Margit ja Vitali Taks

Margit ja Vitali Taks on EKNK Toompea Koguduse liikmed juba aastaid. Nad on Toompea koguduse kurtide töö ühed eestvedajad ja misjonärid, kes aastate jooksul on saavutanud ülemailmse tuntuse.
Margit on õppinud EKNK piibli- ja pastorikoolis ning 2001 aastal ordineeritud pastoriks. Vitali, kes on lõpetanud kurtide piibli- ja pastorikooli, ordineeriti 2006 aastal diakoniks.

Olles ise kurdid, on nad alates 1991-st aastast reisinud mööda maailma, kuulutanud evangeeliumi ning viipekeeles läbi viinud pere- ja abieluseminare. Kuulmise puudumise tõttu saavad kurdid enamus infot visuaalselt, mistõttu kasutavad ka Vitali ja Margit õpetamisel palju pilte, draamat ja pantomiimi, mis muudavad õpetuse eriti elavaks.

Jumal on neid eriliselt kasutanud Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Usbekistanis, Skandinaavias, Euroopas, aga ka Hiinas ja Ameerikas. Siinkohal peab ära mainima, et igal maal on oma viipekeel!

Pin It on Pinterest

Share This