Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

13. november 2015 | Karjasekiri

Head kogudused, pastorid ja kaastöölised
Eesti Kristlikus Nelipühi Kirikus!

 

Sügishooaeg on käimas, jõulud juba varsti ukse taga. Aeg läheb päris kiiresti! Usun, et te kõik olete innukalt koguduste juures toimetamas ning ootate Jumalalt suuri asju sellel põneval ja äreval ajal. Alljärgnevalt soovin teiega jagada olulisi asju, mis puudutavad meie kirikut otseselt või kaudselt.

Alustuseks juhin teie tähelepanu, et sellel pühapäeval, 15. novembril, on ülemaailmselt välja kuulutatud tagakiusatud kristlaste eestpalvepäev. See on hetk mõelda palves nendele, kes tänapäeval on oma usu pärast jälitatud, tagakiusatud või vangistatud. 21. sajandi alguseks on just kristlusest saanud maailma kõige tagakiusatum religioon. Kirjeldamatud kannatused on osaks saanud Süüria, Iraagi, Iraani, Nigeeria, Põhja-Korea, Afganistani, Pakistani, Egiptuse, Etioopia jt riikide kristlastele, kus iga 5 minuti järel tapetakse mingis maailma piirkonnas oma usku tunnistav kristlane. Usun, et see on koht, kus kristlastena saame oma õdedele-vendadele toeks olla! EKNK koostööpartner Nehemia AVC töötab ülemaailmselt suure fookusega just tagakiusatud kristlaste ja põrandaaluste koguduste heaks.

Ka Eesti Kristlikus Nelipühi Kirikus on äärmiselt põnevad ajad. Koguduste rajamise protsessiga liigume edasi ja tänu Jumalale on EKNK perre sündinud EKNK Maardu kogudus, mille avajumalateenistus toimub juba sel pühapäeval 15. novembril kell 11.00. Uue koguduse tööd asub juhtima diakon Ljubov Krauvärk, kes on olnud aastaid EKNK Lasnamäe Vene koguduse tubli töötegija. Sel sügisel Juhtide Kooli alustanud 15 vahvat õpilast aga peavad juba plaane järgmiste kohtade osas. Uue aasta alguses on plaanis alustada Alfa kursusega Rakveres, samuti on silmapiiril Narva.

12. märtsil 2016 toimub taaskord EKNK Aastakonverents, kus ühe osana oleme planeerinud ordineerida uusi kiriku töötegijaid. EKNK Ordinatsioonikomisjon teeb tööd, et vaadata üle ordineeritavate taotlused ja ordinatsiooniga seotud dokumendid. Minu palve on alati olnud, et Jumal tõstaks Eestimaal üles uusi koguduste juhte ja töötegijaid, kes on oma elu ja teenimistööga, kui ka mõju ja eeskujuga oleksid suunanäitajateks Eestimaal. Samuti otsustas ordinatsioonikomisjon viimasel koosolekul ennistada pastoriks Agnes Aasa, kes teenib ustavalt EKNK Pärnu koguduses. Algis Astmäe esitas avalduse peatada oma ordinatsioon EKNK vaimulikuna, mille ordinatsioonikomisjon rahuldas.

Veel üks oluline teade… Nimelt olen kogenud oma südames tugevat kutset pühendada ennast rohkem piiblikooli rajamisele ning koguduste rajamisele tööle. Seoses sellega olen ette valmistamas EKNK Toompea koguduse juhtimist ning samuti astun tagasi EKNK kirikujuhi ametikohalt. Uue kirikujuhina näen EKNK Kuressaare Nelikaare koguduse pastorit Alur Õunpuud, kes on EKNK juhatuses teeninud juba aastaid. Olen vastavasisulise ettepaneku teinud EKNK Juhatusele, kes viimaste kuude jooksul on tema kandidatuuri arutanud. Pastor Alur Õunpuu on suure südamega mees ja olen kindel, et tema juhtimisel võib kirik vaadata julgelt tulevikku. Hetkel tegeleb nende muudatustega aktiivselt EKNK juhatus. Seda eesmärgiga, et järgmisel aastakonverentsil kinnitada uus kirikujuht.

Rahutervitusega
Teie piiskop Ago

Pin It on Pinterest

Share This