Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

1. juuni 2017 | Karjasekiri

Tere armas EKNK pere!

Jeesus ütleb:

„Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Minu käsk on see „Armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid!“

Head sõbrad, oleme 4. juunil tähistamas nelipüha. Sündmus, mida kirjeldab Apostlite tegude raamatu teine peatükk oli tolle aja rahva jaoks jahmatav ja imeks pandav. Kui Püha Vaim langes ja täitis kokku tulnud usklikud oli kogu kogukond jahmunud ning nad küsisid üksteiselt: „Mis see küll peab olema?“

Sellest sündmusest sai alguse misjoniajastu. Püha Vaimuga täidetud usklikud hakkasid julgelt kuulutama evangeeliumi Jumalariigist. See evangeelium on jõudnud ka meieni, mitte ainult kirjatähena vaid Väega, millest jutustab Apostlite tegude raamat. Püha Vaimu tegevus on muutnud meie elu. Ta on toonud selguse patu kohta ja õiguse kohta. Ta on kirgastanud meile Jeesust, et me kannaksime palju vilja ja et meie vili jääks!

Algamas on suvi, kus leiavad aset mitmed olulised sündmused EKNK’s:

 • 22.06 toimub EKNK Piiblikooli lõpuaktus, kell 11:00, Toompea 3, Tallinn. www.piiblikool.ee
 • 25.06 – 07.07 on toimumas Suveseminar NextStep. Üritus, mis on mõeldud noortele alates 14. eluaastast, selleks, et elada julget elu, saada uusi kogemusi ning teenida kohalikke kogukondi ja kogudusi üle Eestimaa.
 • 10.07 – 13.07 toimuvad EKNK Suvepäevad Käsmus, Lainela Puhkekülas, kus tähistame ka EKNK piiskop Märt Vähi 70. juubelit. www.eknk.ee/suvepaevad
 • 16.07-20.07 toimub English Camp Põltsamaal (täpsem info praost Meelis Maikalu 56633720). EKNK pastor Hermas Lilleoru eestvedamisel on kutsutud laagrisse osalema ka kolm noort Georgiast. EKNK on toetamas Georgias olevat Nelipühi kogudust, aidates ellu viia erinevaid evangeelseid projekte.
 • 04.09 on EKNK Piiblikool alustamas uut õppeaastat Laitses. Julgustan astuma seda sammu, et osaleda uuel õppeaastal EKNK Piiblikoolis! www.piiblikool.ee

Selleks, et evangeelium jõuaks kogukonda toetas EKNK järgmisi Misjoniprojekte:

 • Aiakoosolekud Rakveres (Toompea koguduse Rakvere töö) – 200 €
 • Alfa kursuse korraldamine Kosel (Kose Kogudus) – 300 €
 • Hea Sõnum Eestimaa vanglatesse (Lootuse Küla kogudus) – 350 €
 • Lootuse Andja töö haiglates (Lasnamäe Vene kogudus) – 350 €
 • Mobiilne tänavamisjon (EKNK Lootuse Küla Kogudus) – 300 €
 • Paldiski koguduse päevad (Paldiski kogudus) – 400 €
 • Põltsamaa English Camp (Põltsamaa kogudus) – 300 €
 • Raadio 7 saated Armust Kantud (Toompea kogudus) – 100 €
 • Terminali Konverents (Toompea koguduse noortetöö) – 100 €
 • Viipekeelne lastelaager (Toompea koguduse kurtide töö) – 100 €

On väga rõõmustav ja julgustav näha, mida EKNK pere on plaanimas sellel hooajal teoks teha. Tänu Jumalale iga inimese eest, kes kasutab ja panustab oma andi(e) Jumalariigi töös! Tegevusi, mida tehakse on veel mitmeid: Paldiski koguduses käivad remonditööd, Laitses toimub Piiblikooli ehitus. Erinevate projektide ja programmide elluviimised Lootuse külas, Naistekeskuses, Järvakandis, Keilas. Koguduste rajamised Rakveres, Tallinnas, Hiiumaal ja Saaremaal ning paljud muud üritused, mida kogudused oma kogukondades teevad on täis erinevaid väljakutseid ja takistusi. Aga kõige selle sees on siiski võimalus kogeda ka rohket rõõmu ja Jumala imesid. Tänan teid kõiki, kes annate selles töös oma panuse!

EKNK on alguse saanud Püha Vaimu liikumisest, mis oli 26 aastat tagasi paljude jaoks sama jahmatav ja imeks pandav, kui seda oli Püha Vaimu välja valamine nelipüha päeval. Kallid vennad ja õed soovin, et selline liikumine jätkuks ja nende tegemiste tulemuseks, mida me teeme, oleks vili, mis jääks!

Kõike seda tehes armastage üksteist nii nagu Kristus on armastanud meid!

EKNK poolt avaldame kaastunnet ka meie armsale EKNK Pärnu koguduse pastorile Janno Peensalule, kelle ema Dalila Peensalu kutsuti taevakoju 21.05.2017

Ilusat suve soovides
Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This