Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

TULE EKNK SUVEPÄEVADELE!

Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu

olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!
(1Tessaloonika 5:23)

ÜLDINE TUTVUSTUS

Tänases ühiskonnas on üha aktuaalsemaks muutunud “vaimse tervise” teema. Lapsepõlve emotsionaalsed ja füüsilised traumad, üksindus ja isolatsioon, nuti-, ainete- ja pornosõltuvused. Viimaks veel sõjatragöödia, mis on raputamas meie ühiskonda. Inimesed täna otsivad tuge, millest kinni haarata. Mõistame, et ületöötamine ning stressirohke ja lohaka elustiiliga päevakava ei too enam rahuldust, vaid viib tervise ülesütlemisele. Emotsionaalsed konfliktid lõhuvad suhteid ja peresid täna tavapärasest rohkem, mis omakorda lagundab meie ühiskonda. Lahendusi otsides saab üha enam selgeks, et tablettidega ja psühholoogiliste võtetega ei saa kurjade vaimude sidumistest ja valedest vabaneda. Kuhu saame nendes küsimustest toetuda, kellel on vastused ja lahendused, kes on eeskuju, kelle järgi saaksime joonduda?

”Kes loodavad Issanda peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti.” Ps 125:1 Prohvetid räägivad, et kui maailma raputatakse, siis need, kes toetuvad oma elus kõiges Issandale, jäävad püsima. See on ka pühakirja tõotus meile juba tuhandeid aastaid tagasi, ja kehtib ka tänapäeval. 

Uues Testamendis, kus räägitakse, et Jeesus päästab inimesi, on kasutatud kreekakeelset sõna sózó. See tähendab päästetud saama, tervendatud saama ja vabaks saama deemonlikest sidumistest. Niisiis, vabadus Kristuses ei hõlma ainult hinge päästmist ja taevasse saamist. Päästmine hõlmab endas täielikku vabadust meie vaimus, hinges ja ihus. Kristus kui täiusliku inimese näidis, annab täna meile vastused, kuidas saada vabaks vaimurõhumistest, kuidas saada terveks füüsilistest haigustest ning kuidas terveneda emotsionaalsetest traumadest läbi andestuse ja lepituse. Temal on tee, Tema on tee, põhjalik vabadus on Vabadus Kristuses. 

 

Nendel suvepäevadel tahame pöörata tähelepanu rohkem sellele kuidas olla vaba nii hinges, vaimus ja ihus, et me saaks puhtaks ja oleksime valmis Kristuse tulemiseks. Palvetame siis nagu Paulus palvetas Tessaloonika kristlaste eest: “Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!” 1Ts 5:23

TÖÖTOAD
ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV

16.00 Emotsionaalne tervis – Karmen Maikalu (peatelgis)

16.00 Terved paarisuhted – Liam & Emily Parker (peamaja suures saalis)

11.45 Sisemine tervenemine – Roman Lunjov (peamaja suures saalis)

11.45 Andestuse õnnistus – Alan Osborn (peatelgis)

11.45 Noorte töötuba – Ragne Kivimets ja Eduard Ülevain

 

15.00 Kuidas tervendada haigeid – Jaanus Ringmäe (peatelgis)

15.00 Noorte töötuba – Liam Parker (Mooni saalis)

 

 

VÕRKPALL

EKNK Suvepäevade võrkpalliturniir on igal aastal oodatud ning meeleolukas koguduste vaheline spordisündmus. Registreeri oma meeskond kirjutades e-posti aadressile: eknk@eknk.ee. Sellel aastal viivad turniiri läbi perekond Hanssonid Valgast.

Võrkpallireeglid SIIN

LASTEPROGRAMM

“Laske lapsukesed minu juurde tulla” ütles Jeesus oma jüngritele. Jeesus on seesama eile ja täna ja igavesti. Tema kutsub lapsukesi ka tänasel päeval. Ta tahab ennast neile ilmutada, päästa, tervendada, oma Vaimuga täita, et ka nendest saaksid tõelised Jeesuse jüngrid.

EKNK Suvepäevade üks eriline osa on lasteprogramm, mis toimub täiskasvanute teenistustega samal ajal. Lapsed kuulevad seal Jumala Sõna, ülistavad Jumalat, toimub eestpalve ning palju põnevat tegevust. Meie igatsus on, et lapsed kohtuksid Jeesusega ning saaksid täidetud Püha Vaimuga.

Lastetunnid toimuvad kindlatel aegadel ja muul ajal vastutavad laste turvalisuse ja tegevuste eest nende vanemad. Paneme ka südamele lastevanematele, et nad tuleksid õigeaegselt oma lastele järele laste piiblitunni lõppedes.

