Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

2. september 2015 | Karjasekiri

Kasutades seda, mis sul on,
avab tee selleni, mida sul veel ei ole!

Vahel mõtleme selle üle, milline võiks meie elu olla, kui meil oleks seda või teist. Siis kui… see on huvitav sõnapaar, kui selle taga on teatud mõtteviis. See paneb meid vaatama sellele, mida meil ei ole ning suunab meie tähelepanu puudustele, mitte võimalustele, mis peituvad selles, et hakkame kasutama seda, mis meil juba on. Sellise vabandava „siis kui“ mõtteviisi probleem on, et see blokeerib meie kasvu ning takistab sirutumast meie täispotentsiaali poole, mis meil on Kristuses. Apostel Peetrus ütleb:

3 Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks,
tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.
4 Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused,
et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu,
ja saada jumaliku loomuse osaliseks. 2 Pt. 1:3-4

Olen oma elus palju seisnud silmitsi väljakutsetega, kus olen tundnud, et mul ei ole piisavalt tarkust, jõudu või ressurssi. Olen aga avastanud, et kasutades seda, mis mul on olemas, viib mind selleni, mida mul veel ei ole. Enesehaletsemine sulgeb mind uskmatuse vanglasse. Peetrus ütleb, et Tema jumalik vägi on annetanud meile kõik, mis on vajalik. Uskumatu, mis võib juhtuda, kui hakkame uskuma, mida Peetrus kirjutab ning seda oma elus välja elama. Selleks, et elada välja Jumala poolt antud potentsiaali, peame hakkama uskuma, et Jumal on meile andnud kõik, mis vaja, et liikuda edasi ja laiendada Jumala riiki oma elus, koguduses ja kirikus tervikuna.

Meil kõigil on midagi. Nii nagu lesknaisel oli oma kojas kruus õli, väikesel poisil viis leiba ja kaks kala, on meil kõigil midagi, mida Jumal saab kasutada, kui usus välja astume. Jumala ime on alati seotud meie usuga. See eeldab meie valmisolekut anda ennast Tema kasutusse kõigega, mis meil on. Selle asemel, et vaadata, mida sul ei ole, pööra oma tähelepanu sellele, mis sul on, ning hakka seda kasutama.

Käesoleva uue hooaja alguses julgustan sind hindama oma võimalusi mitte selle valgel, mida sul ei ole, vaid selle valgel, mis sul on. Seda oma isiklikus elus kui ka koguduse elus. Kasutades seda, mis sul on, avab tee selleni, mida sul veel ei ole.

Meil nelipühi kirikus on nii palju, mis meil on, võrreldes ajaga 24 aastat tagasi, kui EKNK alles alguse sai. Me tegutseme täna kogudustena üle Eestimaa erinevates paikades, me oleme tegemas tööd venekeelt kõnelevate inimeste seas, samuti kurtide ja vaegkuuljate hulgas. Meil on rehabilitatsioonikeskus Lootuse Küla Laitses, meil on head suhted naaberkirikute ja kogudustega. Samuti oleme viimaste aastate jooksul rajanud mitmed uued kogudused Juhtide kooli, ressursskoguduste ja julgete eesminejate abiga. Meil on kogudustes täna inimesed, kes armastavad Jumalat, ohverdavad ennast ja panustavad, et teenida, meil on üle 40 ordineeritud pastori, lisaks peaaegu samapalju diakone. Nii nagu meie kiriku rajajad Allan Laur, Märt Vähi ja Harry Leesment olid seemned, nüüd on meie aeg ja kord olla seemneteks, et Jumala töö võiks kasvada. Jeesus ütles:

24 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure,
siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.<
25 Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas,
see hoiab selle igaveseks eluks. Jh 12:24-25

Rahutervitusega
Piiskop Ago

Pin It on Pinterest

Share This