Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Eesti Kirikute Nõukogu  oikumeenilise preemia konkursi 2023 võitja on Helle Aan

17. november 2023 | Uudised

Eesti Kirikute Nõukogu  oikumeenilise preemia konkursi 2023 võitja on Helle Aan

Helle Aan, MTÜ Raadio 7 UCB Meedia (edaspidi Raadio 7) juht, peatoimetaja, kes on 30 aastat kujundanud Eesti kristlikku meediamaastikku ühendades usukuulutustöö argipäevaga oikumeenilisel tasandil.

Kaasaja uut laadi kultuuriline ja ühiskondlik tegelikkus on seadnud traditsioonilise usulise mõtteviisi ja religiooni maastiku keerulisse olukorda – selles väljakutses on avalikus ruumis Raadio 7 oma alguspäevadest alates teinud koostöös Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ja kogudustega Kristuse sõna kättesaadavaks, kes otsivad vastuseid  elu mõtte ja vaimujõu kohta, kes otsivad valgust oma igapäevatöös või töötuses, pereelus, lastekasvatuses, abielus või üksikuna ja hariduses, üldisemalt katsumustes, mida iga inimese elus ette tuleb.

Astudes teoloogilisse dialoogi filosoofia, kristliku religiooni, kunsti, psühholoogiaga ning kultuuri, poliitika ja ajaloo tõlgendustega, korreleerides usku kultuuriga, näidates, kuidas religioossed sümbolid vastavad põhiküsimustele  elu ja  ajaloo tähenduse kohta.

Nii on eetris evangeelse sõnumiga raadiosaated vaimsuse, hariduse, kultuuriloo, teoloogia, usundite vaheliste suhete teemal –  olles nii inimeste jaoks usu väljendamises ja olemisviisis usaldusväärne partner.

Samas  on Helle Aan koos Raadio 7 meeskonnaga arendanud Eesti Kirikute Nõukogu kirikute vahelises koostöös kaasaegse väljendusviisi ja evangeelse sõnumiga meediakanali, mis on võrdväärne raadiojaam teiste raadiojaamadega Eesti ajakirjandusmaastikul.

Eesti ringhäälingu maastikul tegutseb pea 30 raadiojaama. Kirikute juhtimine on pigem meestekeskne, ka raadiojaamade tippjuhid on meessoost, erajaama Raadio 7 juht on 1996.aastast naissoost. 1990-ndatel alustanud raadiojaamadest tegutseb tänaseni 4, neist üks on Raadio7.

Raadio 7 tähistab tänavu 30-ndat tegevusaastat. Pikaaegne ja pühendunud töö jätkub, eesmärk on jõuda Hea Sõnumiga kõigi eestimaalasteni.

Helle Aan, Raadio 7 juht ja peatoimetaja kehastab missiooni järgides Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses  ning  edendab Eesti ühiskonna arengut  Kristuse kuulutuse ja kristliku meedia valdkonnas.

(Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline preemia antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades.

Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas.)

Kandidaadi esitas Eesti Kristlik Nelipühi Kirik.

Valik tehti Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul 16.11.23.

Helle Aan’i õnnitletakse ja preemia antakse üle Eesti Kirikute Nõukogu poolt aasta viimasel kuul.

Raadio7 kodulehekülg ja kontaktid ning toetamise võimalus: https://raadio7.ee/meist/kontakt/

Pin It on Pinterest

Share This