Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Karjasekiri detsember 2021

21. detsember 2021 | Karjasekiri

KARJASEKIRI DETSEMBER 2021

 

Armu ja rahu, head vennad ja õed Kristuses!

Saabunud on jõulukuu, mil taas süttivad küünlad ja elektrituled üle kogu maa. Aasta pimedamal kuul tuleb eriti hästi esile kui oluline on valgus. Lõppeval aastal näeme sedagi kui hinnaline on valgus, eriti kui vaatame oma elektriarveid. Kuid õnneks on meil siiski elekter olemas. See on olnud ka aasta, mil oleme pidanud elama koos muteeruva covid viirusega ja arvestama teatud piirangutega. Kuid vaatamata sellele võime olla Jumalale tänulikud Tema armu eest, mis meid on kandnud läbi selle aasta!

Võime olla tänulikud, et kirikute ja palvekodade uksed on olnud avatud. Meil on olnud võimalus Jumalasõna kuulutada ning uusi kogudusi ja usukogukondi rajada. Toimuda on saanud hingehoidlike vestluste pidamine ning inimeste Kristuse juurde juhatamine ning palju muudki, mille eest saame Jumalale tänulikud olla.

Antud karjasekirja koostades istun oma kodukontoris. Pööran hetkeks pilgu õue ja näen kuidas maapinnale langeb ilus puhas valge lumi. Imeline vaatepilt. Mõne hetkega on kogu maapind valge ja puhas. Seda vaadates kogen imelist rahu ja imetledes mõtlen – ma olen selle Looja laps, kes on kõige loodu autor. Osavalt maalib Ta oma taevaste vägedega looduse niivõrd lummavaks, tuletades sellega meelde, kuivõrd unikaalne ja loominguline Ta on.  Armsad, Jumal on loonud meidki unikaalseteks ja loomingulisteks. Temal on meist hea meel!

Jõuluajal kuulutame rahvastele maailma sündinud õnnistegijast Jeesusest Kristusest, kes sündis selleks, et kõrvaldada kogu maailma patusüü, et lepitada meid meie Loojaga.

Nagu puhas valge lumi, mis katab määrdunud maapinna, nii on Jeesuse veri pesnud meid puhtaks patusüüst, millega oleme määritud olnud.

See väikene Jeesus, kes sündis Petlemma linnas, on Jumala Poeg, kelle tagasitulekut me advendiajal kuulutame. Kalleim jõulukink, mida Jumal maailma rahvastele tegi, oli Jeesus Kristus, kes sündis neitsi Maarjast. See kingitus on mõeldud kõigile inimestele, nii vaestele kui rikastele, haigetele kui tervetele, vaktsineeritutele kui vaktsineerimata inimestele. Aga, et inimesed sellest teadlikud oleksid on kristlastel vaja täita oma osa – kuulutada evangeeliumi!

 

Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus! Lk 2:10-11

 

Rahulikke jõulupühi

Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This