Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Hea sõnum Eestimaa vanglatesse!

Kuna vanglas ei ole võimalik kasutada elektroonilisi seadmeid, tellisime fotomaterjali, et esitleda Lootuse Küla Koguduse tööd ja tegevust. Eestis on kinnipeetavaid ligikaudu 3500 inimest. Meie sooviks on, et igaüks saaks endale individuaalse Lootuse Küla tutvustusmaterjali. Pildid olid trükitud suures formaadis A3, vastupidavale plastikule. Individuaalne tutvustusmaterjal on tehtud kahes keeles, eesti- ja venekeelne. See sisaldab Lootuse Küla voldikut, kodukorda, ankeeti ja muud infot – kokku 300 eksemplari.

Korraldaja: MTÜ Lootuse Küla

Pin It on Pinterest

Share This