Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

30. mai 2020 | Karjasekiri, Uudised

KARJASEKIRI

MAI 2020

Armu ja rahu, head vennad ja õed Kristuses!

Aprillis, kui kestis veel eriolukord, tähistasime Ülestõusmispüha teisel viisil kui tavaliselt. Kogudustel oli küll keelatud koguneda, aga vaatamata sellele oli võimalik kuulutada rõõmusõnumit Kristuse võidust pimedusevägede üle, kasutades selleks erinevaid meediavahendeid.

Suur tänu, et olite eriolukorrast tingitud piirangute tõttu jätkuvalt tegusad ja ma usun, et EKNK kogudused on sellest olukorrast omandanud vajalikke kogemusi ja teadmisi, mida kasutada ka edaspidi, et jõuda evangeeliumiga laiema kuulajaskonnani.

Ka NextStep Piiblikool, Pastorite- ja Diakonikool, EKNK juhatus ja mitmed erinevad tööharud jätkasid tegevust meediavahendite kaudu. Aitäh kõigile, kes EKNK tegevusi selles eriolukorras toetasid, nii palvete, finantside kui ka julgustavate sõnumite läbi! EKNK on jätkuvalt jätkusuutlik ning me tegutseme koos edasi.

Ühisüritused

Paraku on eriolukorra tõttu tulnud teha muudatusi meie kiriku ühisürituste osas. EKNK juhatus on otsustanud, et:

  • EKNK kevadkonverents, mis oleks pidanud toimuma 28. märtsil, on lükatud edasi ja toimub 3.oktoobril 2020 Tallinnas, Toompea 3
  • Pastorite- ja töötegijate päev toimub 7. novembril EKNK Lihula koguduses
  • EKNK suvelaager toimub 12.-15. juulil, 2021
  • EKNK Suvepäev veebis „Jumal kõneleb“ 19. juunil 2020 (rohkem infot tulekul)

Võimalus alustada õpinguid

Viimaste aastate jooksul olen tundnud rõõmu sellest, et mitmed EKNK koguduste inimesed on asunud õppima ja ennast täiendama piiblikoolides ja teoloogilistes seminarides ning ülikoolides. 2018. aastal, kui lõpetasin Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari, tegin oma diplomitöö teemal: „Teoloogilise hariduse olulisus Eesti Kristlikus Nelipühi Kirikus.“ Selgus, et paljude EKNK koguduste liikmete ootused on, et nende vaimulikud omaksid teoloogilisi teadmisi. Arusaadavalt vajatakse vaimuliku ametis tegutsedes lisaks teadmistele Jumala juhtimist ja Püha Vaimu väge, et teha jumalariigi tööd selles maailmas. Olen täheldanud sedagi, et omades teoloogilist haridust, avanevad laiemad võimalused teenimaks ühiskonda erinevates valdkondades (sotsiaalvaldkond, kaplanaadid jne.) Julgustan kõiki, kes teenivad või plaanivad teenida EKNK vaimulikena, minna õppima ja täiendama end piiblikoolides ja teoloogilistes seminarides.

EKNK NexStep Piiblikool on ootamas algavast sügisest uusi õpilasi. Olen näinud, et Piiblikooli lõpetamine on aidanud inimestel astuda oma elus järgmise sammu. Lähemalt saad tutvuda EKNK NexStep Piiblikooliga aadressil:  http://piiblikool.ee/et/

EKNK on sõlminud koostööleppe Eesti Metodisti Kirku Teoloogilise Seminariga, kus ka mitmed täna tegutsevad EKNK vaimulikud on õppinud ja õppimas. Lähemalt saab tutvuda kooliga aadressil: https://www.emkts.ee/index.php/et/

Lisaks sellele on võimalus õppida ka Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, kellega EKNK’l küll koostöölepe puudub, kuid kelle uksed on EKNK’sse kuuluvatele inimestele igati avatud. https://drive.google.com/file/d/1roTiyM58iM84Z1DE0ycI88CzxFqu6BuG/view?usp=sharing

Kui leiad, et see võiks olla sinu järgmine samm, siis vestle sel teemal oma pastori ja praostiga ning alusta juba käesoleval aastal õpingutega.

