Viipekeelne lastelaager

← Eelmine 23.- 27.juulil 2017 toimus juba 10. korda EESTI VIIPEKEELNE LASTELAAGER Nuutsaku Puhkekeskuses Viljandimaal. Laagris osales 43 viipekeelset last (kurdid, vaegkuuljad, implaatlased ja kuuljad) vanuses 4-16 aastat. Laagri teemaks oli ”…Nüüd on...

Hea sõnum Eestimaa vanglatesse!

← Eelmine Järgmine → Kuna vanglas ei ole võimalik kasutada elektroonilisi seadmeid, tellisime fotomaterjali, et esitleda Lootuse Küla Koguduse tööd ja tegevust. Eestis on kinnipeetavaid ligikaudu 3500 inimest. Meie sooviks on, et igaüks saaks endale...

Mobiilne tänavamisjon

← Eelmine Järgmine → Kuna ‘’Mobiilse tänavamisjoni’’ projekti pea eesmärk on jõuda kodutute, alkoholi ja narkomaania sõltuvuses olevate inimesteni, siis misjonifondist saadud rahasüst aitab meil seda paremini saavutada. Fondist saadud toetus kulus...

Noortele suunatud suvelaager “English Camp” Põltsamaal

← Eelmine Järgmine → Tegemist on keelekümbluslaagriga, mida aitas läbi viia grupp ameeriklasi, kes tulid spetsiaalselt siia, et anda oma panus laagri toimumisse. Hea meel on tõdeda, et juba 3 aastat oleme saanud teha koostööd Põltsamaa Jordani kogudusega, et...

EKNK Paldiski Koguduse Lahtiste Uste Päevad

Järgmine → Kuna sel aastal korraldasime ürituse kiriku õuel ja kiriku sees, siis päris kindlasti sai väga suur hulk linnarahvast rohkem aimu, kes me oleme ja mida me teeme. Rohkem kui eelmistel aastatel. Väga palju inimesi tuli uurima, kes me oleme ja mida me...

Pin It on Pinterest