Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK juhatuse julgustussõnad kogudusele eriolukorras

25. aprill 2020 | Uudised

Praost Guldar Järve

2 Ko 8:2 “Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks.”

Kuld saab õige väärtuse läbi tule, mida kuumem on tuli seda puhtamaks ta muutub. Jumala sõna räägib katsumustest ja meie läbi proovimisest. Kas oleme valmis vastu võtma oma usuellu imesid ja tunnustähti ning lootma kõiges Temale? Ja, siis tuleb minna läbi katsumuste. Jeesus Kristus on võidu nool, järgi Teda.

Õnnistatud elu kõigile!
Praost Guldar Järve

Pastor Janno Peensalu

Me elasime üle eelmise kriisi ja me elame üle selle kriisi! Aga mitte ainult elame üle, vaid me võidame selle kriisi! Jeesus ütles, et põrguvallaväravad ei võida ära kogudust. Koroona viirus, majanduslangus ja teised käesolevad ebasoodsad asjaolud ei suuda nõrgestada kogudust. Kinod võivad olla kinni, samuti baarid, kasiinod, spordiüritused ja kaubanduskeskused – aga kogudus on jätkuvalt tegutsemas ja head mõju avaldamas meie maailmas täna! Piibel ütleb Laulude raamatus, et õigete õnnistus tuleb Jehoova käest!

Tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal! (L 37:39) See on vaid üks tõotustest kuidas Jumal lubab oma rahva eest hoolitseda kitsal ajal. Kui me seda usume, siis julgeme me välja anda, julgustada ja lootust anda inimestele oma ümber ja kuulutada Kristuse võidukat evangeeliumi sõnumit, mis võib olla jõuab südameteni täna, kes tänini pole sellele vastuvõtlikud olnud!

Need viimased nädalad on paljudele meist löögi andnud, mõned on jäänud ilma tööst, teised jäänud haigeks- mõistan seda kõike ja olen ka ise mõnest oodatud sissetulekust ilma jäänud- siiski ma usun, et see aeg on võimalus Jumalal näidata oma au ja kogudusel külvata kogukonnas armastust, lootust ja evangeeliumi elumuutvat sõnumit!

Olgem julged selles!
Pastor Janno Peensalu

Vanempraost Markko Põld

Tere EKNK pere

Ajad on keerulised, aga igal asjal on alati kaks poolt. Hea pool on see, et iga raske aeg paneb meid proovile ja siis on näha, mis on meie sees. Jak 5:7-8 kirjutab meile, et me kinnitaks oma südant. Oleksime valmis ning varustatud igaks olukorraks. Julgustan sind samuti kinnitama oma südant, täitma seda Jumala Sõnaga, olema püsiv palves ja hoidma oma fookust Issandal, sest Tema kannab meid kõiki läbi igast olukorrast.

Olge hoitud ja õnnistatud
Vanempraost Markko Põld

EKNK piiskop Alur Õunpuu

Head kaasteelised, kriisid, kannatused, raskused kõnelevad Jumala armust ka siis, kui Jumal inimest kannatusest ei vabasta (“Vai” Pauluse ihus) või laseb ta meil neist läbi minna, et õpiksime usaldama Jumalat kõigis oma eluvaldkondades. Jeesus ise kannatas ja ta teadis, et pole elu ilma kannatuse ja kriisideta. Need on olukorrad, mis muudavad meie igapäevaelu rütmi ja kahtlemata võib antud eriolukord tekitada ebamugavust. Kuid ma usun, et sellestki olukorrast võime “lõigata kasu”, nimelt on käesoleval hetkel oluline teha järeldusi, mis on meie elus oluline ja mis on ebaoluline, et edasi liikudes oskaksime paremini hinnata väärtusi, millesse panustada oma ressursse. Julgustav on teadmine, et sõltumata välistest olukordadest oleme kristlastena alati Võitja poolel!

EKNK piiskop Alur Õunpuu

Praost Nikolai Rütkinen

“Kuule, Iisrael! Te lähete nüüd taplusesse oma vaenlaste vastu. Teie südamed ärgu mingu araks, ärge kartke, ärge olge rahutud ja ärge tundke hirmu nende ees! Sest Issand, teie Jumal, käib koos teiega, et sõdida teie eest teie vaenlaste vastu, et teid aidata.” 5Mo.20:3-4

Sest mina olen Issand, su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb: “Ära karda,mina aitan sind!” Js. 41:13

Õiget tabab palju õnnetusi,aga Issand tõmbab temaneist kõigist välja. Ps.34:20

sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme – me oleme Issanda päralt. Rm. 14:8

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Fl. 4:4

Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud! Lk. 10:20

Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees. Ilm. 3:5

Praost Nikolai Rütkinen

Piiskop Ago Lilleorg

Jüngrid olid Jeesuse kannatuse järgselt sulgunud kinniste uste taha (Jh 20:19-21), “sest nad kartsid juute”. Neil oli hirm, et need, kes tapsid Jeesuse, tulevad varsti ka nende järele. Täna oleme meie samuti suletud uste taga, kuid hoopis teisel põhjusel. Meie põhjuseks on valitsuse otsus keelata avalikud kogunemised. Praeguses olukorras ei ole suletud uste taga mitte ainult kristlased, vaid kõik inimesed. Kuid Jeesuse kohtumine oma hirmunud jüngritega näitab, et meil on lootust.

