Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

1. juuli 2019 | Karjasekiri

Tere armas EKNK pere!

Üks vaimulik on öelnud: „Olen kindel, kui teed tööd Jumala heaks, siis ei ole olemas raskuseid, mida ei saaks ületada, ei ole masendust, mis viiks töötuju, ei ole läbikukkumisi selle sõna otseses mõttes, ükskõik kui viljatud selle töö tulemused näiliselt tunduvad“.

Ärgem unustagem, kui püüame Jumala tahtmist täita, siis suudame minna takistustest üle, nende alt või kõrvalt. Igal juhul, me saame neist jagu!

EKNK-s on palju tublisid inimesi, kes täidavad Jumala tahtmist ja kes ütlevad takistustele, et igal juhul me saame neist jagu! Tänu Jumalale, et tema abiga ja ustavate töötegijate panusega on võinud EKNK astuda julgelt edasi! Vaadates lootusrikkalt tulevikku, usun, et palju põnevat on veel juhtumas! Armas vend ja õde, mul on siiralt hea meel, et oled meiega sellel teekonnal kaasas!

Mida olulist on toimunud EKNK-s peale Kevadkonverentsi?

• Kevadkonverentsil 23.03.2019 pühitseti piiskopiks EKNK juht Alur Õunpuu. Piiskopi ametisse pühitseja oli piiskop Ago Lilleorg ja teda assisteeris piiskop Märt Vähi. Kaasa teenisid ka EKNK praostid.

• Kevadkonverentsil tehti teatavaks EKNK ordinatsioonikomisjoni otsus: ordineerida diakoniteks Kristin Külm (Fookus kogudus), Enno Hansson (Valga kogudus), Kristi Lee (Valga kogudus), Kati Tamm (Valga kogudus). Tunnustada Andrei Ignatovi diakoni ordinatsiooni (Maardu kogudus). Tunnustada pastor Villy Võrk ordinatsiooni (Lootuse Küla kogudus), tunnustada pastor Anthoni Jessopi ordinatsiooni (Vineyard kogudus).

• 06.04.2019 toimus EKNK pastorite ja töötegijate päev EKNK Lihula koguduses koos John Capliniga. Teemaks oli „Vaim ja Elu“.

• 13.04.2019 kogunesid EKNK Lastetöötajad EKNK Saku koguduse hoonesse, kus Maret Põllu juhtimisel toimus koolituspäev.

• 26.05.2019 toimus EKNK Valga koguduses Henno Hanssoni, Kristi Lee ja Kati Tamm ordineerimine diakoniteks. Kati Tamm õnnistati samal teenistusel ka pastori kohusetäitjaks. Ordinatsiooni teenistuse viisid läbi piiskop Alur Õunpuu, praost Meelis Maikalu, pastor Silver Kurvits ja diakon ning seni pastori kohuseid täitnud Ragnar Turgan. Ragnar suundub koos perega elama Järvakanti. Usume, et koos Villy ja Maarja Võrguga rajavad nad Järvakanti ka uue koguduse.

• 01.06.2019 toimus EKNK Piiblikooli lõpuaktus. Päevase õppe lõpetas 10 ja õhtuse õppe 19 õpilast.

• Alates 01. juunist täidab EKNK sekretäri ülesandeid Ellen Jallai.

• 23. juuni – 02. juuli toimub suveseminar NextStep. Seekord ollakse abis EKNK Valga kogudusel ja Hiiumaal, Käinas pastor Urmas Elmi juures.

• 23-27. juuni Englich Camp Põltsamaal, mille üks organisaatoritest on EKNK Põltsamaa Jordani kogudus.

• EKNK juhatus otsustas kinnitada juuni kuu koosolekul vanempraosti ametisse EKNK Lihula koguduse pastori ja Lääne praostkonna praosti Markko Põllu.

• EKNK juhatus kinnitas juuni kuu koosolekul vastastikuse mõistmise koostöömemorandumi Assemblies of God World Missions`i (USA). Memorandum sätestab koostööd Kiriku mõju kasvuks Eestis.

• 08.-11. juunil toimuvad Nelijärvel EKNK suvepäevad „Terve pere“.

• 13. juunil toimus Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari lõpuaktus, mille lõpetasid edukalt pastor Janno Peensalu, pastor Riho Kurg ja diakon Allan Lepik. Palju õnne lõpetajatele!

Suur tänu neile kogudustele ja inimestele, kes on toetanud EKNK nelja ühist töövaldkonda.
Numbriliselt on olnud toetused jaanuarist kuni mai lõpuni järgnevad:

1. Koguduste rajamine – 1041€
2. Lootuse Küla – 976 €
3. Piiblikool – 848€
4. Misjon Georgias – 1250€

Loodetavasti lisandub toetajaid veel aja jooksul juurde ja nii saame koos aidata neid töövaldkondi, mis panustavad inimeste abistamisse.

Head vennad ja õed, näeme peagi EKNK suvelaagris 08.-11. juulil Nelijärvel, et koos kogu EKNK pere ja sõpradega veeta neli kosutavat päeva ilusa looduse ning toredate inimeste seltsis.

Soovin teile ilusat suve jätku ja Jumala rahu!

Alur Õunpuu
EKNK piiskop

Pin It on Pinterest

Share This