Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Nelipüha läkitus

22. mai 2021 | Karjasekiri, Uudised

Head vennad ja õed Kristuses!

Käesoleval pühapäeval, 23.mail tähistame nelipüha.

Püha Vaimu väljavalamist kõige liha peale kuulutab ette juba Vana Testament: „Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale….“ (Jl 3:1)

Uues Testamendis ütleb Jeesus: „Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.“ (Jh 14:17)

Jeesuse imeline tõotus ja hoolekanne oma järgijate osas on tähelepanuväärne märk sellest, et ta ei ole ükskõikne, mis peale tema lahkumist tema järgijatest saab. Ta annab tõotuse, mis jääb kehtima üle ajastute. See tähendab, et see tõotus on antud ka meile.

Me vajame Püha Vaimu väge, et olla Jeesuse tunnistajad, kuulutades evangeeliumi Püha Vaimu väes. Ei suutnud Jeesuse jüngrid ega suuda meiegi teha seda omast jõust, me vajame väge Pühalt Vaimult!

Apostel Paulus ütleb kirjas Roomlastele, et kui me elame oma loomuse järgi, siis me sureme; kui me aga Vaimu abil ihu teod suretame, siis me elame (Rm 8:13). Seega me vajame Püha Vaimu, et elada võidukat elu võites  ära lihalikud kiusatused.

Nelipüha päeval toimus veel midagi erilist. Nimelt need, kes said Püha Vaimuga täidetud, hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida (Ap 2:4). Keeltega rääkija ehitab iseennast (1Kr 14:4) ja ta räägib Jumalale vaimu ajel saladusi (1Kr 14:2). Apostel Paulus julgustab keeltega rääkimist (1Kr 14:39).

Armsad kaasteelised, soovin, et nelipüha kogemus saaks osaks kõigile, kes seda ootavad!

 

Õnnistatud nelipüha

EKNK piiskop Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This