, Lootuse Küla)
Kuidas planeerida oma aega, seada paika oma prioriteedid, ning omada distsipliini kõige selle juures?

Lastetöö koguduses – Jamie Doyle (Lastepastor, USA)
Kuidas ehitada põnevat, loovat ja elumuutvat lasteteenistust?

Eestpalve alused – Margaret Sexton (Lihula)
Saa üles õhutatud, et regulaarselt palvetada. Kuidas eestpalvetada inimeste, nende kasvu eest ning koguduse ja tema juhtide eest?
Margaret on EKNK Lihula koguduse liige ja juhib teenistust “Voice of faith” https://voiceoffaithministries.org

Isiklik evangelism – Joe Weser (Noortepastor, USA)
Kuidas võita kadunud maailma Jeesusele üks inimene korraga.

Kohtingust abieluni – Joe Weser (Noortepastor, USA)
Kõik mis sa pead teadma alates kohtingust kuni abieluni

SPORDITEGEVUSED
Kindlasti tuleb taas traditsiooniline võrkpalliturniir, et välja selgitada kelle kätte läheb eelmisel aastal Lootuse Külla läinud võidukarikas!

Lisaks toimuvad põnevad sportmängud ja lõbusad seltskonnamängud.

LASTEPROGRAMM
Sel aastal toimub lastele täismahus põnev lasteprgramm terve laagri vältel. Külas on Ameerikast pastor Jamie Doyle koos terve meeskonnaga.

Registreeri kindlasti oma lapsed!

TEENUSED
Healing rooms – See töö on kristlike koguduste ühine töö, kus eri koguduste kristlased palvetavad 2-3 liikmelistes gruppides palvekliinikusse tulnud inimese vajaduste pärast. Üldisemad palvevajadused on füüsilise või psüühilise tervenemise või sisemise tugevnemise pärast. Suvepäevadel on kõigil võimalik oma palvevajadusega tulla ja saada teenitud.

Pastoraalnõustamine – Anname nõu ja psühholoogilist tuge erinevatele vanusegruppidele – kõigile, kellel on muresid ja probleeme – abielus, koolis, perekonnas, suhetes, sotsiaalsfääris, ettevõtluses jne.

Coaching – See on mentorluse vorm, mille keskmes on indiviidile fokusseerimine, tema toetamine ja talle väljakutsete esitamine, et tal tekiks selgem arusaam oma eesmärkidest, et ta saavutaks oma potentsiaali ja liiguks edasi kõrgema efektiivsus- ja rahuldustaseme poole. See aitab inimesel saavutada erakordseid tulemusi nii elus, tööl, äris kui ka organisatsioonides. Coaching ei ole nõu andmine ega õpetamine.

SAUN
Teisipäeva õhtul peale jumalateenistust on naistel ja meestel eraldi võimalik minna sauna.
RISTIMINE
Neljapäeval enne hommikust jumalateenistust toimub ristimine. Kui soovid saada ristitud, anna sellest teada oma koguduse pastorile. Suvepäevade kolmapäevasel päeval toimub ka ristimisklass.
JUMALATEENISTUSED
Hommikuti ja õhtuti toimuvad inspireerivad jumalateenistused. Jumalateenistustel kõnelevad väliskülalised Michael McNamee (Belgia) ja Kenn Parker (Kanada), samuti ka meie enda EKNK pastorid. Kolmapäeva õhtul toimub ülistus- ja palveteenistus.

Peale õhtuseid teenistusi on võimalik veel saunas käia, lauamänge mängida ning nautida üksteise seltskonda lõkke ümber.

Õhtustele teenistustele on vaba sissepääs kõigile, kes tulevad kohale ainult õhtuks.

PALVETEEMAD
  • Et Suvepäevade Jumalateenistused, töötoad, nõustamised, jms oleksid täis võidmist, mis tooks esile vabanemised, südamete muutused ning võimsad imed ja tunnustähed inimeste eludes.
  • Et lapsed lastelaagris saaksid täis Püha Vaimu.
  • Et Eesti kogudustes leviks ühtsus ja vaimuanded hakkaksid tööle.(Efeslaste 4:16)
  • Et need Suvepäevad jätaks uue standardi eeskujuks kogudustele teenimistöös, mis aitaks kogudustel vilja kanda. (Johannese 15:16)

KAVA

15.00-16.00 Registreerimine
16.00-17.00 Töötoad (Prohveteerimine – Kenn Parker)
17.30-18.30 Õhtusöök
19.00-21.00 Õhtune jumalateenistus (Øystein Gjerme)

