Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

17. detsember 2019 | Karjasekiri, Uudised

EKNK KARJASEKIRI
DETSEMBER 2019

Tere armas EKNK pere!

„Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!“ (Lk 2:14).
Jumala initsiatiiv oli ja on taastada katkenud suhe inimesega. Armastuses astub Ta meie keskele ja ilmutab armu oma Poja kaudu, mida me ei saa kuidagi välja teenida tegudega. See mida me teha saame on arm lihtsalt tänulikkusega vastu võtta. Jõuluööl ilmutab Jumal meile oma tingimusteta armastust, öeldes, et Tal on inimestest hea meel.
Jõulusündmustes valmistab Jumal kogu maailmale päästet ja lunastust. On suur vahe, kas püüame ennast ise lunastada või laseme armulisel Jumalal ennast juhatada lunastuse juurde, mille tema valmistas Jeesuses Kristuses. On suur vahe, kas püüame ise olla täiuslikud või võtame vastu täiuslikkuse, mida õiglane Jumal pakub meile Jeesuse Kristuse kaudu.
Tagasi vaadates 2019 aastale võib tõdeda, et armuline Jumal on meid sellest aastast imeliselt läbi kandnud ja ma usun, et Tal on meist hea meel!
Peale viimast Karjasekirja, mis ilmus 01.07.2019 on EKNK-s aset leidnud mitmeid väiksemaid ja suuremaid sündmusi, milledest mõned siinkohal välja toon:
• 23.06. – 02.07.2019 toimus EKNK suveseminar NextStep, mille lõpupäeval õnnistati uueks NextStep juhiks EKNK Tartu Maranata koguduse noortejuht Martin Vassel.
• 08.07. – 11.07.2019 toimus EKNK suvelaager Nelijärvel, mille raames leidis aset ka Simon Graf`i õnnistamine uueks EKNK Piiblikooli direktoriks.
• 30.07. – 03.08.2019 korraldasid EKNK Sillamäe ja Olgina kogudus lastelaagri Mustvees.
• 07.08. – 11.08.2019 korraldas EKNK Paldiski kogudus ürituse „Paldiski Suvepäevad“, mis oli avatud kõigile.
• 11.08.2019 toimus EKNK Toompea koguduses piiskop Ago Lilleorg läkitamisteenistus Eesti Kaitseväkke vanemkaplaniks. EKNK Toompea koguduse juhtimise andis Ago üle pastor Ivo Unt`ile.
• 18.08.2019 ordineerisid piiskop Alur Õunpuu, praost Ragnar Lainesaar ja pastor Nick Puccini diakoniks Kristin Külm`a ja õnnistasid ta EKNK Fookus koguduse pastori kohusetäitjaks.
• 26.08. – 30.08.2019 osalesid Ülemaailmsel Nelipühilaste konverentsil (The Pentacostal World Fellowship), mis toimus Calgarys piiskop Alur Õunpuu, piiskop emeeritus Märt Vähi ja pastor Rodney Corcoran.
• 02.09.2019 alustas EKNK Piiblikooli päevases õppes 12 õpilast, õhtuses õppes 12 õpilast. Korra kuus toimub piiblikool ka EKNK Kuressaare Nelikaare koguduses, kus õpib 10 õpilast.
• 21.09.2019 korraldas EKNK LVK kogudus Naistekonverntsi EKNK Toompea keskuses.
• 27.09.2019 toimus Lootuse Külas EKNK Meeste teenistus koos ELIM liikumise meestega Inglismaalt.
• 28.09.2019 toimus Tartus EKNK Maranata koguduses EKNK Lastetöötajate koolituspäev koos Elsie Welch`ga.
• 04.10.2019 toimus EKNK Toompea keskuses „Naisteõhtu“, koos Elsie Welch ja Dori Valley`ga.
• 13.10.2019 õnnistati EKNK Maardu koguduses diakon Andrei Ignatov koguduse pastori kohusetäitjaks.
• 18.10. – 19.10.2019 toimus Tallinnas Telliskivi loomelinnakus Vaba Laval EKNK Toompea koguduse noorte korraldatud konverents „Tõeline Vabadus“,.
• 31.10. – 02.11.2019 toimus Tallinnas EKNK Toompea keskuses Euroopa kurtide Piiblitõlke konverents.
• 01.11.2019 toimus Tallinnas Kultuurikatlas oikumeeniline koguduste rajamise konverents, kus EKNK-st osales 11 inimest.
• 02.11.2019 toimus Tallinnas EKNK ELU koguduses EKNK pastorite ja töötegijate koolituspäev.
• 23.11.2019 korraldas EKNK LVK kogudus seminari „Koguduse loomulik kasv“, EKNK Toompea keskuses.
Sündmusi mida EKNK kogudused 2019 aastal on korraldanud on muidugi veel kuid siinkohal piirdun nendega ja loodan, et ka uuel 2020 aastal korraldatakse põnevaid ja vajalikke üritusi selleks, et hea sõnum Kristusest jõuaks inimesteni.

Soovin teid kõiki tänada head vennad ja õed, kes olete 2019 aastal andnud oma panuse erinevates töövaldkondades nii EKNK-s kui ühiskonnas laiemalt.
Lõpetuseks soovin kõiki EKNK kogudusi võtma Jaanuari kuu jooksul ühiseid palve- ja paastupäevi, et Jumal annaks meile taevalikku tarkust ja juhtimist, täitmaks Jeesuse suurt misjonikäsku ja EKNK visiooni „Rajada uusi eluandvaid kogudusi ja usukogukondi üle Eestimaa!”

Rahulikke jõulupühi soovides,
Piiskop Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This