Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Mis on Eesti Kristlik Nelipühi Kirik? (EKNK)

Oleme kristlikke kogudusi ühendav organisatsioon.
Oma tegevuses lähtume piibellikest põhimõtetest ning väärtustame isiklikku suhet Jumalaga.
Samuti lähtume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop

Piiskop Alur Õunpuu on Eesti Kristlikku Nelipühi Kirikut juhtinud alates 2016. aasta märtsist, mil ta EKNK Aastakonverentsil kirikujuhi ametisse kinnitati. Alur Õunpuu ordineeriti pastoriks 2. aprillil 2011. aastal piiskop Ago Lilleoru poolt juhitud ordinatsiooniteenistusel. Paralleelselt on Alur Õunpuu ka EKNK Kuressaare koguduse pastor, kus ta on kogudust juhtinud 2009. aastast.

Alur Õunpuu ordineeriti piiskopiks 26.03.2019 Tallinnas, EKNK Toompea Keskuses. Ordineerisid piiskopid Ago Lilleorg ja Märt Vähi ning assisteeris praost Guldar Järve.

Aastatel 2004–2009 töötas Alur Õunpuu ACG International OÜ’s ning teenis koguduses aktiivselt kaasa osadusgrupi juhina, noortetöö juhina, juhatuse esimehena ja mujalgi.

2009. aastal lõpetas Alur Õunpuu EKNK Diakonikooli, 2011. aastal EKNK Pastorikooli ning 2018. aasta kevadel lõpetas ta Eesti Metodisti Kiriku teoloogilise seminari, omandades teoloogilise kõrghariduse.

Alur Õunpuu sündis Laur ja Elna Õunpuu esimese lapsena 17. aprillil 1972 Saaremaal. Ta kasvas üles mittekristlikus peres, kus ei räägitud Jumalast suurt midagi. Kuid tema vanatädi oli sügavalt usklik inimene, kes oli Kuressaare Baptisti koguduse liige. Oma eestpalvetes kandis ta Alurit aastaid ja rõõmustus oli suur, kui ta palvele vastati. Nii on see vaimulik pärand kandunud põlvest põlve.

Aluri lapsepõlv möödus Saaremaal, samuti kooliaastad kuni 8. klassi lõpetamiseni. 1987. aastal suundus ta kolmeks aastaks Tallinnasse, omandama ehitustisleri elukutset. Tagasi Saaremaale tuli ta peale kooli lõpetamist 1990 ning elab ja töötab seal tänaseni.

Alur Õunpuu on abielus, abikaasa Marviga on neil neli last, poeg Jan ja tütred Kristiine, Käti ja Lisanna.

Kiriku juhi Aluri igatsus on, et kristlased täidaksid ustavalt ja innukalt Jeesuse antud misjonikäsku. Jeesus ütles: “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!“ (Mt 28:19-20)

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku sünnilugu

Piiskop Alur Õunpuu on Eesti Kristlikku Nelipühi Kirikut juhtinud alates 2016. aasta märtsist, mil ta EKNK Aastakonverentsil kirikujuhi ametisse kinnitati. Alur Õunpuu ordineeriti pastoriks 2. aprillil 2011. aastal piiskop Ago Lilleoru poolt juhitud ordinatsiooniteenistusel. Paralleelselt on Alur Õunpuu ka EKNK Kuressaare koguduse pastor, kus ta on kogudust juhtinud 2009. aastast.

Alur Õunpuu ordineeriti piiskopiks 26.03.2019 Tallinnas, EKNK Toompea Keskuses. Ordineerisid piiskopid Ago Lilleorg ja Märt Vähi ning assisteeris praost Guldar Järve.

Aastatel 2004–2009 töötas Alur Õunpuu ACG International OÜ’s ning teenis koguduses aktiivselt kaasa osadusgrupi juhina, noortetöö juhina, juhatuse esimehena ja mujalgi.

2009. aastal lõpetas Alur Õunpuu EKNK Diakonikooli, 2011. aastal EKNK Pastorikooli ning 2018. aasta kevadel lõpetas ta Eesti Metodisti Kiriku teoloogilise seminari, omandades teoloogilise kõrghariduse.

Alur Õunpuu ordineeriti piiskopiks 26.03.2019 Tallinnas, EKNK Toompea Keskuses. Ordineerisid piiskopid Ago Lilleorg ja Märt Vähi ning assisteeris praost Guldar Järve.

Aluri lapsepõlv möödus Saaremaal, samuti kooliaastad kuni 8. klassi lõpetamiseni. 1987. aastal suundus ta kolmeks aastaks Tallinnasse, omandama ehitustisleri elukutset. Tagasi Saaremaale tuli ta peale kooli lõpetamist 1990 ning elab ja töötab seal tänaseni.

Alur Õunpuu on abielus, abikaasa Marviga on neil neli last, poeg Jan ja tütred Kristiine, Käti ja Lisanna.

Kiriku juhi Aluri igatsus on, et kristlased täidaksid ustavalt ja innukalt Jeesuse antud misjonikäsku. Jeesus ütles: “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!“ (Mt 28:19-20)

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku juhtimine

Juhatuse liikmed:

Alur Õunpuu (kiriku juht, juhatuse esimees)
alur.ounpuu@eknk.ee

Märt Vähi
mart.vahi@icloud.com

Ivo Unt
ivo.unt@toompeakogudus.ee

Guldar Järve (Edela-Eesti praostkonna praost)
guldar.jarve@gmail.com

Markko Põld (Lääne-Eesti praostkonna praost/vanempraost)
markko.pold@eknk.ee

Meelis Maikalu (Lõuna-Eesti praost)
meelis.maikalu@gmail.com

Ragnar Lainesaar (Põhja-Eesti praostkonna praost)
ragnarlainesaar@gmail.com

Roman Lunjov (Vene praostkonna praost)
roman.lunjov@gmail.com

Ordinatsioonikomisjon:

Alur Õunpuu
alur.ounpuu@eknk.ee

Ago Lilleorg
ago.lilleorg@eknk.ee

Nikolai Rütkinen
nikolai.rytkinen@eknk.ee

Märt Vähi
mart.vahi@icloud.com

Koostööpartnerid

Hope Estonia

Pin It on Pinterest

Share This