Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK koguduste lastetöötajate kokkusaamine EKNK Fookus Koguduses

13. detsember 2018 | Uudised

8.detsembril toimus selle aasta teine suurem EKNK Lastetöötajate kokkusaamine. Sel korral oli võõrustajaks EKNK Fookus Kogudus. Lastetöötajaid oli kohale tulnud 8-st erinevast EKNK kogudusest. Oli suur rõõm kohtuda nii juba tuttavate lastetöölistega kui tuttavaks saada uute, äsja lastetööga alustanud inimestega. See julgustab – Jumal kutsub endiselt oma rahvast lastetöösse! Päeva avas Fookus koguduse võrratu ülistusmeeskond, kelle juhtimisel said kõik kohalviibijad Jumalat ülistada.

Päeva motoks oli „Seljakotid selga!“. Kõik Jumalariigi töölised ju vajavad selleks, et oma tööd hästi teha, teatud tööriistu. Selle korra kohtumise üks põhi-ideedest oligi varustada Jumala rahvast tööriistadega, mida neil lastetöös tarvis läheb – julgustada, motiveerida, juhendada ja varustada.

EKNK Lastetöö koordinaator Maret Põld jagas sõnumi sellest, kui oluline on hoida oma elus rõõmu – rõõmu pisiasjadest ning igapäevaelust ja kasutada ära igat võimalust, et naerda. Jumala Sõna põhjal veendusime, et naer on tõepoolest terviseks. Miks on see lastetöötajale tähtis? Sest kui õpetaja on rõõmus, siis on suure tõenäosusega ka lapsed rõõmsad!

Peale lõunasööki esitas Maret Põld õpetajatele jõulude ja advendiajale sobiva näidistunni lastetöö programmist nimega „Pulgakomm“. Tegu on värske Lapsed Eestis Ühenduse poolt välja antud jõulupeo programmiga, mis sobib evangeeliumi esitamiseks kodus, koolides, lasteaedades ja pühapäevakoolis. Nii mõnedki õpetajad said näidistunnist innustust ning said ka selle programmi omanikeks, et seda ise läbi viia.

Terve päeva vältel oli õpetajatel võimalik osta väga laias valikus Lapsed Eestis ühenduse poolt välja antud lastetöö materjale nii iganädalaseks pühapäevakoolitööks kui pidupäevadeks. Lisaks olid saadaval raamatud lastetöötajatele nende silmaringi laiendamiseks ja motiveerimiseks ning igapäevased mõtisklusraamatud lastele. Lastetöötajad said tasuta materjale ka kingitusteks ning tutvusid võimalustega osaleda Lapsed Eestis Ühenduse lastetöötajate koolitustel.

EKNK Elu koguduse lastetöö juht Audley Miles ja EKNK Fookus koguduse lastetöö juht Shawna Barnes jagasid näpunäiteid selle kohta, kuidas oma igapäevaelu ja -tööga paremini toime tulla. Audley rääkis, kuidas oma aega paremini kasutada ning oma tegemisi tähtsuse järjekorda seada. Shawna julgustas lastetöölisi ning andis häid näpunäiteid, kuidas toime tulla siis, kui julgus kaob ja tahaks lastetööle käega lüüa. Arvestades seda, kui usinalt lastetöölised märkmeid tegid, võib arvata, et teemad oli neile vägagi vajalikud ja südamelähedased.

Päeva lõpetas ühine eestpalveaeg, mil kõik lastetöölised said üksteisele oma palvesoove jagada ning ühiselt üksteise eest palvetada.

Oli äärmiselt rõõmus, soe ja perekondlik kokkusaamine, mis usutavasti julgustas ja varustas iga osalenud lastetöölist kuulutama rõõmusõnumit Jeesusest igale Eestimaa lapsele!

Pin It on Pinterest

Share This