Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

TULE EKNK SUVEPÄEVADELE!

26. juuni 2018 | Karjasekiri

Tere armas EKNK pere!

On tohutult põnev näha ja olla kaasas sellega, mida Jumal on tegemas Eestimaal!

EKNK-s on toimunud ja toimumas väga mitmeid sündmusi:

 • 25.aprill toimus EKNK Elu Koguduse asutamiskoosolek. Kogudus hakkab tegutsema Tallinnas, Haabersti piirkonnas. Kogudust juhivad Pastorid Bob ja Chrissy Godwin koos Tarmo ja Riina Lilleorgiga.
 • 02.juuni toimus EKNK Piiblikooli lõpuaktus EKNK Keskuses Toompea 3. Sellel aastal lõpetas 4 inimest EKNK-st: Kert Toomas Suurorg, Loviisa Lindpere, Sander Põldveer ja Astrid Parker.
 • 15.juuni lõpetasid Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari 5 inimest: Alur Õunpuu, Markko Põld, Meelis Maikalu, Maiu Medri ja Iya Markovich.
 • 08.-15.juuni viibisid Eestis EKNK koostööpartneri ELIM misjonärid Inglismaalt, kes teenisid EKNK Hulja, Tudu, Lootuse Küla, Pärnu ja Põltsamaa kogudusi.
 • 24.juuni–06.juuli toimub Suveseminar NextStep. Üritus, mis on mõeldud noortele alates 14. eluaastast selleks, et elada julget elu, saada uusi kogemusi ning teenida kohalikke kogukondi ja kogudusi üle Eestimaa. Seekord ollakse esimene nädal Valgas ja teine nädal Kuressaares.
 • 09.–12.juuni toimub EKNK suvelaager Käsmus, Lainela Puhkekülas. Teemaks „Üllatades maailma“. Külalisjutlustajad Ameerikast ja Inglismaalt. www.eknk.ee/suvepaevad
 • 15.-19.juuli toimub English Camp Põltsamaal. EKNK pastori Hermas Lilleoru eestvedamisel on kutsutud laagrisse osalema ka kolm noort Georgiast. EKNK on toetamas Georgias olevat Nelipühi kogudust, aidates ellu viia erinevaid evangeelseid projekte.
 • 03.september on EKNK NextStep Piiblikool alustamas uut õppeaastat Tallinnas, Toompea 3. Julgustan astuma seda sammu, et osaleda uuel õppeaastal EKNK Piiblikoolis. www.piiblikool.ee
 • 17.november 2018 toimub EKNK pastorite ja töötegijate päev EKNK Valga koguduse majas.

Selleks, et evangeelium jõuaks kogukonda toetas EKNK Misjoniprojektide komisjon alljärgnevaid projekte:

 • 200 € Lastetöö koostöös Austraaliaga (EKNK Toompea Kogudus)
 • 800 € Avatud uste päevad Maardus (EKNK Maardu Kogudus)
 • 350 € Laager Hiiumaal (EKNK Lihula Kogudus)
 • 800 € Koguduse päevad Paldiskis (EKNK Paldiski Kogudus)
 • 350 € Raadiosaated Armust kantud (EKNK Toompea Kogudus)

EKNK juhatus otsustas 13.06.2018 korralisel töökoosolekul: EKNK peab oluliseks, et EKNK kogudustel oleks misjonitöös ühised valdkonnad, mida koos toetame ning lähtuvalt sellest seame ühiseks eesmärgiks, et kõik EKNK Kogudused toetaksid koos nelja olulist valdkonda:

 • Koguduste rajamine ja tugevdamine
 • Piiblikool
 • Lootuse Küla
 • Välismisjon (hetkel Georgia)

Kogudustel on võimalik valida, millist valdkonda nemad soovivad toetada, märkides ülekannet tehes vastava märksõna. Võimalik on toetada ka kõiki valdkondi ehk kui tuleb ülekanne EKNK misjonifondi ja seal ei ole konkreetset märksõna või on üldine märksõna misjonitöö, siis sellisel juhul jagatakse laekunud summa nelja valdkonna vahel. Võib ka näiteks jagada toetuse kvartalite kaupa, üks kvartal toetatakse üht valdkonda ja teine kvartal teist jne. See kuidas seda tehakse on kohalike koguduste juhatuse otsustada. Küll on aga oluline, et me seda kõik koos teeme!

EKNK Misjonifondi konto on: EE232200221014182298.

EKNK visioon on EHITADA JA RAJADA ELUANDVAID KOGUDUSI JA USUKOGUKONDI.

Tegevused, mis toetavad eesmärki on:

 • Evangeeliumi kuulutamine – Iga EKNK kogudus korraldab vähemalt neli evangeelset üritust aastas.
 • Jüngerlus – Iga juht jüngerdab uusi juhte.
 • Misjon – Iga EKNK kogudus osaleb misjonitöös.
 • KLA – Iga EKNK kogudus viib läbi Koguduse Loomuliku Kasvu (KLA) uuringu 2019. aasta lõpuks.

Koguduste rajamised on jätkuvalt käsil Rakveres ja Hiiumaal.

Usun jätkuvalt, et Jumala abiga ja armastuses üksteist toetades suudame rajada nii uusi kogudusi kui ka tugevdada olemasolevaid!

Kohtumiseni EKNK Suvelaagris, Käsmus!

Ilusat suve soovides,
Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This