“Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav.
Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole,
et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega.”

(Malaki 3:23-24)

ÜLDINE TUTVUSTUS

Perekond on Jumala idee – inimkond ja selle tegevus said alguse perekonnast. Oleme kõige rohkem elu täis eluterve vaimuliku pere keskel. Eluterve perekonna kontekst on üksteist ülesehitav ja mitte võistlev. Seal otsitakse tervenemist, mitte hülgamist. Usume, et Jumal tahab taastada praegusel ajastul perekonna tõelist toimimist. Seda nii bioloogilistes peredes kui vaimulikes koguduse perekondades. Perekonnas toimub kasvamine, tervenemine ja üles tõstmine kõige kiiremal viisil, mis valmistab meid ette eluterveks eeskujuks eelseisvatel aegadel. “Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega.” (Malaki 3:23-24)

Kui laste südamed on alandlikud ja nad õpivad vanematelt ning vanemate südamed tahavad panustada oma elu lastesse, toimub kasvamine kiiresti. Kujuta ette ühte tervet perekonda, kes hoiab kokku, seab üksteist endast ettepoole, kus iga liige austab teist ja kus töö pole tähtsam inimestest ega puhkusest. Mõtle, millist mõju see avaldaks meid ümbritsevatele peredele ja inimestele. Vaid me endi muudetud elud loovad tõelist väärtust, sest eeskuju jõud on võimsam kui sõnades teooria.

Jumal tahab paljundada terveid, vaimulikult küpseid perekondi, et tervendada meie maad. EKNK 2019. aasta suvepäevade eesmärgiks on varustada meid ehitama üles eluterveid perekondi kodus ja koguduses.

TÖÖTOAD

Puhkus ja sabat – Kermit ja Cindy Bell (USA)

Koguduse rajamine – Liam Parker (UK)
Tule ja saa osa Flow Koguduse (Flow Church) rajamise loost Staines Town’is. Liam jagab selle käigus omandatud õppetunde; takistustest, mille nad ületasid ja võitudest, mille Jumal on neile andnud.

Tugev abielu, tugev pere – Kermit ja Cindy Bell (USA)

Üleloomulik elustiil – Pastor Kay Ijisesan (USA)
Pastor Kay on rännanud üle maailma õpetades üleloomulikkusest ja omades selles vallas rohkesti teadmisi ning kogemusi. Kingsword’i kogudus (Kingsword Church) kannab endaga mandaati tõsta üles üleloomulik Jumala armee, mistõttu tule ja saa teada, kuidas olla osa sellest!

Missionaalne kogudus – Liam Parker (UK)
Inimesi, kelleni oma kogudustega jõuda, on palju ja meil on ka vastutus tuua kaasa suuri muutusi meid ümbritsevas kultuuriruumis. Selleks, et seda kõike saavutada, peavad me kogudused omama missionaalset mõtte- ja tegutsemisviisi. Seetõttu tuleb meil minna välja inimeste sekka, samas teades, kuidas täpselt seda teha, et ületada kõikvõimalikud raskused ja takistused.

Töötuba lastetöötajatele – Allison Washington (USA)

SPORDITEGEVUSED

Kindlasti tuleb taas traditsiooniline võrkpalliturniir, et välja selgitada kelle kätte läheb selle aasta võidukarikas!

LASTEPROGRAMM

Lastele eriprogramm, külas laste pastor Allison Washington (USA)

Lastetöö tegijad Austraaliast

TEENUSED
Healing rooms – See töö on kristlike koguduste ühine töö, kus eri koguduste kristlased palvetavad 2-3 liikmelistes gruppides palvekliinikusse tulnud inimese vajaduste pärast. Üldisemad palvevajadused on füüsilise või psüühilise tervenemise või sisemise tugevnemise pärast. Suvepäevadel on kõigil võimalik oma palvevajadusega tulla ja saada teenitud.

