Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

1. september 2016 | Karjasekiri

Tere armsad sõbrad!

 

Olen Jumalale väga tänulik, et Tema armust oleme edasi liikumas visiooniga, mille Jeesus on andnud kirikule.

Mt 28:19-20 “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

2016. aasta suvi on olnud EKNK’le teguderohke. Toimus taas üle pikkade aastate suveseminar, mis kandis nimetust Next Step. Ajavahemik 26.06 – 7.07.2016, sai mitme noore jaoks eriliseks ajaks. Koostöös organisatsiooni Nehemia AVC noortega kuulutati tänavatel evangeeliumi, osaleti loengutel ja korraldati evangeelseid teenistusi. Suur tänu Next Stepi meeskonnale (Ago Lilleorg, Martin Vassel, Anne-Ly Raukas, Tarmo Lilleorg) ja kõigile osalejatele, kes olid väga tublid. Tänud Tartu Maranata kogudusele, Abja kogudusele, Viljandi kogudusele ja Rakvere meeskonnale, kes lahkesti Next Stepi osalejaid vastu võtsid. Plaanide kohaselt jätkub Next Step ka 2017. aasta suvel.

Peale suveseminari toimus EKNK suvepäevad Käsmus, mis tänu Jumalale ja tublile meeskonnale ning vabatahtlikele ilusasti korda läks. On väga julgustav kuulda ja näha, et mitmed EKNK kogudused on sirutunud väljapoole ja kuulutanud head sõnumit Kristusest läbi erinevate ürituste: Avatud Uste Päevad, Perepäevad, laste laagrid, grillpeod, evangeeliumi kuulutamine tänavatel, telgikoosolekud, jne. Tänud kõigile, kes olete panustanud oma aega ja ressursse selleks, et evangeeliumi kuulutada. Loodetavasti jätkate sama innukalt sügisperioodil Alfa kursuste korraldamistega!

Tänu Jumalale, et EKNK’s on taas alustanud tegevust Piiblikool. Selleks asutas EKNK juhatus uue Sihtasutuse, mis kannab nime EKNK Õppekeskus. Õppekeskuse juhatusse kuuluvad piiskop Ago Lilleorg ja Tarmo Lilleorg, kes Õppekeskuse igapäevatööd korraldavad. Piiblikool alustab 5.09.2016 ja toimub Tallinnas, Toompea 3. Tulevikus saab olema kooli osaks erinevate töötegijate koolitused (diakonid, pastorid). Soovin kõigile õpilastele ja õpetajatele Jumala tarkust ja juhtimist alanud õppeaastaks!

Oma ametiaja jooksul olen jõudnud külastada ka mõningaid EKNK kogudusi. Külastustega sai alustatud Põhja-Eesti praostkonnast ja koos vanempraost Nikolai Rütkineniga külastasime Fookus, Kehtna, Maardu, Paldiski, Sillamäe Vene, Tudu, Valgemäe ja Vineyardi kogudusi. On olnud võimalus ka viibida koguduste aastapäevadel: Palivere, Lihula, LVK ja Toompea kogudustes. Külastasin ka Valga kogudust ja Hiiumaal Käina vallas toimuvat vaimulikku tööd, mida pastor Urmas ja Kristel Elmi korraldavad.

Eks ole see läbi aegade olnud nii, et igal kogudusel on muresid ja rõõme ning kõike tehes soovime, et meie tegemised õnnestuksid. Usun, et see ongi õige hoiak – usaldades Jumalat, püüame anda oma parima! Kuulanud ja vestelnud koguduste pastorite ja juhtkondadega olen tänulik, et olete ustavalt teenimas Issandat ja inimesi seal, kus te siis parasjagu elate ja tegutsete.

Bill Hybels on öelnud: “Kohalik kogudus on selle maailma lootus.”

Armsad sõbrad, jätkame julgelt hea sõnumi kuulutamist ja õpetamist Kristusest.

 

Tervitades
Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This