Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK koguduste noored misjonärid

28. veebruar 2024 | EKNK misjonär, Uudised

Joanna Volkova

Ragne-Liis Feldmann

Joanna Volkova on  EKNK Lasnamäe Vene koguduse liige, kellele on Jumal südamele pannud misjonitöö, evangeeliumi kuulutamise erinevates riikides. Ta on läbinud koolituse  Christ for All Nations organisatsioonis ja käinud mitmel misjonireisil erinevates riikides. Hetkel on ta jõudnud Nigeeriasse.

Siin on tema kiri: Ma olen nüüd olnud Nigeerias nädala ja me oleme näinud tiimiga rohkem kui 75 562 päästmisele tulemist. Ma olen siin veel ühe nädala. Meie meeskond teenib tuhandeid inimesi ja räägime neile Jeesusest. Mul oleks siiski vaja Teie abi selleks, et see teenistus oleks edukas. Mul on veel vaja 1500$ selle reisi heaks. Ma palvetan, et Jumal tõstaks üles  partnereid, kes oleksid nõus andma ja saaksid osaks sellest suurest lõikusest!

Kas Te võiksite palun mind aidata sellel reisil, kas finantsiliselt või palvetades minu eest?

Võimalused külvamiseks:

PayPal: joannayesheis@gmail.com

https://paypal.me/sendJoanna?country.x=EE&locale.x=en_US

Maksuvaba võimalus: Moderndaymission – Joanna Volkova

https://www.modernday.org/profile/joannakene/

SWEDBANK

https://www.swedbank.ee/pay?id=m3qxtqw9bc3s

JOANNA VOLKOVA

Konto: EE302200222074139390

Hey, this is Joanna.

I’ve been in Nigeria for a week and we saw more than 75 562 salvations as a team. I will be here for one more week. Our team is ministering to thousands of people and telling them about Jesus in Nigeria.

But I need your help in order to make this ministry successful. I still need a total of 1500$ for this trip. I’m asking God for sending people to partner with me in this mighty harvest.

Can you please help me with this trip by either giving or by prayers?

Ways to sow:

PayPal: joannayesheis@gmail.com

https://paypal.me/sendJoanna?country.x=EE&locale.x=en_US

TAX-DEDUCTIBLE OPTION:Moderndaymission – Joanna Volkova

https://www.modernday.org/profile/joannakene/

SWEDBANK

https://www.swedbank.ee/pay?id=m3qxtqw9bc3s

JOANNA VOLKOVA

Account: EE302200222074139390

 

Привет, это Иоанна.

Я была в Нигерии уже неделю, и мы всей командой увидели более 75 562 спасений. Я пробуду здесь еще одну неделю. Наша команда служит тысячам людей и рассказывает им об Иисусе в Нигерии.

Но мне нужна ваша помощь, чтобы сделать это служение успешным. Для этой поездки мне все еще нужно 1500 долларов. Я прошу Бога о партнёрах в этой жатве.

Можете ли вы помочь мне в этой поездке пожертвованиями или молитвами?

 

Способы посева:

PayPal: joannayesheis@gmail.com

https://paypal.me/sendJoanna?country.x=EE&locale.x=en_US

TAX-DEDUCTIBLE OPTION:Moderndaymission – Joanna Volkova

https://www.modernday.org/profile/joannakene/

SWEDBANK

https://www.swedbank.ee/pay?id=m3qxtqw9bc3s

JOANNA VOLKOVA

Account: EE302200222074139390

 

Ragne-Liis Feldmann on EKNK Paldiski koguduse liige, kes on olnud aastaid ustav teenides koguduse lastetöös ja paljudes muudes valdkondades. Praegugi teenib ta NextStep Piiblikoolis sekretärina.
Siin on tema kiri:  Tahaksin jagada Teiega midagi, mida Jumal on pannud minu südamesse ning millest samuti ka teie saate osa olla.
Mul on suur rõõm ja privileeg minna märtsi alguses kaheks nädalaks (1-16.märts) koos Christ for All Nations misjonitiimiga Keeniasse, et kuulutada seal evangeeliumi noorte ja laste krussaadidel.
Praegu on haruldane aken ajas, kus meil on võimalik tuhandete kaupa nende kõige vastuvõtlikumas eas rääkida õigete valikute tegemisest Kristlikust vaatenurgast ning anda neile võimalus otsustada järgida Jeesust. Usun, et saame näha tuhandeid lapsi ja noori kohtumas Jeesusega ning võtmas Teda vastu kui Issandat ja Päästjat!
See on imeline võimalus õnnistada ühte riiki evangeeliumiga! Usun, et selline lõikus on tulemas esile ka Eestis!
Praegu olen ma aga astunud usus sellele teele ning selleks, et Keeniasse minna, on mul vaja juba järgmiseks reedeks (9.02) kokku saada 3800€. Kui sa tunned, et tahad olla osa sellest ning toetada mind rahaliselt, siis minu pangakonto andmed on allpool. Olen siiralt tänulik iga euro ja eestpalve ning igakülgse toetuse eest!
Pangakonto:
RAGNE-LIIS FELDMANN
EE337700771009431268
Selgitus: Keenia
ENG
Hello dear friends!
I would like to share with you something that God has put in my heart and that you can also be a part of.
It is my great joy and privilege to go to Kenya for two weeks at the beginning of March (1.03-16.03) with the Christ for all Nations mission team to preach the Gospel to young people and children in Crusades.
This is a rare window in time where we have the opportunity to speak to thousands of those at their most vulnerable age about making the right choices from a Christian perspective, and to give them the opportunity to decide to follow Jesus. I believe that we will see thousands of children and young people encountering Jesus and accepting Him as Lord and Saviour!
This is a wonderful opportunity to bless this nation with the Gospel! I believe that such a harvest is coming up in Estonia!
For now, however, I have stepped out in faith and in order to go to Kenya, I need to raise 3800€ by next Friday (9.02). If you feel you want to be part of this and support me financially, my bank account details are below. I am sincerely grateful for every donation, every prayer and every support!
Bank account:
RAGNE-LIIS FELDMANN
EE337700771009431268
Comment: Kenya
RUS
Уважаемые друзья!
Хочу поделиться с вами важным сообщением. В начале марта я отправляюсь с миссионерской группой в Кению, чтобы проповедовать о Христе среди молодежи и детей. Это уникальная возможность оказать влияние на их жизни и пригласить их следовать за Иисусом.
Для этого мне нужна ваша поддержка. К следующей пятнице (9 февраля) нужно собрать 3800 евро. Если у вас есть готовность помочь финансово, вот мои банковские реквизиты. Благодарю за любую сумму, за ваши молитвы и поддержку!
Банковский счет:
RAGNE-LIIS FELDMANN
EE337700771009431268
Назначение: Кения

Pin It on Pinterest

Share This