Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

21. detsember 2017 | Karjasekiri

Tere armas EKNK pere!

Aasta 2017 hakkab peagi läbi saama ja aeg teha kokkuvõtteid. Olen Jumalale tänulik, et Tema armust oleme olnud kantud ja hoitud! Aasta on olnud tegusalt põnev. Tagasi vaadates nendele võitudele, mis on saavutatud, annab see julgust minna edasi uude aastasse. Jumalat usaldades, üksteist aidates ja toetades oleme tugevad ja jätkusuutlikud. Tänan teid kõiki selle panuse eest, millega olete kaasa aidanud 2017. aastal nii kogudustena kui üksikisikutena.

Olulised sündmused ja tegemised 2017. aastal olid:

 • EKNK Diakonikool alustas jaanuaris, kus osales 9 inimest.
 • 28.01 toimus EKNK keskuses konverents „Kirglik Jeesuse järgija“, kus peakõnelejaks oli Gary Wilkerson.
 • 27.02 – 02.03 külastas EKNK juhatus Inglismaal tegutsevat nelipühi liikumist Elim, kuhu kuulub üle 600 koguduse ja kellega EKNK sõlmis koostöölepingu, mis EKNK Aastakonverentsil sai kinnitatud. Elim on läkitanud ja jätkuvalt läkitamas misjonigruppe Eestisse, et aidata teha evangeelset tööd. Samuti on nad toetanud EKNK koguduste laste jõulupidude projekte.
 • 08.03 – 10.03 osales EKNK delegatsioon Rootsis toimuval Euroopa Nelipühi Konverentsil (PEF). Sellesse osadusse on EKNK kuulunud aastaid.
 • 08.04 toimus EKNK keskuses meie kiriku Aastakonverents, mis on üks suurematest sündmustest EKNK-s. Väga julgustav oli näha tublisid kaastöölisi üle Eesti.
 • 14.04 toimus EKNK Stockholmi kogudusest Suure Reede jumalateenistuse otseülekanne ERR Vikerraadio vahendusel. Oli suur rõõm ja eesõigus teenida kogudust ja suurt kuulajaskonda Jumala sõnaga.
 • 21.04 toimus EKNK Pastorite ja töötegijate päev, kus meid teenis John Caplin Kanadast. Mees, kes on palju teinud EKNK heaks, koolitades ja treenides inimesi Jumalariigi tööks.
 • 23.04 õnnistati EKNK Vineyardi koguduse uueks pastoriks Anthony Jessop. Miguel Zayas suundus perega elama Birminghami, Alabamasse.
 • EKNK Valga koguduses alustas aprilli lõpus koguduse juhtimist pastori kt Ragnar Turgan. Aprillis Ragnar abiellus ja suundus perega elama Valga linna.
 • EKNK Pärnu Vene koguduse pastori kohusetäitja Eduard Saulitis astus omal tahtel tagasi ja täna koordineerib koguduse tööd Ivar Vinter.
 • 25.06 – 07.07 oli taaskord liikumas mööda Eestimaad ringi NextStep. Kahe nädala jooksul kuulutati evangeeliumi Eestimaa erinevates linnades ja teeniti EKNK kogudustega koostöös inimesi tänavatel, hooldekodudes, kogudustes.
 • 10.07 – 13.07 oli EKNK pere koos Käsmus, kus tähistasime meie kiriku piiskop Märt Vähi 70. aasta juubelit ja salvestasime juubelitervituse EKNK rajaja Harry Leesmenti 75. aastapäevaks. Laagri teemaks oli „Et vili jääks“, mis läbis peateenistusi ja ka lasteteenistusi. Külalistena aitasid kaasa teenida EKNK kauaaegne sõber Kenn Parker, Øystein Gjerme ja lastetööd aitasid läbi viia sõbrad USA-st.
 • 04.09 alustas uut õppeaastat EKNK Piiblikool, kus sellel aastal on täisajaga õppimas 4 õpilast EKNK kogudustest (Kuressaare, Pärnu, Tartu ja Toompea). Kooli juhatab piiskop Ago Lilleorg koos meeskonnaga. Piiblikooli tegemistega saad olla kursis http://piiblikool.ee/et/
 • EKNK on müünud kaks objekti (Hiiumaal olev korter ja Kabli maaüksus). Müüdud objektide rahad on antud Piiblikooli rajamiseks Kibunasse, Lootuse Küla kõrval olevale 10 ha maatükile.
 • 21.09 – 05.10 osales EKNK Toompea kurtide koguduse pastor Riho Kurg Austraalias Kurtide Ülemaailmsel kogunemisel World Deaf Assamblies of God (WDAG), kus ta valiti WDAG asepresidendiks ja Euroopa regiooni esindajaks.
 • 02.11 – 06.11 külastas EKNK juhatuse neljaliikmeline delegatsioon Täisevangeelset Assotsiatsiooni Minskis. Paljudele tuntud „Laudakogudus“, mis on alguse saanud, nagu EKNK, 90ndate algusaastatel. Täisevangeelsesse Assotsiatsiooni kuulub 60 kogudust, mis asuvad Valgevene erinevates piirkondades. Rääkisime võimalikest koostöövormidest ja otsustasime jätkata koostööd.
 • Julgustav on näha, et uute koguduste rajamise protsessid on töös ja evangeeliumi kuulutustööd tehakse kogudustes mitmetel erinevatel viisidel.
 • EKNK Misjonifondi laekunud projektide toetamine on olnud meie ühine panus selleks, et hea sõnum Kristusest jõuaks inimesteni. Aitäh kõigile kogudustele ja eraisikutele, kes misjonifondi on toetanud. Loodan, et see jätkub ja lisandub juurde ka uusi toetajaid. Nende projektide läbi on kogudused teinud head tööd sirutumaks ühiskonda laiemalt.
 • Tänu Jumalale, et oleme saanud toetada ka misjonitööd Georgias. Pastor Hermas Lilleorg koos meeskonnaga on Rustavi Nelipühi kogudust aidanud erinevate projektide elluviimisel ning on jätkuvalt aitamas kogudust jõudmaks uute inimesteni hea sõnumiga Jeesusest.
 • Käesoleval aastal on EKNK praostkondades toimumas ka praostide valimised. Kiriku põhikirja järgi kehtivad praostide volitused kolm aastat. EKNK Aastakonverentsil kinnitatakse uued praostid ametisse ja iga praost kuulub põhikirja järgselt EKNK juhatusse. Tänane EKNK juhatus on otsustanud taastada Vene praostkonna ja sellega seoses saab olema tänase nelja praostkonna asemel viis praostkonda.