08:30-09:30 Hommikusöök
10.00-11.30 Hommikune jumalateenistus (Øystein Gjerme)
11.30-12.30 Vaba aeg/nõustamine/coaching
12.30-13.30 Lõunasöök
13.30 Vaba aeg/Palvekliinik
14.00 Spordi- ja meeskonnamängud / VÕRKPALL!
15.30 Töötoad
– Loov kommunikatsioon – Jamie Doyle (Lastepastor, USA)
– Aeg, prioriteedid ja distsipliin – Märt Vähi (Piiskop, Lootuse Küla)
– Kohtingust abieluni – Joe Weser (Noortepastor, USA)
17.30-18.30 Õhtusöök
19.00-21.00 Õhtune jumalateenistus (Kenn Parker)
21.30 Saun! Lõkkeõhtu VABA LAVAGA! Kabelis lauamängud!

08:30-09:30 Hommikusöök
10.00-11.30 Hommikune jumalateenistus (Kenn Parker)
11.30-12.30 Vaba aeg/nõustamine/coaching
12.30-13.30 Lõunasöök
13.30 Vaba aeg/Palvekliinik
14.00 Spordi- ja meeskonnamängud / VÕRKPALL!
15.30 Töötoad
– Lastetöö koguduses – Jamie Doyle (Lastepastor, USA)
– Eestpalve alused – Margaret Sexton (Lihula)
– Isiklik evangelism – Joe Weser (Noortepastor, USA)
17.30-18.30 Õhtusöök
19.00-21.00 Ülistusõhtu “Kes jääb minusse!”

08.30-09.30 Hommikusöök
09.30
10.00 Ristimine
10.00-11.30 Hommikune jumalateenistus (Alur Õunpuu)
12.00 Lõpetamine

KÜLALISED

Øystein Gjerme ja tema abikaasa Gina on Salt Bergeni koguduse tegevpastorid alates 2004. aasta algusest. Koguduse asutamise põhjuseks oli tõeline kutsumine jõuda evangeeliumiga Bergeni keskmise ilma kristliku kultuuritaustaga kodanikuni.
2000. aastast on tal Betheli teoloogilise seminari (St.Paul, Minnesota) ja Regent’i ülikooli (Virginia Beach, Virginia) teoloogia magister. Pärast 2000.-2004. aastal Norrasse, Bergenisse tagasipöördumist teenis Gjerme noortepastorina/abipastorina Tabernakleti Nelipühi kirikus – kogudus, kuhu ta on kuulunud sünnist saati.
Kogu oma teenistuse ajal on Gjermel olnud mitu juhtivat rolli ning mänginud olulist rolli Norra Juhtimis- ja Teoloogia Kolledži loomises 2009. aastal, mis on Norra Nelipühi Liikumise ja Norra Baptistiliidu akrediteeritud Kolledž, kus ta on ka juhatuse esimees. Gjerme on tuntud kõneleja, nii seespool kui ka väljaspool Nelipühi Liikumist, ja reisib u. 50 päeva aastas, et külastada teisi kirikuid, organisatsioone ja teenistusi.

Øystein Gjerme and his wife Gina has been Lead Pastors of Salt Bergen Church since the start in 2004. The basis for the foundation of the church was a genuine calling to reach the Bergen average secular citizen with no christian cultural background, with the gospel.
He has a Master of Divinity from Bethel Theological Seminary (St.Paul, Minnesota) and Regent University (Virginia Beach, Virginia) in 2000. Upon returning to Bergen, Norway in 2000 until 2004, Gjerme served as Youth Pastor / Associate Pastor of Tabernaklet Pentecostal Church, the church he had belonged to since birth.
Throughout his ministry, Gjerme has had several national leadership roles, and played a key role in the establishment of The Norwegian School of Leadership and Theology in 2009, a credentialed college owned by the Norwegian Pentecostal Movement and the Norwegian Baptist Union, where he serves as Chairman of the Board. Gjerme is a reputed speaker, both inside and outside the Pentecostal movement, and travels approx. 50 days a year in order to visit other churches, organizations and ministries.

