Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Uus raamat

29. oktoober 2021 | Uudised

UUDIS!

Nüüd on igale huvilisele kättesaadav uus tõlkeraamat laste vaimulikust kasvust:

Pöördeline 21. sajand koguduse lastetöös. Üleskutse murrangulisteks muutusteks“

Raamatu autor Becky Fischer :

Meie lapsed on loodud imedeks ja tunnustähtedeks!

„Tihtipeale otsustavad lapsed kogudusest lahkuda juba siis, kui nad on kõigest 10 12-aastased, sest neile tundub pühapäevakool igav. 13-aastaselt leiavad paljud, et teavad juba Piibli ja Jumala kohta kõike, ega näe koguduses edasi käimiseks mõtet. Kas põhjus võib olla selles, et oleme alahinnanud nende vaimulikku potentsiaali ning oleme olnud rahul sellega, et toidame neid ikka ja jälle vaid teada-tuntud piiblilugudega?

Kui me ei õpeta lastele Jumala Sõna sügavaid tõdesid ega võimalda neil kunagi kogeda Jumala ligiolu, siis anname neile vaid mõistuse teadmisi ilma südame kogemuseta. Anname neile religiooni, pakkumata isiklikku suhet Jumalaga. See jätab aga südame tühjaks ning lapsed hakkavad vaimseid kogemusi otsima mujalt.

Peame mõistma, et hädavajalik on valmistada väikeseid pühasid inimesi teenimistööks ning treenida nende käsi vaimulikuks sõjaks juba nende õrnas eas siis, kui nad on kõige avatumad ja kui nende nälg Jumalat tundma õppida on veel suur. Meie päralt on vaid natuke aega, et nende südamed Jumala riigile võita, seega ei saa me jääda ootama sobivamaid aegu.

Kristuse ihu jaoks on saabunud aeg ühiselt ümber hinnata ja määratleda, milline on tõeline jüngreid kasvatav ja teenimistööks ette valmistav lastetöö.“

 

Raamatus toob autor välja väga mõtlemapanevat statistikat praeguse noorte põlvkonna vaimuliku olukorra kohta, kuid annab ka väga praktilisi nõuandeid, kuidas juhtida oma lapsi sügavamasse Jumala tundmisse, õpetada neid kuulma Jumala häält ning varustada neid kõigega mida nad vajavad selleks, et olla tõelised Jeesuse Kristuse sõdurid.

Raamat on väga sobilik lugemine mitte üksnes koguduste lastetöötajatele, vaid igale pastorile, lapsevanemale ja lastega kokku puutuvale inimesele, kellele läheb korda meie laste vaimulik käekäik.

Eestikeelse tõlke väljaandja: 4Pühi kirjastus

 

Raamat on saadaval:

Tv7 e-poes: https://pood.tv7.ee/product/poordeline-21-sajand-koguduse-lastetoos/

Apollo e-poes ja kauplustes: https://www.apollo.ee/poordeline-21-sajand-koguduse-lastetoos.html

Logose raamatukaupluses Tallinnas: https://www.logos.ee/toode/poordeline-21-sajand-koguduse-lastetoos/

 

Pin It on Pinterest

Share This