Ordinatsioonikomisjoni otsused

EKNK ordinatsioonikomisjon pidas oma koosoleku veel enne, kui eriolukord välja kuulutati ja otsustas, et ordinatsiooni taotlevad isikud kutsutakse vestlusele. Kuid eriolukorra tõttu lükati vestlused edasi ja otsustati, et need toimuvad enne EKNK Aastakonverentsi, mis toimub 3. oktoobril 2020. Vestluste täpsem aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt. Komisjon langetas ka otsuse peatada kahe EKNK Pärnu Vene koguduse liikme diakoni ordinatsioonid: Igor Petenberg ja Eduard Saulitis.

Lastetöö

Loodetavasti on teieni jõudnud ka info EKNK lastetööjuhilt Maret Põllult, kes on tublisti ettevalmistusi teinud uue lastetööd tutvustava raamatu väljaandmise osas. Usun, et mitmed on seda ettevõtmist juba toetanud ja paljud on loodetavasti seda veel tegemas. Aitäh te toetuse eest! Lähemalt saate teemaga tutvuda aadressil: https://eknk.ee/lapsed/

EKNK 30

Tänan Marilin Kukke, kes valmistab ette uut EKNK ajalugu käsitlevat raamatut, mis näeb ilmavalgust 2021 aastal, kui EKNK tähistab oma 30’ndat aastapäeva. Kui Marilin teie poole mõne küsimusega või sooviga pöördub, siis palun olge head ja andke oma panus, et jõuaksime raamatu õigeks ajaks valmis.

Georgia

Eriolukorra tõttu lükkus ka Georgia ehitusmisjoni projekt 2021 aastasse, kuid vaatamata sellele on meil võimalus käesoleval aastal toetada seal toimuvaid tegevusi, millest Hermas Lilleorg  viimases Georgia uudiskirjas kirjutas. Uudiskirja saab lugeda aadressil: https://eknk.ee/7874/

English Camp

Eriolukorra tõttu ei toimu sel aastal Põltsamaal English Camp`i.

Suveseminar NextStep

24.juuni – 5.juuli 2020 toimub Tartus järjekordne noorte suveseminar NextStep, mille kohta leiab täpsemat infot: http://piiblikool.ee/et/suveseminar/ või https://www.facebook.com/nextstepseminar/?ref=bookmarks

Julgustame kõiki EKNK noori sellest osa võtma!

 

Nelipühatervitus

  1. mail tähistame nelipüha. Apostlite tegude raamat 2:1-13 kirjeldab seda erilist sündmust ja kokkuvõtvalt võiks öelda, et selle sündmuse tulemusel said jüngrid uue elumõtte! Peale seda, kui oli toimunud Püha Vaimu väljavalamine, kasvas apostlite juhatusel Jeruusalemma kogudus kiiresti. Antiookias hakati nimetama usklikuks saanud inimesi kristlasteks ja sealt läkitati välja esimesed misjonärid Paulus ja Barnabas. Tänu nelipüha sündmusele laienes misjonitegevus erinevatesse küladesse, linnadesse ja riikidesse. Jüngrid tegutsesid julgelt ja inimesed pöördusid igal päeval nende kuulutustöö tulemusena usku.

Head nelipühilased, nelipüha on rõõmus püha ja loodetavasti täituvad ka käesoleval nelipühal mitmed inimesed Püha Vaimuga, kes lähevad rõõmuga kuulutama evangeeliumi ning misjonitöö saab hoogu juurde nii külades, alevites kui linnades, laienedes ka erinevatesse riikidesse. Saavad rajatud uued kogudused, mida juhivad uue põlvkonna Timoteosed. Nad kuulutavad sõna, astuvad esile, olgu aeg paras või ärgu olgu… (2Tm. 4:2).

EKNK visioon „Ehitada ja rajada eluandvaid kogudusi ja usukogukondi üle Eestimaa!“, on jätkuvalt oluline suund millega jätkame.

 

Õnnistatud nelipüha!

Piiskop Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This