Ajal kui jüngrid olid ennast muu maailma eest sulgenud, läheb Jeesus ise nende juurde öeldes: “Rahu olgu teile!” (Jh 20:19) Tema ei ole piiratud suletud uste või jüngrite kartusega. Ta ei ole piiratud millegagi. Hetkel, kui jüngrid on hirmul ja ebakindlad, ei jäta ta neid nende pessimistlike väljavaadete küüsi. Meil kõigil on hetki, kus usume, et kõik on võimalik ja elu pakub suuri väljavaateid. Kuid samuti elame läbi ka hetki, kus usk on väike ja tulevik paistab tume. Jüngrid olid sel hetkel just viimases.

Head sõbrad! Kristlik usk pole kunagi oma elujõudu ammutanud sellest maailmast, sh sellest, mida meie inimestena suudame Jumalale teha või pakkuda. Elujõulise usu allikaks on olnud ja on see, mida Jumala Vaim teeb meis ja meie kaudu. Jumal ei vaja meie palveid, tublidust või suurt usku. Pigem igatseb ta, et teeme ruumi hetkel, kui tema sisse astub, et meiega kohtuda ning täita meid tema ülevoolava ja mõõtmatu rahuga. Kõik muu kasvab sellest juba loomulikult ise välja…

Piiskop Ago Lilleorg
KV vanemkaplan

Piiskop Märt Vähi

Lugege kindlasti Johannese evangeeliumi 16:32,33 Jeesuse sõnumit:

“Ennäe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest Isa on minuga. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud”.

On tõesti aeg, kus oleme täna igaüks oma kohal või nagu inglise keeles “oma kodudes”! Koroonaviirus ahistab meid igal viisil, see on kindel. AGA ja mulle meeldib see sõna “aga” suurem kindlus on meil Jeesuse sõnades “et teil oleks rahu minus”. Jumal ei muuda alati seda olukorda, mida me tavaliselt palvetame ja soovime – aga las Tema rahu täidab mind ja sind! Miks ja kuidas?

“Olge julged: mina olen maailma ära võitnud!” Vaatamata olukordadele, Jeesus on see julgus, rahu ja võit meie sees!

Piiskop Märt Vähi

Praost Meelis Maikalu

Võrreldes veel mõne kuu taguse ajaga on praegu meie elukorraldus täiesti teistsugune. Oleme ikka kuulnud ärevatest sündmustest mujal maailmas, ent oleme harjunud mõtlema, et see meid nii palju ei puuduta, et meie elu siin Eestis on turvaline ja rahulik. Täna aga oleme kõik uues olukorras, mis tekitab paljudes ebakindlust ja hirmu tuleviku ees. Ometi on Jumal sama ja Tema Sõna on muutumatu. Issand Jeesus Kristus juhib ikka kindlalt oma kogudust, hoolimata sellest, mis toimub meie ümber. Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 6. peatükis: “Ärge siis hakake muretsema, öeldes: “Mis me sööme?” või “Mis me joome?” või “Millega me riietume?” Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!”

Meie kui usurahva prioriteedid peaksid jääma igas olukorras samaks. Loomulikult teeme, mis vaja, ent meie perspektiiv peaks olema esmalt Jumala riik ja osadus Temaga. Tema annab meile tarkust kõige muuga toime tulla ning Tema üleloomulik abi on ikka meiega.

Olgu Jumala juhtimine, ligiolu ja rahu meie kõikidega.
Praost Meelis Maikalu

Praost Ragnar Lainesaar

See aeg, millest me praegu läbi läheme on enamuse inimeste jaoks ootamatu ja võibolla isegi ehmatav. Aga Jumal hoiab omasid ja ainult Tema näeb seda suurt pilti.
Ps 91:4 “Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju; tema tõde on kilp ja kaitsevall.”
Mt 17:7 “Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: “Tõuske üles ja ärge kartke! “”

Usun, et palju head on sündimas läbi selle olukorra. Ja nagu läbi ajaloo, rasketel aegadel on Jumala kogudus ikka ainult kasvanud raskustes. Jumal on hea ja Ta on hea kogu aeg. Jr 29:11 “Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.”

See on suurepärane aeg kuulutamiseks, sest inimesed on Jumala Sõnale väga avatud. See aeg toob head muutust ja värskust nii kogudustes kui maailmas, kus veel Jumalat vähe teatakse.
Jh 14:27 “Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!”

Õnnistust ja rahu soovides
Ragnar Lainesaar

Pastor Ivo Unt

“Ära kunagi raiska kriisihetke!”- Craig Groeschel

Las see olla aeg, kus see, mis on tähtis ja tõeliselt oluline, saab rohkem tähelepanu ja see, mis vähem tähtis, saab vähem tähelepanu.

Tahan sind julgustada olemaks tark kriisi keskel:

  1. rakendades distsipliini. Sinupoolne distsipliin kriisi ajal valmistab sind ette tuleviku ettenägematusteks ja testib sinu visiooni, milleks sa siin oled.
  2. kasutades ära tekkinud lisaaega. Sul on kindlasti midagi pikalt südamel olnud, mida oled tahtnud teha, kuid see on ajapuuduse tõttu ootele jäänud. Võta see nüüd ette!
  3. parandades vanad vead. See on kindlasti aeg, kus parandada perekonnas abikaasade vahelisi suhtlemisvigu, lahendada tülid, paluda andeks, luua uus algus. See on kindlasti aeg, kus vanemate suhted lastega saavad taastuma ning tõusevad isegi täiesti uuele tasemele. Paranda vead loobudes valedest harjumustest raha kulutamisel ja lohakast pühendumisest Issandale.
  4. lubades puhastusel toimida endas. Tunne ära, mida Issand on sinu sees puhastamas ja luba Tal tegutseda!
  5. jätkates loovalt missiooni, milleks Jumal on sind läkitanud. Ärgu jahtugu su armastus, vaid pigem süttigu veelgi rohkem põlema.

Õnnistussoovidega
Pastor Ivo Unt

Pin It on Pinterest

Share This