Pastoraalnõustamine – Anname nõu ja psühholoogilist tuge erinevatele vanusegruppidele – kõigile, kellel on muresid ja probleeme – abielus, koolis, perekonnas, suhetes, sotsiaalsfääris, ettevõtluses jne.

Coaching – See on mentorluse vorm, mille keskmes on indiviidile fokusseerimine, tema toetamine ja talle väljakutsete esitamine, et tal tekiks selgem arusaam oma eesmärkidest, et ta saavutaks oma potentsiaali ja liiguks edasi kõrgema efektiivsus- ja rahuldustaseme poole. See aitab inimesel saavutada erakordseid tulemusi nii elus, tööl, äris kui ka organisatsioonides. Coaching ei ole nõu andmine ega õpetamine.

SAUN

Laagri ainus saunaõhtu toimub teisipäeval, 9.07, peale õhtust teenistust. Naistele ja meestele eraldi saunad.

RISTIMINE
Neljapäevasel jumalateenistusel toimub juba tavaks saanud ristimine! Kui sina soovid saada ristitud EKNK Suvepäevadel võta kindlasti ühendust oma pastoriga. Ristimisklass toimub Suvepäevade kolmapäevasel päeval. Täpsem info koha peal.
JUMALATEENISTUSED
Hommikuti ja õhtuti toimuvad inspireerivad ja ülesehitavad jumalateenistused.

Õhtused jumalateenistused on avatud kõigile inimestele. Seal võtame aega, et palvetada tervenemiste, vabanemiste ja muutuste eest inimeste elus, mistõttu on sinna oodatud ka usuvõõrad inimesed. Kutsu kaasa oma tuttav sõber või töökaaslane.

Peale õhtuseid teenistusi on võimalik veel saunas käia, lauamänge mängida ning nautida üksteise seltskonda lõkke ümber.

Õhtustele teenistustele on vaba sissepääs kõigile, kes tulevad kohale ainult õhtuks.

AKTSIOON “LAAGRIST VÄLJA!”

Aktsioon “Laagrist välja!” on ühine ettevõtmine, mille raames minnakse meeskondadega 3’ks tunniks ümberkaudsetesse hooldekodudesse, haiglatesse, lastekodudesse, noortekeskustesse ning linnatänavatele, et viia inimestele lootuse sõnumit Kristusest ning osutada praktilist palveabi abivajajatele.

Astu sinagi välja, et ületada enda sees barjääre ja käia oma tõelises evangeelses ja missionaalses kutsumises.

Aktsiooni asukohad:

– Kehra Kodu

– Viru haigla

– Aravete hooldekodu

– Paide Perekodu

– tänavad

 

PALVETEEMAD
 1. Palvetame, et terve EKNK pere osaleks suvepäevadel ning kõigil oleks võimalus tulla olenemata piiratud võimalustest.
 2. Palvetame, et laagri jumalateenistused, töötoad, nõustamised jms. oleksid täis võidmist, mis tooks esile vabanemised hirmudest, valedest ja katkisusest ning toimuksid kõiksugused imed, tervenemised ja julgustus, mis aitaks elada võidukat elu.
 3. Palvetame, et kogudused, üksikisikud ja lapsed õpiksid puhkama, omandaksid pereväärtusi ja rakendaksid seda nii kodus kui kogukonnas, järgides elutervet eluviisi.
 4. Palvetame, et kogudused, üksikisikud ja lapsed kasvaksid evangelismis “Laagrist välja!” aktsiooni raames ning kastutaksid ja taotleksid julgesti vaimuande ühiskonna teenimiseks ka edaspidi.