 

PALVEKLIINIK

Healing rooms – See töö on kristlike koguduste ühine töö, kus eri koguduste kristlased palvetavad 2-3 liikmelistes gruppides palvekliinikusse tulnud inimese vajaduste pärast. Üldisemad palvevajadused on füüsilise või psüühilise tervenemise või sisemise tugevnemise pärast. Suvepäevadel on kõigil võimalik oma palvevajadusega tulla ja saada teenitud.

RISTIMINE

Neljapäevasel jumalateenistusel toimub juba tavaks saanud ristimine! Kui sina soovid saada ristitud EKNK Suvepäevadel võta kindlasti ühendust oma pastoriga ja anna teada oma soovist kirjutades e-posti aadressile: eknk@eknk.ee.Kõigile soovijatele toimub ristimisklass kolmpäeval kell 18.30-19.00 Metskannikese saalis peamaja II korrusel. Ristimisklassi viib läbi EKNK Valga koguduse pastor Kati Tamm.

JUMALATEENISTUSED

Hommikuti ja õhtuti toimuvad inspireerivad ja ülesehitavad jumalateenistused.

Õhtused jumalateenistused on avatud kõigile inimestele väikese osavõtutasu eest.

AKTSIOON “LAAGRIST VÄLJA!”

Aktsioon “Laagrist välja!” on ühine ettevõtmine, mille raames minnakse meeskondadega 3’ks tunniks ümberkaudsetesse hooldekodudesse, haiglatesse, lastekodudesse, noortekeskustesse ning linnatänavatele, et viia inimestele lootuse sõnumit Kristusest ning osutada praktilist palveabi abivajajatele.

Astu sinagi välja, et ületada enda sees barjääre ja käia oma tõelises evangeelses ja missionaalses kutsumises.

PALVETEEMAD
  1. Palvetame, et terve EKNK pere osaleks suvepäevadel ning kõigil oleks võimalus tulla olenemata piiratud võimalustest.
  2. Palvetame, et laagri jumalateenistused, töötoad, nõustamised jms. oleksid täis võidmist, mis tooks esile vabanemised hirmudest, valedest ja katkisusest ning toimuksid kõiksugused imed, tervenemised ja julgustus, mis aitaks elada võidukat elu.
  3. Palvetame, et kogudused, üksikisikud ja lapsed õpiksid järgima Jeesust rohkem kui kunagi varem, saaksid Jeesuse sarnaseks ning hakkaksid tegema Jeesusele uusi jüngreid.
  4. Palvetame, et kogudused, üksikisikud ja lapsed kasvaksid evangelismis “Laagrist välja!” aktsiooni raames ning kastutaksid ja taotleksid julgesti vaimuande ühiskonna teenimiseks ka edaspidi.

KAVA

14.00-16.00 Registreerimine 

16.00-17.00 Töötoad

Emotsionaalne tervis – Karmen Maikalu  (peatelgis)

Terved paarisuhted – Liam & Emily Parker  (peamaja suures saalis)

17.30-18.30 Õhtusöök

19.00-21.00 JUMALATEENISTUS –  Keith Moore

8:30-09:30 Hommikusöök 

10.00-11.30 Jumalateenistus – Märt Vähi

11.45-12.45 Töötoad

1) Sisemine tervenemine – Roman Lunjov (peamaja suures saalis)

2) Andestuse õnnistus – Alan Osborn (peatelgis)

3) Noorte töötuba tüdrukutele – Ragne Kivimets

4) Noorte töötuba poistele – Eduard Ülevain

13.00-14.00 Lõunasöök

14.00-17.30 vaba aeg + palvekliinik +  võrkpall

17.30-18.30 Õhtusöök

19.00-  JUMALATEENISTUS Keith Moore

 08:30-09:30 Hommikusöök

10.00-11.00 JUMALATEENISTUS – Liam Parker

11.00-14.00 Aktsioon “Laagrist välja” 

14.00-15.00 Lõunasöök 

15.00-16.00 Töötoad 

Kuidas tervendada haigeid – Jaanus Ringmäe (peatelgis)

Noorte töötuba – Liam Parker

16.00-17.30 vaba aeg + palvekliinik +  võrkpall

18.00-19.00 Õhtusöök 

18.30-19.00 Ristimisklass (neile, kes soovivad saada neljapäeval ristitud)

19.00-  JUMALATEENISTUS Keith Moore

08:30-09:30 Hommikusöök

9.30 Ristimine (järve ääres)

10.00-11.30 JUMALATEENISTUS – Alur Õunpuu

12.00 Laagri lõpp

KÕNELEJAD

Keith Moore on Moore Life Teenistuse, samuti Usu Elu koguduse, mis asuvad nii Bransonis (Missouris) kui ka Sarasotas (Floridas) rajaja ja president.

Vend Moore’i teenistuses on kõige rohkem rõhku pandud Jumala kirjutatud Sõnale ja olulisusele olla Vaimust juhitud.

