Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

22. mai 2014 | Karjasekiri

Kätte on jõudmas taas suvi. Päevad on läinud juba oluliselt pikemaks ja valgemaks ning tunneme rõõmu sellest rohelusest, mida Eestimaa tärkav loodus meie praegu pakub. Imeline, kuidas Jumal on korraldanud nõnda, et meil on siin laiuskraadil erinevad aastaajad. Igal nendest oma eesmärk, oma ilu ja võlu. Sama kehtib ka meie elu kohta, Jumal on meid igaüht asetanud oma plaani kohaselt just sinna, kus võime tema plaanis vilja kanda ja tema eesmärgi kohaselt elada. Temale olgu kogu au ja kiitus!

Samuti on möödunud tööhooaeg meie kirikus olnud tegus. Seda nii üldkiriklikus võtmes kui ka kohalike koguduste tasandil. On olnud rõõmustav kuulda uudiseid kogudustest, kus otsitakse ja kasutatakse võimalusi oma ühiskonnas elavate inimesteni jõudmiseks ja tehakse sotsiaalprojekte, mis teenivad kogukonna vajadusi. Samuti oleme üldkiriklikul tasandil teinud tööd selle nimel, et oleksime efektiivsemad ning oleksime võimelised vastama tänapäeva väljakutsetele.

Jeesus ütles, et tema ehitab koguduse ja põrgu väravad ei võida seda ära (Mt 16,18). Koguduse roll Jumala pääste plaani tutvustamisel on ainulaadne. Kogudus on Jumala tööriist. Jumalal, kes armastab seda maailma ja kes tahab, et kogu maailm päästetud saab, on kogudus. Jumal lõi koguduse, et läbi oma rahva lunastusplaani tutvustada. Tal ei ole plaani B. See on tohutu eesõigus, aga ka vastutus töötada koos Jumalaga ning olla temaga „samas joones“.

Tore on kuulda kogudustest, kes otsivad võimalusi jõudmaks hea sõnumiga Jeesusest Kristusest oma piirkonnas elavate inimesteni. Mitmed kogudused, kes seni pole teinud Alfat, on meie teistelt kogudustelt saanud julgust ning plaanivad seda sammu – kuulutada evangeeliumi läbi Alfa. Muideks, sellest saab lugeda ka viimasest infokirjast. Olen kuulnud mitmetest kogudustest, kes peale Alfat on korraldanud Avasta kursust. Oleme Noorte kristlaste klassi kursusena tuntud kristliku elu algtõdede kursuse selle autori Harry Leesmendi ettepanekul nimetanud Avasta kursuseks ning samuti Harry Leesmendi nõusolekul olen lisanud mõned uued tunnid ning kohendanud eelmisi. Soovime selle aasta jooksul selle materjali kirjastada nii, et kõikidel kogudustel oleks võimalik seda saada.

Nelipühal, 8 juunil käesoleval aastal on EKNK perre sündimas uus kogudus – EKNK Viljandi kogudus. Nagu te teate, sai see alguse Juhtide kooli, Abja koguduse ja Edela-Eesti praostkonna koostööst., alates novembrist 2013, millele järgnes Avasta kursus ning nüüd on sellest väljakasvanud elujõuline tuumik Viljandi linnas. Emakogudus rajatavale kogudusele on EKNK Abja kogudus. Ning uue koguduse eest võtab vastutust pastor Guldar Järve. Oleme Juhtide- ja Praostide Nõukoguga otsustanud loodavat kogudust igakuiselt toetada 500 euroga. Samuti loodan, et kogudus Viljandis on üle aastate „esimene pääsuke“ ning palju eluandvaid ja elujõulisi kogudusi saab veel rajatud Eestimaal.

Selleks, et meie ühine koostöö misjonitöö vallas saaks uue hingamise leidsime, et EKNK Välis-ja Sisemisjoni ühendamine ühtseks EKNK Misjoniks on vajalik. Selle eesmärk on rohkem teenida misjoni vajadusi lisaks välismisjonile ka Eestimaal. Selliselt soovime oma ühist misjoniressursi kasutada meie oma koguduste kaudu tehtavate projektide läbi Eestis. Plaanis on välja kuulutada konkurss erinevate misjoniprojektide toetamiseks. Samuti on plaan jätkata välismisjoni toetamist, seda siis täisajaga misjonäride toetamisega ning samuti välismisjoniprojektide toetamisega.

Eelmisel tööhoojala oleme alustanud uue EKNK Põhikirja kirjutamist, milles eesmärgiks on korrastada meie arusaamist koguduste ühistööst EKNK-s. Samuti soovime korrastada EKNK juhtimisega seotud aspekte. Vaatame uuel moel juhtimisstruktuurile ning küsime, kas on vaja kahte juhtorganit Juhtide- ja Praostide Nõukogu? Kas vaimulik ja kõik muu juhtimine ei võiks olla koos? Praegu töötame selles suunas, et meie kirikul oleks üks juhtorgan – kiriku juhatus. Juba täna oleme siin teinud muudatusi, et ühtsemalt edasi liikuda. Alates 7. maist peame Juhtide Nõukogu ja Praostide Nõukogu koosolekuid koos. Seda selleks, et töö oleks sujuvam ning paremini teenida kogudusi. Praeguste plaanide kohaselt soovime uue põhikirja vastu võtta 2015. aasta EKNK Aastakonverentsil.

On heameel, et meie kirikus on nii palju neid inimesi, kes panustavad nii kiriku kui koguduste tasandil tehtavasse nii palju. Seda kinnitab ka meie Aastategijate konkursile esitatud inimeste ja organisatsioonide arv, üle 70. Tänu paljudele teile on meie kogudustel ja EKNK-s tervikuna potentsiaali minna edasi ning kasvada ja mõjutada Eestimaad elumuutva sõnumiga Jeesusest.

Meie inimestena langetame hinnangu enda ja ka teiste kohta selle põhjal, mis me oleme teinud või mitte teinud. Töö intervjuul enamasti keskendutakse sellele, mis tööle soovija senini on teinud. Enamasti peab ta selle panema kirja CV-na. Palju vähem pööratakse tähelepanu sellele, milline potentsiaal on sellel inimesel. Kuid Jumalal on meist erinev vaatenurk. Tema vaatab meie peale ja näeb, mis meist võib saada. Ta ei keskendu meie minevikule vaid tulevikule.

Potentsiaal on:

  • Kõik see, mis sa võiksid olla aga veel ei ole;
  • Kõik see, mida sa võiksid teha, kuid ei ole veel senini teinud;
  • Kõik see, kui kaugele sa võiksid jõuda, kuid ei ole veel jõudnud;
  • Kõik see, mis sa võiksid saavutada, kuid ei ole veel saavutanud.

See kehtib meie igaühe kohta kui ka koguduste kohta. Julgustan sind ja samuti ka kogudusi olema avatud sellele, mis Jumal võib meie kaudu teha, kui sellele, milline on olnud meie minevik. Ärgem lubagem minevikul, ei läbikukkumistel ega õnnestumistel määratleda oma tulevikku. Laskem Jumalal meid kasutada meie potentsiaali silmas pidades. Potentsiaal on kasutamata võimekus ja varjatud jõud. Seda ei ole veel näha, kuid ometi on see olemas. Jeesus ütles: „Õndsad on need, kes ei näe, kuid siiski usuvad!“ (Jh 20, 29)

Soovin teile kõigile õnnistatud saabuvat Nelipüha ning edu ja kordaminekut teie tegemistes!

Teie piiskop Ago

Pin It on Pinterest

Share This