Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Õppematerjalid

Mitmetes Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kogudustes kasutame Kids In Ministry International https://kidsinministry.org/  poolt välja antud õppematerjale, mis on tõlgitud eesti keelde. Need materjalid toetavad meie visiooni ellu viimist. Nimekiri täieneb vastavalt materjalide eesti keeles valmimisele.

MEIE IMELINE JUMAL – mahukas programm 17. õppetunniga. Sobilik materjal lastetööga alustamiseks!

Materjali tutvustuse leiad siit: https://drive.google.com/file/d/1bcAJP8AymGuZDMfXhhwjwzG1mKqZBo4T/view?usp=sharing

Pin It on Pinterest

Share This