Olles üle 30 aasta palju USA-s ja välismaal reisinud, teenivad Keith ja tema abikaasa Phyllis tugevalt sellistes valdkondades nagu armastus, usk, tervenemine, majanduslik õitseng ja austus.

Nende süda igatseb näha, et kadunud saaksid päästetud, rõhutud saaksid vabaks, murtud saaksid taastatud, ja heitunud saaksid jõustatud. Vend Moore ütleb: „Tõeline kristlus ei ole formaalne, ilma väeta asi, mida nii paljud täna nõnda tunnevad. Tõeline suhe elava Kristusega, Võituga, toob vabanemise igale sidumisele ja rõhumisele ning põhjustab iga hea igatsuse täitumist. Ükski muu elu ei ole nii põnev kui võidukas elu, mis on tõeline kristlus.“

Vend Keith’i õpetusteenistus on rikas ilmutusest, samas on seda lihtne mõista ja praktiseerida. Paljud on selle võitud teenimistöö kaudu saanud terveks, vabaks ja kogenud elumuutvaid kogemusi. Kogu au Jumalale!

Liam Parker (UK) on Inglismaalt, kus ta juhtis Kerith Community Church’is paarisajaliikmelist noortetööd 7 aastat. Teda iseloomustab kirglikkus kadunud hingede järgi ja ta on oma teenimistöös väga misjonimeelne. Ta on teeninud oma meeskonnaga Eesti noori ja kogudusi juba alates 2013. aastast. Tema elu ja sõnum on innustanud siinseid inimesi palju ja andnud julgust ning oskuseid eestlastel paremini oma ühiskonda teenida! Liam on täna oma meeskonnaga Inglismaal rajanud uue koguduse “Flow Church”.

MAKSMINE

Suvepäevade eest tuleb tasuda hiljemalt 1. juuliks
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku arveldusarvele
EE762200221006118704 (Swedbank).
Selgitusse märgi: Suvepäevad. Mitu täiskasvanut ja mitu last. (NIMED) Majutusliik ja toit. Näiteks märgi nii: 2täiskasvanut (Mart ja Sirje Mustikas), 3last. Hostelis 2tuba+toit.

REGISTREERIMINE ÖÖBIMISEGA ON LÕPPENUD! KOHAD ON TÄITUNUD!

Majutus 3-ks ööks:

-Voodikoht hostelis. 2 voodiga või 3 voodiga tuba (täiskasvanu 79€ laps 45€) Igas toas wc ja dušš. VÄLJA MÜÜDUD!

-Voodikoht järvemaja duši toagas 79€ VÄLJA MÜÜDUD!

-Voodikoht järvemaja dušita toas (dušš ja WC koridoris) – 65€ VÄLJA MÜÜDUD!

-Telk – täiskasvanu 25€ laps 5€ (Pesemisvõimalus järvemajas / WC’d järvemajas ja peamajas)

-Autokaravan – täiskasvanu 35€ laps 5€

-Peremaja (NB! Ainult lastega peredele miinimum al. 3’st lapsest) – 170 € VÄLJA MÜÜDUD

-Võimalik leida majutus väljaspool Neljärve Puhkekeskust omal käel.

Toit täiskasvanule 50 eurot, alla 12 aastasele (12 kaasaarvatud) lapsele 25 eurot.

See sisaldab 8 toidukorda.

Kui soovid toitlustust üksikutel kordadel, siis saab seda osta Nelijärve Puhkekeskuses olevast Pubist.

Suvepäevadel on võialus valida tava toitu (sisaldab liha ja kala) ja taimetoitu. Tee oma valik registreerimislehel.

Registreeri ennast suvepäevadele ka siis kui sa ei plaani Nelijärve puhkekeskuses ööbida. See aitab korraldajatel arvestada istekohtadega teenistustel, töötubades ning planeerida tõlketeenust. Kui tuled kõigil päevadel (ei ööbi), siis osalustasu on 20 eurot, kui osaled ühel päeval, siis 10 eurot. See aitab katta platsiga seotud kulusid.

 

ASUKOHT

Nelijärve puhkekeskus

Aadress: Nelijärve 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond

Nelijärve administraator: +372 5646 7750 / +372 605 5940

Transport

Nelijärve puhkekeskusesse saab nii auto- kui ühistranspordiga – bussi ja rongiga.

NB! EKNK ei paku omalt poolt transporti laagrisse ega tagasi.

Rongid

Nelijärve peatus 0,5 km Elron sõiduplaan http://elron.ee/
Aegviidu peatus 4 km Elron sõiduplaan http://elron.ee/

Bussid

Nelijärve peatus 0,4 km Bussireisid

KONTAKT

Ellen Jallai
EKNK juhiabi
Mobiil: +372 5663 3110
E-mail eknk@eknk.ee

Pin It on Pinterest

Share This