EKNK Georgia misjon

EKNK Georgia misjon on olnud sõprusele ja isiklikele suhetele rajanev ja seda juba alates aastast 2008! Seega tähistame käesoleval aastal esimest väikest juubelit – 10 aastat edukat koostööd!

Kõik sai alguse tollase EKNK evangelisti ja misjonäri Johannes Gudrini algatuses 2008 aasta hilissuvel, kui tema koos oma teenistusega “Harvest 21” korraldas toetusreisi Georgiasse.
EKNK Toompea kogudus, osales projektis panustades vahendeid ja Johannese ning tema abikaasa Ljudmilla juhtimisel osteti ning jagati laiali nii madratseid, tekke kui muid praktilisi abivahendeid äsja sõjas kodu kaotanud inimestele.
Samuti osteti ja kingiti Piibleid, korraldati evangeelseid üritusi ja loodi nii sõprus kohaliku Nelipühi Kirikuga.

Esimestel aastatel juhtisid misjonireise ja kirikute vahelist suhtlust Johannes ja Ljudmilla Gudrin. Igal aastal on kas korraldatud misjonireise või toetatud vahenditega Georgia Nelipühi Kiriku ettevõtmisi.
Nendeks on olnud erinevad lastele ja noortele mõeldud laagrid, evangeelsed projektid, koguduse rajamine kui ka näit. ettevõtjatele mõeldud seminari korraldamine ning ettevõtte rajamine.

Alates aastast 2014 juhib Georgia misjoni tööd EKNK Georgia Misjoni grupp.

SÕPRUSSIDEMED ja PROJEKTID

EKNK esinduse külaskäik

EKNK 5 liikmeline, peamiselt ettevõtjatest koosnev esindus pastor Hermas Lilleoru juhtimisel külastas Georgiat 2016 kevadel. Selle reisi eesmärgiks oli olemasolevate suhete elavdamine, uute koostöövõimaluste otsimine ja tuleviku plaanide üle vaatamine. Külastati koos...

GEORGIA muusikute/tantsijate külaskäik

2015 aasta kevadel külastas Eestit 5 muusikust ja tantsijast koosnev kollektiiv pastor Gela Jabanishvili juhtimisel. 8 päevase turnee jooksul külastati erinevaid kogudusi üle Eestimaa - Kohtla järvelt Saaremaani. Anti kontserte, kuulutati evangeeliumi ja kohtuti...

EKNK esinduse külaskäik

Georgia Nelipühi Kirik kutsus vastu külaskäigule EKNK piiskopi Ago Lilleoru, mis sai teoks sügisel 2014. Reisist võttis osa veel Johannes Gudrin, Beno Gudrin ja pastor Hermas Lilleorg. Külastati kohalike kogudusi, tutvuti Georgia olustiku ja kirikumaastikuga ning...

GEORGIA NELIPÜHI KIRIKU juhtide külaskäik

2012 aasta kevadel külastas esimest korda EKNK-d Georgia Nelipühi Kiriku piiskop Oleg Khubashvili koos pastori ja ühe sealse piirkonna ülevaataja Gela Jabanishvili'ga. Külalised tutvusid EKNK, Eesti ajaloo ja oluga ning kohalike rahvuskaaslaste tegemistega. Nende...

Pin It on Pinterest

Share This