Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

23. detsember 2023 | Karjasekiri, Uudised

KARJASEKIRJA JÕULULÄKITUS

Detsember 2023

„Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks“ Mt.5:9

Rahu teile, head kaasteelised!

Jeesuse mäejutlus õndsatest toob esile Jumala lastele kohase eluviisi ning loetletud nimekirjast võime leida, et Jumala lapsed on rahutegijad. Tänaste sündmuste valguses, mis  maailmas toimuvad, näeme jätkuvalt suurt vajadust rahutegijate järele.

Vana Testamendi prohvet Jesaja kuulutab umbes 700 aastat enne Kristuse sündi, öeldes: „Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. Js.9:5

Rahuvürsti tuleku ootusaeg kujunes sajandite pikkuseks ja ikka leidus neid ustavaid, kes Jumala tõotatud lootusesõnumit põlvkond põlvkonna järel edasi kandsid. Ootusaeg tavapäraselt tundubki pikk. Kuid meeles tasub pidada tõsiasja, et kui Jumal midagi on tõotanud, siis see ka täitub!

„Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!“  Nii kiidavad taevased väed koos ingliga Jumalat Kristuse sündimise päeval. Karjased, kes seal paigus öösel oma karja valvasid saavad osa rõõmust, mis peab saama osaks kogu rahavale – Taaveti linnas on sündinud Päästja, kes on Issand Kristus. Tänu Jumalale tema ustavuse ja tema ustavate sõnumi kuulutajate eest, kellel oli julgust viia rõõmusõnumit Päästjast „pimeduses“ elavate rahavasteni.

Kuningas Heroodes kohkus, kui kuulis tähetarkadelt uue kuninga sünnist. Ta palus tähetarkadel täpselt välja uurida, kes see laps on ja teatada talle. Tähetargad aga ei teinud seda ja Heroodese reageering oli kurja kuulutav. Ta soovis Jeesuslapse surma niivõrd, et annab sõduritele käsu tappa Pettlemmas alla kahe aasta vanune poisslaps. Jeruusalemmast pärit relvastatud sõdurid marsivad Pettlemma poole, eesmärgiga leida ja hukata poisslaps. Paraku ei tea ükski sõdur, millised on lapse vanemad ja millises majas nad elavad. Seega ei jää muud võimalust, kui, et nad peavad tapma iga poisslapse nii Pettlemmas, kui selle ümbruskonnas.

Kohutav tragöödia, mida üks inimene võib korraldada, kui ta näeb abilise asemel enda kõrval tõusmas „konkurenti“. Rahutegijatena on meie osaks paluda Jumalalt tarkust, et oskaksime elada nii, et näeksime oma kõrval olevaid inimesi Jumala lastena mitte „konkurentidena“.

Käesoleva aasta jõulukuul tuletan meelde, et oleme Jumala lapsed, kes on õndsad kui nad on rahutegijad. Lõpetan apostel Pauluse sõnadega: „Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega“ Rm.12:18

Õnnistatud jõuluaega soovides,

Alur Õunpuu

EKNK piiskop

Pin It on Pinterest

Share This