KAVA

14.00-16.00 Registreerimine

16.00-17.00 Töötoad:

“Puhkus ja sabat” – Kermit ja Cindy Bell 

“Koguduse rajamine” – Liam Parker

17.30-18.30 Õhtusöök

19.00-21.00 JUMALATEENISTUS – Pastor Kay Ijisesan

Lastele ja noortele samaaegselt oma teenistused

Noortele kõnelevad Maria Kaljula ja Steven-Kristjan Tšoba (Terminali noored) 

21.00 Avaõhtu pidu

08:30-09:30 Hommikusöök

10.00-11.30 JUMALATEENISTUS “Tugev abielu, tugev pere” – Kermit ja Cindy Bell 

Lastele ja noortele samaaegselt oma teenistused

12.00-13.00 Töötuba “Üleloomulik elustiil” – Pastor Kay Ijisesan

13.15-14.15 Lõunasöök

14.00-17.30 Vaba aeg + nõustamine/coaching/palvekliinik + sporditegevused/ühis- ja meeskonnamängud

17.30-18.30 Õhtusöök

19.00-21.00 JUMALATEENISTUS – Pastor Kay Ijisesan

Lastele ja noortele samaaegselt oma teenistused

21.30 Saunaõhtu naistele ja meestele.

08:30-09:30 Hommikusöök

10.00-10.30 JUMALATEENISTUS “Missionaalne kogudus” – Liam Parker

Lastele ja noortele samaaegselt oma teenistused

10.30-14.00 Aktsioon “Laagrist välja” 

Aktsiooni kohad: Kehra Kodu, Viru haigla, Aravete hooldekodu, Paide Perekodu, tänavad

14.00-15.30 Lõunasöök

15.00-17.00 Töötuba lastetöötajatele – Allison Washington

15.00 14.00-17.30 Vaba aeg + nõustamine/coaching/palvekliinik + sporditegevus/ühis- ja meeskonnamängud

18.00-19.00 Õhtusöök

18.30-19.00 Ristimisklass

19.00-21.00 JUMALATEENISTUS Pastor Kay Ijisesan

Lastele ja noortele samaaegselt oma teenistused

08:30-09:30 Hommikusöök

9.30 Ristimine

10.00-11.30 JUMALATEENISTUS – Alur Õunpuu

Lastele ja noortele samaaegselt oma teenistused

 

KÜLALISKÕNELEJAD

Kermit on tegutsenud pastorina üle 30. aasta, olles rajanud 15 uut kogudust nii Austinis, Texases kui ka välismaal. Ühtlasi toetanud oma koguduste kaudu kõige täiega misjonitööd. Alates 2017. a. oktoobrist tegutseb Põhja-Texase ringkonnanõukogu ase-superintendendina.

Cindy on läbi aegade panustanud läbi prohvetliku anni ja kaastunde naisteteenistusse. Tema loovus ja hea huumorimeel hoiavad nii elu kui teenistuse põnevana.

Cindy ja Kermit on olnud abielus 37. aastat. Neile meeldib veeta aega koos ja panustada samas ka teiste inimeste eludesse. Nii jagavad nad EKNK suvepäevadel abieluteemadel, puhkamise ja töö tasakaalust ning mitmest muust teemast.

Algselt kavas olnud külalised Mike ja Kerry Clarensau (USA) kahjuks ei saa osaleda ettenägematu olukorra tõttu. 

Dr Kay Ijisesan on “Kings Word Ministries International” asutaja ja president.

Ta sai Jumalalt 1990. aasta augustis sõnumi tõsta rahvaste keskel üles üleloomulik armee ning sellest alates on ta rajanud kogudusi üle maailma. Pastor Kay on mitmete raamatute autor, jutlustab konverentsidel ja krussaadidel ning teenib tervendamise andides. Tema teenistuste läbi sünnib erakordselt palju imesid ja tervenemisi. Ta on pärit Nigeeriast, kuid elab koos oma abikaasa Mayowa ja kahe lapsega Chicagos.

Liam Parker on mees, keda iseloomustab kirglikkus kadunud hingede suhtes ning kes on oma teenimistöös väga misjonimeelne. Ta juhtis 7. aastat Kerith Community Church’is paarisaja liikmelist noortetööd. Ta on teeninud oma meeskonnaga Eesti noori juba alates 2013. aastast. Tema elu ja sõnum on innustanud siinseid inimesi palju ning andnud eestlastele julgust ja oskusi oma ühiskonda paremini teenida.

