Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

3. märts 2014 | Karjasekiri

Head sõbrad EKNK’s!

Taaskord saab üks aastaring täis ning juba mõne nädala pärast koguneme Kevadkonverentsile, milles raames toimub meie kiriku Aastakonverents. On kokkuvõtete tegemise ja tulevikku vaatamise aeg.

Viimane aasta meie kirikus on olnud väga tegus aeg. Kui olen kutsunud kogudusi sirutuma inimesteni läbi ALFA, siis on rõõm tõdeda, et paljud kogudused on möödunud aastal võtnud ette ALFA’t teha. Tean, et see ei ole lihtne koguduse evangeelset temperatuuri tõsta, kuid ilma head sõnumit Jeesusest jagamata ei suuda kogudus mõjutada ühiskonda ja selles elavaid inimesi. Ometi just seda on Jeesus kutsunud meid tegema. Kindlasti tuleb kasutada kõiki teisi võimalusi peale ALFA. Oluline on avastada see, mis toimib. Samuti on paljud kogudused võtnud taas ette AVASTA (10-e tunnine Noorte kristlaste klass, autor H.Leesment). Oleme seda Harry nõusolekul pisut uuendanud ja mõned tunnid juurde kirjutanud. See on hea ALFA jätkukursus, mis loob eelduse inimestele tugeva ja eluandva vaimuliku elu rajamiseks.

Esimest korda sellel aastal tegime ALFA’t väljaspool kirikuseinu, seda nii Tallinnas kui Viljandis. Sellele aitas kaasa Toompea koguduse juures tegutsev Juhtide kool. Juhtide kooli meeskonnad panustasid nende õnnestumisesse oluliselt. On loomulik, et seal, kus inimesed tulevad usule ja kasvavad vaimulikult, sünnivad uued kogudused.

On tõesti rõõm selle üle, kui võime olla tunnistajateks sellest, et Jumal muudab inimeste elu. Tihti murtud, lootusetud ja vahel probleemides inimesed kogevad Jumala päästet, vabanemist ja uuendust. Raske on midagi sellega kõrvutada. Seetõttu olen veendunud, et kui tahame olla eluandvad kogudused, siis saame seda olla juhul, kui jagame Jumala elu selles maailmas. Teeme seda igal võimalikul viisil, loominguliselt, targalt, samas julgelt ning jagame head sõnumit Jeesusest, seda igal võimalusel. See annab tagasi elu meile ja meie kogudusele. See on Jumala riigi põhimõte: Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes. Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. (Õp 11, 24-25)

Käesoleva aasta sügisel alustame taas Juhtide kooliga ning julgustan juba praegu mõtlema, kes võiks olla teie kogudusest need inimesed, kes võiks tulla õppima. Kooli eesmärgiks on valmistada ette koguduste töötegijaid ning samuti toetada koguduste rajamist. Praeguste plaanide kohaselt plaanime sellel aastal alustada uue vaimuliku tööga Maardus. Kutsun kõiki seda tööd toetama. Olen veendunud, et koguduse paremad päevad Eestimaal on ees ning, et Jumal tahab meid selles töös kasutada.

Üks suuremaid algatusi möödunud aastal on olnud EKNK Juhtide Nõukogus algatatud uue põhikirja kirjutamine. Kokku on kutsutud Põhikirja komisjon koosseisus: Alland Parman, Urmas Elmi, Meelis Maikalu, Liis Borissenko ning Ago Lilleorg. Konsultandina aitab meid Erik Salumäe. Selle on tinginud vajadus, et muutunud ajas meie tänane põhikiri ei vasta meie tänastele väljakutsetele ja ei aita lahendada reaalseid meie ees seisvaid olukordi. Praegu on lootus esitada uus põhikiri Aastakonverentsile kinnitamiseks 2015. aasta kevadel. Kuid enne seda on vaja veel ära teha palju tööd. Kutsun kõiki üles ennast ja ka kogudust kursis hoidma infoga, mida kindlasti saadame sellega seoses. Plaanis on korraldada erinevaid foorumeid, kus saame läbi arutada võtmeküsimused.

Lisaks eelnevale on paljud teist on juba kuulnud uutest algatustest, nagu Aasta Tegijate valimised, mille eesmärk on tunnustada tegusaid inimesi ja kogudusi EKNK’s. Samuti eelmisel aastal EKNK juurde loodud Osaühing Amicum EST, mille eesmärk on lisavahendite teenimine meie kiriku paremaks majandamiseks. Möödnud aasta lõpul ühendasime EKNK välis-ja sisemisjoni ühiseks EKNK Misjoniks. Nii soovime sirutada inimesteni nii kodumaal kui ka väljapool.

Minu unistus on, et kogudused EKNK’s üle kogu Eestimaa kasvavad. Ma unistan, et EKNK’s oleks kogudusi, mis on nii suured, tugevad ja mõjukad, et neid ei saa ignoreerida kohalikus ühiskonnas. Ma unistan, et kohalik kogudus oleks see usukogukond, kus oleks kohta igale inimesele, et keegi ei peaks kogudusse tulles tundma, et teda pole sinna vaja või, et temast ei hoolita. Ma unistan, et kogudused võiks sirutada kadunud inimesteni sellise vastupandamatu armastusega, mis on atraktiivne ja kutsuv, mitte survestav või käsumeelne. Soovin, et võiksime mõjutada Eestimaad ja jõuda kaugemale läbi koguduste, mis kanaliseerivad Jumalas peituvat elu sellele kadunud maailmale elutervelt, atraktiivselt ja innovaatiliselt.

Sellele olen mina pühendanud oma elu. Ei ole midagi ilusamat, kui kogukond inimesi, kes armastavad Jeesust, kes hoolivad inimestest ning kes koos tegutsevad selle nimel, et Jumala poolt antud potentsiaal nende elus ja koguduse elus täituks täiel määral.

Loodan juba paljudega teist kohtuda EKNK Kevadkonverentsil…

Teiega koos vee peal kõndides
Teie piiskop Ago

Pin It on Pinterest

Share This