Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

EKNK Kuressaare Nelikaare koguduse 30. aastapäev

25. mai 2021 | Uudised

EESTI KRISTLIK NELIPÜHI KIRIK KURESSAARE NELIKAARE KOGUDUS

Laulva revolutsiooni aegadel, kui Jumal oli andnud Eestimaale vaimuliku ärkamise, pöördusid paljud inimesed oma Looja poole. Ka Saaremaal tekkis inimestel suur igatsus elava Jumala järele.

  1. a. mais tekkis mõte hakata korraldama evangeelseid koosolekuid suuremale avalikkusele. See mõte tehti teoks ja hakati pidama nn „esmaspäevaõhtuid“. Kuressaare Metodisti Kirik lubas õhtute läbiviimiseks kasutada oma palvelat. Need õhtud kujunesid ülipopulaarseteks. „Esmaspäevaõhtutele“ sõideti kohale ka mujalt Saaremaalt.

Peagi tekkis vajadus: noori kristlasi  õpetada. Selleks üüriti majavalitsuse saal. Lisaks kohalikele vendadele käisid Jumala Sõna õpetust jagamas ka külaliskõnelejad. Üha selgemaks sai mõte, et tuleb rajada uus kogudus, sest paljud vastpöördunud ei tundnud end vanemates juba eksisteerinud kogudustes eriti koduselt.

              Uus kogudus rajatigi 28. aprillil 1991. a. Nimeks võeti esialgu Kuressaare Kristlik Vabakogudus, hiljem muudeti see Eesti Kristlik Nelipühi Kirik (EKNK) Kuressaare Koguduseks. Täna kannab kirik ametlikult nime EKNK Kuressaare Nelikaare kogudus.  

Kogudus alustas vaimulike teenistuste pidamisega endises parteikomitee saalis. Seda saali sai kogudus kasutada umbes aasta, siis anti see rendile uuele üürnikule. Kogudus kolis Kuressaare kinno. Osteti ära ühe kinoseansi aeg ning selle kahe tunni vältel sai koosolekut pidada. Peagi tuli ka sealt ära minna. Järgmiseks peatuspaigaks sai Kuressaare Sanatoorium. Sealne saal mahutas ainult 100 inimest, mis sundis taas uut võimalust otsima. Tänu STREV-i (Saaremaa Teede ja Remondi Ehitus Valitsus) juhtkonna vastutulelikkusele sai uueks kooskäimiskohaks linna servas asuv saal Marientali tee 27, koguduse kasutada oli see saal 1993. aastal.

Peale 3 aastat kestnud rändamist oli lõpuks võimalus saada 25 aastaks rendile nõukogude piirivalveüksuse poolt maha jäetud hoone. Hoone kordategemine ja soojustamine nõudis palju vaeva ja energiat. Esimene koosolek uues majas peeti 1994. a. emadepäeval.

Koguduse viiendal sünnipäeval leidis aset imeline sündmus. Nimelt otsustas Kuressaare linna volikogu maja kogudusele kinkida. See oli palvevastus ja ime.

 

EKNK Kuressaare Nelikaare kogudus on tegutsenud 30 aastat ja tänab kõiki koostööpartnereid ja inimesi, kes on panustanud koguduse tegevusse. Nelikaare kogudus tähistab seda sündmust 28.-30.mai.

REEDE 28. MAI

19.00 LAIKRETE PEREANSAMBLI KONTSERT NELIKAARE KIRIKUS
(Kaare tn 6)

 

LAUPÄEV 29. MAI

11.00 TÄNUJUMALATEENISTUS, TERVITUSED KÜLALISTELT

13.00 KAETUD KOHVILAUD

14.40 SEMINAR „USTAV JEESUSE JÜNGER“

 

PÜHAPÄEV 02.MAI 2021

11.00 JUMALATEENISTUS, JUTLUSTAB LOOTUSE KÜLA RAJAJA PIISKOP MÄRT VÄHI

13.00 KAETUD KOHVILAUD

 

EKNK piiskop Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This