Kenn Parker reisib laiaulatuslikult, kõneledes kohalikes kogudustes, konverentsidel ja seminaridel, samuti töötades konsultandina kohalikes kogudustes. Ta on tuntud kui jutlustaja ja õpetaja erinevatel teemadel, sealhulgas Jumala Kuningriik, prohvetlik teenistus, apostellik teenistus, kiriku juhtimine ja kasv, usk ja visioon, samuti uuendus ja ärkamine tänasel päeval.
Viimastel aastatel on Jumal suunanud Pastor Kenni paljude koguduste ja teenistuste ülevaatajaks nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Täna ta teenib oma denominatsiooni Riiklikus Apostellikus Meeskonnas – Apostellik Nelipühi Kirik. Kenn on ühtlasi Atlandi, Quebec, ja Põhja Alberta piirkonna ACOP regiooni direktor. Kenni kirg ja igatsus on näha Kanada kogudusi tõusmas küpsuses ja tõhususes Jumala tahte ja eesmärkide täitmisel selles strateegilises tunnis.
Kenn on olnud 40 aastat abielus Lindaga, neil on 3 tütart ja 3 lapselast.

Kenn Parker travels extensively, speaking in local churches, conferences and seminars, as well as works as a consultant to local churches. He is also well known as a preacher & teacher on a variety of subjects including the Kingdom of God, prophetic ministry, apostolic ministry, church leadership and growth, faith and vision, as well as renewal and revival today.
In the past several years God has directed Pastor Kenn into positions of oversight of many churches and ministries on a national and international level. Today he serves on the National Apostolic Team of his denomination, the Apostolic Church of Pentecost. Kenn also serves as the Regional Director for the Atlantic District of ACOP, as well as Quebec and Northern Alberta. Kenn has a passion and burden to see the church in Canada rise to maturity and effectiveness in fulfilling God’s will and purposes in this strategic hour.
Kenn is married to Linda, his wife of 40 years, has 3 daughters and 3 grandchildren.

Jamie Doyle on igas vanuses publikule mõju avaldanud lõbusa ja põneva teenistusega ning pere meelelahutusega üle 20. aasta.
Teismelisena esines ta palju kirikutes, päevahoidudes ja igal pool, kus toimus mõni kogukonna üritus. Sellest ajast saati on ta reisinud ja teeninud laagrites, kogudustes, kogukonna üritustel ja isegi televisioonis. Reisid on viinud teda igale poole Ameerikas ja üle maailma.
Esinejana kasutab Jamie illusioone, žongleerimist, kõhurääkimist, hüpiknukke, muusikat ja nalja, et teenida tuhandeid lapsi igal aastal.
Ilmeka kõnelejana on ta Ameerikas ja mujal koolitanud lasteteenistuse juhte sellistel teemadel nagu lasteteenistus, evangeeliumi illusioonid, efektiivne kommunikatsioon ja esitlus tehnika lastele.
Doyle pere on teeninud koguduses erinevates rollides. Hetkel on Jamie Lafayettes First Assembly Community Ministries lasteteenistuse pastor. Vaata rohkem Jamie kohta tema blogist: http://JamieDoyle.com

Jamie Doyle has been impacting audiences of all ages with fun and exciting ministry and family entertainment for over 20 years.
As a teen, he kept himself busy performing in churches, schools daycares and anywhere there was a community event. Since then he has traveled and ministered at camps, churches, community events, and on even on television. His travels have brought him all over the United States as well as special engagements around the world.
As a presenter, Jamie uses illusion, juggling, ventriloquism, puppetry, music and comedy to minister to thousands of children each year.
As a featured lecturer, he has been all over the USA as well as internationally, training children’s ministry leaders on the topics of: children’s ministry, gospel illusion, object lessons and effective communication and presentation techniques to children.
The Doyle family have served in a variety of church settings. Jamie currently serves as the Pastor of Children’s Ministries at First Assembly Community Ministries in Lafayette, Indiana. You can find Jamie over at his blog: http://JamieDoyle.com

Kahjuks ei saa tulla tervislikel põhjustel!

Michael McNamee sündis Belfastis, Põhja-Iirimaal ja sai päästetud läbi ühe tüdruku tunnistuse, kellest hiljem sai tema abikaasa.
Michael on olnud Assemblies of God (AOG) misjonär 30 aastat ja ta on Euroopa võtmelinnade koguduste rajamise ülevaataja.
Samuti on ta humanitaarorganisatsiooni, Convoy of Hope Europe president ja osaleb Euroopa Masters Commissioni juhtimises.
Tema naine Beryl teenib Euroopa poliitilisi juhte ja on “Intercession Interlink” asutaja. See on palveteenistus, mis hõlmab sadu ja tuhandeid inimesi, kes palvetavad ärkamise eest Euroopas.
Neil on kaks tütart ja kaks lapselast.