Selleks, et hea sõnum Kristusest jõuaks inimesteni, on kogudused läbi viinud piirkondades, kus nad asuvad, erinevaid evangeelseid projekte: Alfa kursused, kohvikupäevad, pannkoogihommikud, leivakirikud, evangeelsed koosolekud jne.

Kirikuna on meil kaks olulist osa mida tuleb teha:

 1. Jeesus ütles: „Tulge minu juurde kõik….“(Mt 11:28). Tulla ja olla Jeesusega (palves, sõnas, osaduses, ülistuses)
 2. Jeesus ütles: „Minge siis….“ (Mt 28:19). Minna välja ja kuulutada evangeeliumi (Suur misjonikäsk)

Armsad vennad ja õed, peagi kõlab evangeelium Jõululaps Jeesusest paljudes kirikutes. Sündmus, mis on ulatunud läbi aegade tänapäeva ja seda paljuski seetõttu, et on olnud ustavaid mehi ja naisi, kes ikka ja jälle tõusevad ülesse kuulutama maailma sündinud Päästjast. Jeesus Kristus, kes sündis neitsist Maarjast ja lunastas meie patusüü on jõulude keskne sõnum. Täna on miljonid inimesed mõistnud Jõuluöö imet ja leidnud seeläbi rahu Jumalaga. Loodan, et ka käesoleva aasta jõulusõnumid juhatavad kuulajaid leidma isiklikku osadust Jumalaga.

Jeesus ütles: „Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab.“ (Jh 14:27)

Soovin teile rahulikke ja õnnistatud jõulupühi!

Armastusega
Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This