Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Too sõber Jeesuse juurde

SÕPRUSEVANGELISMI 5 sammu

“Nagu algkoguduse ajal, nii ka tänapäeval on pere, sugulased, sõbrad, naabrid, töösuhted ja ühiste huvidega seotud suhted ikkagi veel teeks mille kaudu enamus inimesed tulevad Kristuse juurde.” – (Win Arn – The Master’s plan for making Disciples)

Selleks, et tuua sõber Jeesuse juurde:

TEE NIMEKIRI tuttavatest inimestest, kes vajavad Jeesust Kristust. Sina oled iga päev inimeste keskel, kes on sinu misjonipõld. Mt 5:13-16
PALVETA, sest Jumal kuuleb palveid ja loob sulle võimalusi jagada inimestele Tema armastust. Mt 7:7-11
ARENDA sõprussuhteid nimekirjas olevate inimestega, pühendades neile oma aega. Jaga Kristust oma tunnistuse ja eluga. 1Pt 3:15
TOO sõber kaasa jumalateenistustele ja teistele koguduse ettevõtmistele ning juhata nad Kristuse juurde. 1Kr 3:6-9
JULGUSTA ja toeta oma sõprade vaimulikku kasvu pärast nende otsuse tegemist Jeesuse kasuks. Kl 1:9-11

Sõprusevangelismi kaart

Sõprusevangelismi poster

Pin It on Pinterest

Share This