Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

2. aprill 2020 | Karjasekiri, Uudised

KARJASEKIRI

Aprill 2020

Head vennad ja õed Kristuses, tervitan teid seekord apostel Pauluse julgustussõnadega kirjast roomlastele:

„Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.“

Eriolukord, millesse maailm COVID 19 tõttu sattus, on põhjustanud paljude inimeste lahkumise igavikku. Loomulikult ei ole see ainuke põhjus, miks inimesed surevad, on palju teisigi põhjuseid. Küll aga paneb antud olukord endalt küsima: „Kas igavikku lahkujad uskusid Kristusesse, kas nad tundsid teda kui Päästjat, kas nad omasid usku, et õige jääb usust elama, ka siis kui maine ihu põrmuks saab?“ Annaks Jumal, et see nii oli, aga täpselt ju ei tea. Küll aga teame kristlastena, et see maapealne elu on ettevalmistus ja siin tehtud otsustest sõltub, kus veedame igaviku.

Apostel Pauluse sõnum evangeeliumist, Jumala päästvast väest ja usust, ei ole kaotanud oma mõju inimese elule õnneks ka tänapäeval.

Selleks, et evangeeliumi vägi ja mõju inimesteni jõuaks on vaja sellest ikka rääkida ja loomulikult tuleb seda oma eludes ka praktilisel viisil välja elada.

Üle 2000 aasta tagasi Jeruusalemmas aset leidnud Piiblis kirjeldatud sündmused, mis kulmineerusid Jeesuse ülesäratamisega surnuist, on muutnud mitte ainult maailma ajalugu, vaid miljonite inimeste elusid ja tänu Jumalale muudab ülestõusnud Jeesus inimeste elusid jätkuvalt!

Tänavuse 2020 aasta kalendris on märgitud 5. aprill Palmipuudepühana. Päev, mis juhatab sisse Jeesuse kannatuste nädala alguse.

Juba Vana Testamendi prohvet Jesaja, kelle kutsumine ja ülesastumine langes Juuda ajaloo kõige raskemale perioodile, kuulutab (umbes 700 eKr) kannatavat Messiat, kes kannab rahva patud ning oma kannatuse ja lepituse läbi saab inimeste võidukaks päästjaks (Js 52 ja 53 peatükid).

Uue Testamendi evangeeliumid annavad meile edasiste sündmuste kirjelduse Jesaja poolt kuulutatud Messiast, kelleks on Jeesus! Tänu Jumalale, Jeesus elab ja ma usun, et tema sõnad Johannese evangeeliumis on väga aktuaalsed tänases olukorras: Jh.16:33 „Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.“  Kinnitagu ja julgustagu see kirjakoht meid säilitama rahu Issandas Jeesuses Kristuses!

Head vennad ja õed, teen üleskutse ajavahemikus 05.04. – 12.04.2020 lugema taaskord läbi neli evangeeliumi ning  julgustan meid kõiki kasutama neid võimalusi ja vahendeid, mis täna on, et jagada sõnumit ülestõusnud Jeesusest inimestele, kes meid kuulavad ja vaatavad ning kes seda väga vajavad!

Soovin teile õnnistatud ülestõusmispühi!

Piiskop Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This