Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK jagas toetust misjoniprojektidele!

20. juuni 2018 | Uudised

04. juunil kogunes taaskord misjoniprojektide komisjon koosseisus: Titus Paldrok, Markko Põld ja Nikolai Rütkinen, et vaadata üle laekunud misjoniprojektid. Seekord laekus 7 projekti erinevatest EKNK kogudustest! Suur rõõm ja tänu, et on nii palju erinevaid projekte tulekul ja käimas, mis on kõik sooviga oma kogukonnas ja laiemaltki jagada evangeeliumi!

Otsustamine ei olnud kerge, sest toetuste kindel kogusumma 2500 eurot tuli jagada paljude vajalike sihtkohtade vahel. Otsuste tegemisel arvestati toetatava projekti suunatust konkreetsele misjonitegevusele, sihtgrupi ulatust ning oma initsiatiivi osa rahastajate leidmisel.

Misjoniprojektide komisjon otsustas toetada alljärgnevaid projekte:
Lastetöö koostöös Austraaliaga (EKNK Toompea Kogudus)
Avatud uste päevad Maardus (EKNK Maardu Kogudus)
Laager Hiiumaal (EKNK Lihula Kogudus)
Koguduse päevad Paldiskis (EKNK Paldiski Kogudus)
Raadiosaated Armust kantud (EKNK Toompea Kogudus)

Tutvu EKNK misjonitööga kodulehel www.eknk.ee/misjon

Suur tänu iga üksikisiku ja koguduse misjonitöö annetuste eest. Tänu teile saab evangeelium levida iga inimeseni!

Pin It on Pinterest

Share This