Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

26. mai 2023 | Karjasekiri

NELIPÜHA LÄKITUS 2023

„PALVETASIN, JA SIIS TA TULI!“

Kasutasin neid sõnu 1990. aastal Oleviste kirikus, kui andsin oma esimese tunnistuse sellest, kuidas sain Püha Vaimuga ristitud. See juhtus kümmekond päeva peale seda, kui olin otsustanud usu kaudu vastu võtta oma ellu Jeesuse Kristuse.

Olin noor usklik, kes ei tundnud veel Piiblit ega õpetust Pühast Vaimust, kuid vaatamata sellele sain Püha Vaimuga ristitud ja hakkasin rääkima võõrastes keeltes. Need olid keeled, mida ma ei olnud kunagi õppinud ega ka kuulnud. Alguses olid need mõned üksikud sõnad, kuid aja jooksul on neist arenenud kõneviis Jumalaga suhtlemisel. Olen kogenud imelisi õnnistusi selle anni kaudu – vabadust, julgust, rõõmu, rahu, rikkalikku palveelu, mille üheks eripäraks on, et kunagi ei  jää Jumalaga suheldes puudu sõnadest.   

Kui Oleviste koguduse üks pastoritest, Ülo Niinemägi, palus mul 33 aastat tagasi anda tunnistus sellest, kuidas sain päästetud ja Püha Vaimuga ristitud, siis oli see minu jaoks esimene kord tunnistada koguduserahvale, mis minuga juhtus. Minu tunnistus ei olnud sõnaderohke. Kõike sõnu, mida kasutasin, ma tänaseks enam täpselt ei mäleta. Kuid üks lause on siiski jäänud meelde, nimelt jõudes tunnistuses kohani, kui rääkisin Püha Vaimu vastuvõtmisest, ütlesin: „Ma palvetasin ja siis Ta tuli!“

Head vennad ja õed Kristuses, 28. mail tähistame taas Nelipüha. See on päev, kui Jeesuse järgijad võtsid vastu Jumala tõotuse, millest Jumal oli andnud eelteate juba Vana Testamendi prohvet Joeli kaudu, öeldes: „ … ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale.“ (Joel 3:1-2)

Prohvet Joeli kuulutusest möödusid sajad aastad enne kui Jumala tõotus täitus. Uues Testamendis on lugu Jeesuse taevaminekust:Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.” Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: „Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?” Tema aga ütles neile: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” (Ap 1: 4-8)

Niisiis oli Jeesuse jüngreid ees ootamas eriline hetk.

 „Nad olid kõik koos ühes paigas. Taevast tuli kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.“ (Ap 2:1-4)

Olla ristitud ja täidetud Püha Vaimuga on niivõrd oluline, et Jeesus lausa keelas apostlitel enne lahkuda Jeruusalemmast kuni nad on saanud väe Pühalt Vaimult. Püha Vaimu väge oli ja on tänagi vaja selleks, et olla Jeesuse tunnistaja selles maailmas.

Soovin, et Sindki hea kaasteeline ootaks käesoleval Nelipühal ees eriline hetk, mida sa kunagi oma elus veel ei ole kogenud.

 

Õnnistatud Nelipüha soovides

Piiskop Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This