Liam on oma meeskonnaga rajanud Inglismaal uue koguduse “Flow Church”, mille visioon on treenida ja läkitada misjonäre ning meeskondi välja kõikidesse Euroopa riikidesse.

Allison koos abikaasa Justiniga on lastetööjuhid Ameerikas. Tema kireks on näha noori inimesi elamas Jumala antud kutsumises ning nende suurimaks rõõmuks on teenida koos ühtse perena.

Jumal on kasutanud Allisoni läbi misjonitöö juba noorest east alates. Kui ta 19-aastasena mööda Aafrikat, Indiat ja Lõuna-Ameerikat reisis, pööras Jumal ta elu heas mõttes pea peale. Peale oma reisimisi sai temast kohaliku koguduse misjonitööjuht. Lisaks juhib Allison kodukoolitusprogrammi „Classical Conversations“ („Klassikalised vestlused“). Allisoni ja ta abikaasat on õnnistatud nelja lapsega: Carlie (11), Jaz (9), Clay (8), and Finley (5).

MAKSMINE

Suvepäevade eest tuleb tasuda hiljemalt 25. juuniks
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku arveldusarvele
EE762200221006118704 (Swedbank).
Selgitusse märgi Suvepäevad (majutus/toitlustus) ja oma nimi.

 • Voodikoht hostelis (2- ja 3-kohalised toad oma duši ja WC-ga) – 79€ 
  NB! Peredele al. 3 lapsest teatud hinnasoodustus. HOSTELI TUBE ON VEEL SAADAVAL!!!
 • Voodikoht hostelis kuni 12-aastasele lapsele (2- ja 3-kohalised toad oma duši ja WC-ga) – 45€
  NB! Peredele al. 3 lapsest teatud hinnasoodustus.
 • Voodikoht järvemaja dušiga toas – 75€ – VÄLJA MÜÜDUD!
 • Voodikoht järvemaja dušita toas (korralikud dušid ja WCd koridoris) 65€ – VÄLJA MÜÜDUD!
 • Peremaja  (NB! Ainult lastega peredele miinimum al 3-st lapsest) – 120€  – VÄLJA MÜÜDUD!
 • Tuba villas – 400€  –  VÄLJA MÜÜDUD!
 • Telk ja/või autokaravan – 25€ (kõigi 3 öö eest)
 • Osalemine esmaspäeval ja neljapäeval ILMA majutuse ja toitlustuseta on tasuta
 • Osalemine teisipäeval või kolmapäeval ILMA majutuse ja toitlustuseta on 5 eurot (tasuda koha peal) inimene

Toitlustus ühele inimesele 45 € (8 söögikorda)

Toitlustus ühele lapsele 23 € (8 söögikorda)

Valikus tava- või taimetoit

Laagris on võimalik toituda ka kohalikus pubis omal käel, mille menüü ja hinnad on leitavad siit

Info tulekul

ASUKOHT

Nelijärve puhkekeskus

Aadress: Nelijärve 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond

Nelijärve administraator: +372 5646 7750 / +372 605 5940

Transport

Nelijärve puhkekeskusesse saab nii auto- kui ühistranspordiga – bussi ja rongiga.

NB! EKNK ei paku omalt poolt transporti laagrisse ega tagasi.

Rongid

Nelijärve peatus 0,5 km Elron sõiduplaan http://elron.ee/
Aegviidu peatus 4 km Elron sõiduplaan http://elron.ee/

Bussid

Nelijärve peatus 0,4 km Bussireisid

KONTAKT

Ellen Jallai
EKNK juhiabi
Mobiil: +372 5663 3110
E-mail eknk@eknk.ee

Pin It on Pinterest

Share This