Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK ja Elim Missions suhted said värskendatud

24. veebruar 2022 | Uudised

22.-23. veebruaril külastas Eestit Elim Missions üks juhtidest Luc Favre. Luc tuli, et värskendada suhteid Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku ja Elim Missions vahel. EKNK-l on olnud hea koostöö Elim Missions organisatsiooniga, kust on käinud Eestis mitmed grupid Jumala Sõna jagamas ning abis praktilistes töödes. Samuti alustavad sel aastal uue põneva kursuse “Vabadus Kristuses” läbiviimist Eestis Alan Osborn oma abikaasaga, kes on samuti Elim koguduse pastor. EKNK juhatus andis üle tänukirja hea koostöö eest ning usume, et ühise töö tulemusel saame efektiivsemalt kuulutada evangeeliumit ning teha jüngreid Eestis.

Foto info, kui on

Pin It on Pinterest

Share This