Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK Paldiski koguduse uudised

15. veebruar 2021 | Uudised

Kogeme koguduses ja samuti meie linnas suurenenud nälga ja igatsust Jumala järele. Mõned inimesed on võtnud Jeesuse vastu oma Päästjana, mõned on saanud eelmisel sügisel ristitud. Tänaseks on nende elud muutunud ja nad kasvavad Issandas. 

31. detsembril korraldasime koguduse maja ees kingituste jagamise ürituse, kus paljud inimesed said õnnistatud. Ilm oli küll kõle, aga see ei takistanud meid tegutsemast. Kingitusi jagati linnaelanikele. Kingitust vastu võttes hakkasid paljud nutma ja olid väga puudutatud. Rääkisime inimestele Jeesuse armastusest ja saime mitmete eest koha peal palvetada.

Samal päeval käisime kingitusi jagamas veel puuetega inimeste hooldekodus ning külastasime mõningaid väga eakaid daame, kellele samuti viisime kingitused.

Kokkuvõttes oli tõeliselt imeline kingijagamise päev! Suur tänu kõigile vabatahtlikele!

Pastor/praost Ragnar Lainesaar

Foto info, kui on

Pin It on Pinterest

Share This