Michael McNamee was born in Belfast, Northern Ireland and was converted through the testimony of the girl who later became his wife.
Michael has been a missionary with the American Assemblies of God for 30 years. He is overseeing church plants in key cities of Europe. Also, he is the President of Convoy of Hope Europe, a humanitarian organization. As well, Michael gives leadership to Masters Commission in Europe.
His wife Beryl has a ministry to European political leaders and is the founder of “Intercession Interlink,” a prayer ministry which involves hundreds of thousands of people praying for revival in Europe.
They have two daughters and two grandsons.

REGISTREERIMINE

Registreerimine on lõppenud!

MAKSMINE

Suvepäevade eest tuleb tasuda
1. juuliks Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku arveldusarvele
EE762200221006118704 (Swedbank).
Selgitusse märgi Suvepäevad ja oma nimi.

Majutus “retro” toas (maja nr 2,3,7): VÄLJA MÜÜDUD!
Voodikoht täiskasvanule: 40 € (3 ööd)
Voodikoht lapsele 7-14 a: 20 € (3 ööd)
Lapsed 0-6 a: tasuta!

“Retro” majades asuvad ühiskasutatavad wc- ja duširuumid koridoris.
Lisaks on majas nr. 7 ühiskasutatav köök.

Majutus renoveeritud toas (maja nr 4,5): VÄLJA MÜÜDUD!
Voodikoht täiskasvanule: 50 € (3 ööd)
Voodikoht lapsele 7-14 a: 20 € (3 ööd)
Lapsed 0-6 a: tasuta!

Renoveeritud majades asuvad ühiskasutatavad wc- ja duširuumid koridoris.
Toad, wc- ja duširuumid on saanud värskenduse ja uue mööbli.

Majutus uues toas (maja nr 1,6,8): VÄLJA MÜÜDUD!
Voodikoht täiskasvanule: 80 € (3 ööd)
Uues majas lapsele 7-14 a. soodustust ei ole! Voodikoht 80 € (3 ööd)
Lapsed 0-6 a: tasuta ainult ilma voodikohata! Võimalik kaasa võtta endal madrats, beebi matkavoodi vms.

Uutes majades on igas toas wc ja dušinurk.
Kuues toas on kööginurk. Kõik toad on invatoad.

Telkimine/Karavan
Ühe telgi hind on 25  olenemata telgi suurusest ja ööbivate inimeste arvust.

Täiskasvanu – 30 € (8 söögikorda)

 

 

Laps (kuni 12-aastane) – 25,50 € (8 söögikorda)

NB! Tellida on võimalik ainult kõik söögikorrad koos.

NB! Lainela Puhkekülas on avatud ka kohvik, kus saab endale meelepärast osta!

10.07 ÕHTUSÖÖK
Makaronid hakklihaga, toorsalat
leib, kannuvesi
banaan

 

 

11.07 HOMMIKUSÖÖK
Neljaviljapuder või/moosiga
Võileib singi ja värske kurgiga
Võisai juustu ja tomatiga
Keedumuna
kohv/tee

11.07 LÕUNA
Kanakints (2tk), riis, soe kaste, tooralat
Leib/sai, kannuvesi

11.07 ÕHTUSÖÖK
Hakklihakaste, kartul, toorsalat
Leib/sai, kannuvesi
Õun

12.07 HOMMIKUSÖÖK
Kaerahelbepuder või/moosiga
Võileib keeduvorsti ja värske kurgiga
Võisai munavõi ja salatilehega
Keedumuna
kohv/tee

12.07 LÕUNA
Kalapulgad, riis, kaste, tooralat
Leib/sai, kannuvesi

12.07 ÕHTUSÖÖK
Kartulipüree, viinerid, soe kaste, toorsalat
Leib/sai, kannuvesi
Pirn

13.07 HOMMIKUSÖÖK
Riisihelbepuder või/moosiga
Võileib suitsuvorsti ja hapukurgiga
Võisai singi ja värske kurgiga
Keedumuna
kohv/tee

KONTAKT

Marilin Kukk
EKNK juhiabi
Mobiil: +372 5663 3110
E-mail eknk@eknk.ee

Lae alla JPG slaid

Lisaküsimused

1 + 4 =

Pin It on Pinterest

Share This