Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

3. märts 2022 | Karjasekiri

KARJASEKIRI

 

MÄRTS 2022

 

Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. (Mt 5:16)

 

Kallid vennad ja õed!

 

Seekordset Karjasekirja kirjutades on suur kurbus südames ja seda põhjustab olukord Ukrainas. Oleme taaskord nägemas sõja koledust ja seda 21 sajandil – raske on kõike kirjeldada, mis toimub, see on kohutav.

 

Lootsime ju kõik, et sellist sõda enam ei kordu, millest on rääkinud meie vanavanemad, kes teise maailmasõja koledusi pidid läbi elama. Kuid paraku näeme seda täna Ukrainas kordumas.

Mida sellises olukorras teha? Kindlasti saame teha palveid Jumala poole ja ma usun, et paljud seda ka teevad. Lisaks on meil võimalus EKNK koguduste poolset lahkust näidata üles erinevatel viisidel. Tehes kohalike omavalitsustega koostööd, saame anda teada valmisolekust majutada oma koguduse ruumides või kodudes inimesi (kogudused ja kodud, kellel on need tingimused olemas). See on hea võimalus koos kogukonnaga kus meie kogudused asuvad näidata üles halastustegu, seda mida õpetab Pühakiri. Oleme EKNK listides andnud teada ka erinevatest võimalustest toetada konkreetseid perekondi, kes on Eestisse tulemas ja usun, et mitmed teist on juba neid võimalusi kasutanud. Jätkame nende toetamist.

 

Keegi ei tea täpselt kuidas olukorrad kujunevad, kuid usume, et kurjusejõud saavad löödud palve ja paastu läbi. Ef 6:12 „Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega“. Eeloleval pühapäeval 06.03.2022 algab üleüldine paastuaeg. Kutsun ülesse kõiki EKNK kogudusi võtma märtsi kuus konkreetseid päevi paastuks ja palveks, eriti mõeldes Ukrainas toimuvale!

 

Loodan väga, et saame peatselt kohtuda EKNK Kevadkonverentsil 26.03.2022 EKNK Keskuses, Tallinnas, Toompea 3. Ajad on olnud keerulised, kuid Jumala abiga on EKNK kogudused ustavalt tegutsenud ja teinud head tööd. Tänan kõiki koguduste juhte, nende meeskondi ja inimesi, kes kogudustes käivad ja kaasa teenivad. Tänan teie palvete ja finantsiliste toetuste eest EKNK jätkusuutlikuks tegutsemiseks! Oleme hästi hakkama saanud ja usun, et teie ustava ja lahke abiga see ka jätkub. AITÄH TEILE!

 

Lootusrikkalt vaadates tulevikku on EKNK visioonil täita oluline roll, et anda inimestele lootust  „Ehitada ja rajada eluandvaid kogudusi ning usukogukondi üle Eestimaa!“

 

Õnnistussoovidega

Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This