Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK Suvepäevad toimuvad 11.-14. juulil

10. juuni 2016 | Uudised

EKNK Suvepäevad 2016 „Jüngriteks kõik rahvad“ toimuvad juba kuu aja pärast 11.-14. juulil Käsmus, Lainela Puhkekülas.

Seisame Eesti kogudustega väljakutse ees teostada Jeesuse poolt antud suurt misjonikäsku: “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!” (Mt 28:19-20). Sel aastal seame fookust just küsimustele, kuidas isiklikus elus ja kogudusena ulatuda välja inimesteni meie ümber ja kuidas nendest kasvatada küpsed ja eluterved Jeesuse jüngrid. Sellest visioonist lähtuvalt oleme koostanud programmi vastavate töötubadega, kõnelejatega ja muude tegevustega.

Selle aasta Suvepäevad tulevad kindlasti väga erilised. Lisaks külaliskõnelejatele Stefan Edefors (Rootsi) ja Liam Parker (Inglismaa) tervitame enda keskel ka pastor Harry ja Jackie Leesmenti! Üheskoos tähistame suurejooneliselt ka EKNK 25. aastapäeva!

Pin It on Pinterest

Share This