Viipekeelne lastelaager

← Eelmine 23.- 27.juulil 2017 toimus juba 10. korda EESTI VIIPEKEELNE LASTELAAGER Nuutsaku Puhkekeskuses Viljandimaal. Laagris osales 43 viipekeelset last (kurdid, vaegkuuljad, implaatlased ja kuuljad) vanuses 4-16 aastat. Laagri teemaks oli ”…Nüüd on...

Hea sõnum Eestimaa vanglatesse!

← Eelmine Järgmine → Kuna vanglas ei ole võimalik kasutada elektroonilisi seadmeid, tellisime fotomaterjali, et esitleda Lootuse Küla Koguduse tööd ja tegevust. Eestis on kinnipeetavaid ligikaudu 3500 inimest. Meie sooviks on, et igaüks saaks endale...

Mobiilne tänavamisjon

Kuna ‘’Mobiilse tänavamisjoni’’ projekti pea eesmärk on jõuda kodutute, alkoholi ja narkomaania sõltuvuses olevate inimesteni, siis misjonifondist saadud rahasüst aitab meil seda paremini saavutada. Fondist saadud toetus kulus autodisainkleebiste ja kleepimise peale....

Noortele suunatud suvelaager “English Camp” Põltsamaal

← Eelmine Järgmine → Tegemist on keelekümbluslaagriga, mida aitas läbi viia grupp ameeriklasi, kes tulid spetsiaalselt siia, et anda oma panus laagri toimumisse. Hea meel on tõdeda, et juba 3 aastat oleme saanud teha koostööd Põltsamaa Jordani kogudusega, et...

Maardusse rajatava koguduse ruumide remont

← Eelmine Järgmine → 2014. aasta sügisel alustasid EKNK Juhtide kooli õpilased Maardu linnas Alfaga. Tänaseks on kindel plaan luua sinna kogudus ja selleks tarbeks on ka üüritud ruumid, kus on suur vajadus remondi järgi. Misjonifondist saadud toetusega...

Järvakandi keskuse tänavamisjon narkosõltlaste seas

← Eelmine Järgmine → Tänavamisjoni eesmärgiks on käivitada regulaarne tänavaevangelismi tegevus narkomaanidele ja alkohoolikutele, esmalt tänaval elavatele inimestele, aga ka kõigile teistele sinna sihtgruppi kuulujatele. Soovime luua nende inimestega...

Pin It on Pinterest